Jak funguje tříkomorový septik?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 08. 2023
hranatý tříkomorový septik

Tříkomorový septik funguje na principu mechanického předčištění v kombinaci s rozkladem odpadních vod. Septik nejlépe pomůže s čištěním odpadních vod na chatě či chalupě, v případech, kdy není možné využít kanalizaci. Nejčastějším řešením bývá septik s filtrem, který se postará o přečištění odpadních vod dle litery zákona. Zajímá vás, jak čištění probíhá? V tom případě se v dnešním článku podíváme na to, jak funguje tříkomorový septik.

Obsah článku

Co je tříkomorový septik

tříkomorový septik

Co si představit pod pojmem septik? Jedná se o vodotěsnou nádobu, ve které dochází ke shromažďování a následné mu čištění odpadní vody z domácnosti. Nádrž bývá nejčastěji vyrobena z plastu, může mít kulatý či hranatý tvar a tvoří jí dvě až tři komory oddělené separačními přepážkami. Obecně platí, že čím více komor, tím lépe – usadí se v nich více kalu a proces čištění je tak účinnější.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Jak funguje tříkomorový septik

Tříkomorový septik funguje na základě postupného protékání odpadní vody 3 oddělenými komorami. Postupně dochází k oddělování plovoucích nečistot a rozkladu. Samotný septik je potřeba pro plnou funkčnost doplnit o dodatečný filtr.

Odpadní vody postupně protékají jednotlivými komorami, ve kterých dochází k mechanicko-biologickému čištění. Přečištěná voda v septiku ale nezůstává. Jednou z možností je, že odtéká do jímky, kterou ale musíte pravidelně vyvážet a také čas od času čistit.

Nejčastěji proto pořídíte septik s filtrem (buď pískovým, nebo biologickým), díky kterému můžete přečištěnou vodu vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, případně do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou.

Je povolené vypouštění septiku na zahradu?
Související článek Je povolené vypouštění septiku na zahradu?

Jak funguje tříkomorový septik s filtrem – krok za krokem:jak funguje tříkomorový septik

 1. Odpadní voda z domácnosti natéká do první komory septiku, kde dochází k hrubému přečištění odpadní vody díky činnosti enzymů a bakterií. Jedná se především o anaerobní rozklad organických látek a usazování kalů.

 2. Takto přečištěná voda putuje dále do druhé komory, kde se usazuje jemný kal.

 3. V třetí komoře se shromažďuje už z velké části přečištěná voda. Přesto se i zde opakuje mechanicko-biologický čistící proces.

 4. Než voda odteče ze septiku, protéká ještě přes pískový nebo biologický filtr. Při filtraci dochází k biologickému rozkladu zbylých odpadních látek.

 5. Nakonec se odpadní voda vypustí do kanalizace, povrchových vod nebo se zlikviduje vsakem přímo na pozemku.

Kam se hodí septik?

Septik představuje ideální řešení likvidace odpadních vod u rekreačních zařízení, které nelze připojit ke kanalizaci. Nejlépe uděláte, pokud si pořídíte septik na chatu nebo chalupu, kde pobýváte spíše nárazově. Septik si totiž dokáže hravě poradit s nepravidelným provozem a zátěží – tím se významně liší od domovní čistírny odpadních vod.

Dnes už sice existují domácí čističky odpadních vod, které se hodí i na chatu, ale mělo by jít o chaty zatížené pravidelnými návštěvami, a to i v zimním období.

Je lepší domovní ČOV nebo septik?

Domovní čistička odpadních vod a septik sice fungují na podobném principu (mechanicko-biologické čištění), každé zařízení je ale určené do zcela jiných podmínek.

Domovní ČOV je nejmodernějším způsobem likvidace odpadních vod u rodinných domů a jiných trvale obydlených objektů. Prvotní vyšší investice se vám během několika let provozu mnohonásobně vrátí, přečištěné vody navíc můžete využít k zalévání zahrady nebo ke splachování toalety.

Výhody domovní ČOV:

čov nebo septik

 • vysoká účinnost čištění, bez nutnosti následného dočištění odpadních vod

 • vhodná k rodinným domům a jiným trvale obydleným objektům

Nevýhody domovní ČOV:

 • vyžaduje neustálý přísun odpadních vod

 • vyžaduje pravidelnou údržbu, obsluhu a revizi

 • spotřebovává elektrickou energii

Jednoznačnou výhodou septiku oproti domovní čistírně odpadních vod je pak schopnost poradit si s nepravidelným provozem a fungování bez elektřiny. Vhodnou volbou je pak především ve dvou případech:

 • Chcete ho užívat na netrvale obydlených místech, typicky na chatě.

 • Víte, že vaše nemovitost bude v blízké době napojena na centrální čistírnu odpadních vod.

Výhody septiku:

 • nižší provozní náklady

 • funguje bez spotřeby elektřiny

 • poradí si s nepravidelným provozem

Nevýhody septiku:

 • větší rozměry

 • nutnost dočištění odpadních vod pomocí filtru

Parametr

ČOV

Septik

Pořizovací cena

25 až 50 000,-

20 až 40 000,-

Provozní náklady

4 000,- ročně

2 000,- ročně

Výhody

Kvalita přečištění, možnost využít přečištěné vody

Nepotřebuje elektřinu k provozu, nevadí mu nepravidelný provoz

Nevýhody

Spotřeba elektřiny

Rozměry

Kam se hodí

Rodinné domy

Chata/Chalupa

Cena septiku

Kolik stojí tříkomorový septik? Cena za samotné čistící zařízení se pohybuje od 15–20 000,- bez DPH. Cena septiku se liší v závislosti na typu, výrobci a příslušenství, které je v ceně zahrnuto. V tabulce vidíte přehled nejznámějších produktů, které jsou aktuálně k dostání na českém trhu:

Typ septiku

Cena bez DPH

SEPTIK samonosný – kruhový 4 m³ (NJS-SV-4)

18 000,00 Kč

SEPTIK samonosný – kruhový 3 m³ (NJS-SV-3)

16 400,00 Kč

SEPTIK dvouplášťový - kruhový 4 m³ (NJS-DV-4)

21 500,00 Kč

SK1-EK 3 m³

16 990,00 Kč

SK2-EK 5 m³

22 990,00 Kč

Septik tříkomorový, samonosný, kruhový 3000 litrů (3m3) SPA

16 258,00 Kč

Septik tříkomorový, samonosný, kruhový SPA 4m3 (4000 litrů)

18 120,00 Kč

Z čeho se skládá cena septiku?

