Septik bez vyvážení: Jde to, ale jedině s filtrem

kraus@zakra.cz Michal Kraus
25. 06. 2023
septik-bez-vyvazeni.png

Septik bez vyvážení je alternativou dnešních jímek, žump a starých septiků s přepadem, které již nesplňují zákonem stanové normy o likvidace odpadních vod u rodinných domů chat. Septik bez vyvážení, jak si ukážeme níže, je vodním dílem, ke kterému je nezbytné připravit projekt a získat povolení.

Obsah článku

Nabízíme septik bez vyvážení za rozumnou cenu

V naší nabídce najdete septik bez vyvážení v podobě SK-EK. Ten lze vybavit biologickým i pískovým filtrem, tak aby splnil přísné normy určující kvalitu čištění odpadních vod.

Tříkomorový septik

Nezávazné naceněníMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Parametry

Počet osob

Objem v m3

Průměr (mm)

Výška (mm)

Hmotnost

Cena septiku bez DPH

2 až 6

3

1 600

2 000

140

19 500,-

Vyvážení septiku: v minulosti a dnes

Ještě během 90. let minulého století bylo běžné stavět tříkomorové septiky s přepadem či žumpy, které se po naplnění musely vyvést. V místech, kde nebyla kanalizace a nedalo se připojit kanalizační přípojkou nic jiného nezbývalo.

Odpadní vody se buď částečně předčistily (septik s přepadem) nebo vůbec (žumpa). V dnešní době již není tyto částečné způsoby čištění instalovat. Respektive u nové žumpy je nutné dokázat, že nelze alternativní řešení. U septiku musí jít o variantu doplněnou o pískový či biologický filtr. 

Dnes už není potřeba septik pravidelně vyvážet

Jak funguje septik s filtrem

Septiku bez vyvážení lze dosáhnout tak, že se do země instaluje jednak tří a více komorový septik, a za něj se usadí filtr. 

Odpadní voda se směřuje do první komory septiku, kde probíhá hrubé čištění vody s pomocí enzymů a bakterií. Hlavními procesy zde jsou anaerobní rozpad organických materiálů a sedimentace kalu.

Po této fázi se voda dále posunuje do druhé komory septiku, kde dochází k usazování jemného kalu.

Ve třetí komoře se sbírá voda, která je již většinou pročištěná, avšak zde se ještě jednou provádí mechanicko-biologický proces čištění.

Před tím, než se voda z septiku vyvede, je ještě prohnána přes pískový nebo biologický filtr. Filtrační proces pomáhá s biologickým rozkladem zbývajících odpadních látek.

Nakonec je odpadní voda odváděna do kanalizace, do povrchových vod, nebo je likvidována vstřebáváním přímo na pozemku.

Jak funguje tříkomorový septik?
Související článek Jak funguje tříkomorový septik?

Obejde se septik s filtrem zcela bez vyvážení? Ne!

Přidání filtru za septik vás bohužel nezbaví veškeré vyvážení. Dle pokynů naprosté většiny výrobců se doporučuje:

 • min. 1x za tři měsíce provést vizuální kontrolu hladin v septiku, příp. odstranit plovoucí nečistoty v poslední komoře.

 • Při běžném provozním zatížení provést vyčerpání obsahu jednotlivých komor min. 1x ročně

 • Při vyklízení septiku se ponechá v komorách na dně vrstva cca 0,15 m vyhnilého kalu jako očkovací kal.

Dle pokynů výrobce by se tedy měl vyvážet každý ( i moderní septik). Vyvážení je však v tomto případě spíše bezpečnostního charakteru, aby nedocházelo k výraznému zanesení septiku a ten fungoval správně. 

Jaký typ filtru vybrat a jak se o něj starat

Velká diskuse se vede ohledně správného výběru filtru. Existují 2 typy a každý má své pro a proti:

 • Biologický 

 • Pískový

Biologický filtr

Biologický filtr k septiku bez vyvážení

Přečištěná voda ze septiku přitéká do filtru přes filtrační koše. Filtrační vložky v koších jsou postupně pokryté vrstvou biomasy, která napomáhá čistícímu procesu. S postupem času se množství