Finální cenu ale ovlivňují i další položky – započítat musíte například projekt a povolení septiku, hydrogeologický posudek, filtr nebo stavební práce.

Hydrogeologický posudek

Potřebovat ho budete v případě, že přečištěnou odpadní vodu chcete likvidovat vsakem. Cena za hydrogeologický posudek se typicky pohybuje v rozmezí od 4–10 000,- bez DPH. Pro naše klienty navíc zdarma seženeme několik cenových nabídek, ze kterých si sami vyberou tu, která jim nejlépe vyhovuje.

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt septiku

Chcete-li po vašem septiku, aby likvidoval přečištěné odpadní vody pomocí pískového nebo biologického filtru, pak se ze septiku stává vodní dílo, ke kterému je nutné doložit projektovou dokumentaci. Projekt tříkomorového septiku s filtrem vám musí vypracovat autorizovaný projektant vodních staveb, jakým je například naše společnost Zakra. Projekt septiku pro vás rádi vypracujeme za 11 990,- s DPH.

Položka

Cena s DPH

Konzultace

0,-

Zajištění hydrogeologa (posudek není v ceně)

0,-

Projektová dokumentace septiku

11 990,-

Potřebuji projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení septiku

S projektem v ruce můžete zamířit na úřad a žádat o povolení septiku, pro které platí stejná pravidla jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. Mimo jiné to znamená, že máte na výběr – septik můžete nechat povolit buď na ohlášení, nebo formou vodoprávního řízení.

Většina septiků na českém trhu však nesplňuje podmínky CE certifikace pro povolení ohláškou a nezbývá, než septik povolovat klasicky.

Typ likvidace odpadních vod

Septik s pískovým filtrem

Septik s biologickým filtrem

Vypouštění do povrchových vod

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vypouštění do jednotné kanalizace

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vypouštění do vsaku

Vodoprávní řízení

Vodoprávní řízení

Vypouštění do vsaku a následná zálivka

Vodoprávní řízení

Vodoprávní řízení

Jak je to s cenou, kterou za povolení zaplatíte? Pokud si ho budete zařizovat svépomocí, na úřadech necháte zhruba 1 500,- a 4–6 měsíců svého času. Využít můžete také služeb takzvaného inženýringu, které vám v Zakra nabízíme. Co to znamená? Že se vám kromě projektu postaráme také o jednání s úředníky, za což si účtujeme 7 000,- bez DPH (8 490,- s DPH). 

Položka

Cena s DPH

Povolení svépomocí

2 000,-

Povolení projektantem (inženýring)

9 990,-

Finální cena tříkomorového septiku

Cena za tříkomorový septik tak není jen o nákupu plastové jímky, ale je potřeba počítat i s dalšími položkami. Jak by tedy mohl vypadat finální rozpočet za pořízení septiku?

Položka

Cena s DPH

Konzultace

0,00 Kč

Projekt septiku

11 990,-

Hydrogeologický posudek

12 000,00 Kč

Povolení

2 000,00 Kč

Septik SK1-EK

16 990,00 Kč

Biologický filtr EK

17 900,00 Kč

Propojovací armatury

8 800,00 Kč

Zemní práce a dovoz stroje

12 000,00 Kč

Odvoz přebytečné zeminy

0,00 Kč

Práce instalatérské, zednické a elektro

0,00 Kč

Betonová směs včetně dovozu

6 000,00 Kč

Odvoz fekálií a vyčištění současné jímky

2 000,00 Kč

Suma

89 680 Kč

V této ceně počítáme s maximální úsporu a prakticky vše, co lze udělat svépomocí, počítáme buď za minimální hodnoty nebo za nulu.

Zajímá vás více informací? Přečtěte si podrobný článek o tom, z čeho se skládá cena tříkomorového septiku.

Jak vybrat septik?

Septik je vhodné vybírat podle kombinace několika kritérií. Za hlavní parametry pro výběr septiku lze považovat objem, tvar ajak funguje tříkomorový septikcenu septiku. Jaké jsou ostatní parametry, které je potřeba vzít do úvahy při pořizování septiku?

 • Počet osob

 • Objem septiku

 • Tvar

 • Nosnost skeletu

 • Způsob povolení

 • Způsob likvidace odpadních vod

 • Dodatečný filtr

 • Cena tříkomorového septiku

Podrobnější informace najdete v článku: Jak vybrat tříkomorový septik.

Už víte, jak funguje tříkomorový septik? Pokud vám článek nezodpověděl veškeré vaše dotazy, nezávazně nás kontaktujte a využijte konzultaci zdarma. Poradíme vám, jak postupovat ve vaší konkrétní situaci a pokud budete chtít, rádi pro vás vypracujeme projekt septiku na míru.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Je libo septik na klíč

Společnost Zakra nabízí stavby septiku na klíč. Jde o službu, kdy se postaráme o veškeré práce od projektu až po realizaci. Ukázky z realizací septiku na klíč najdete třeba tady a tady.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma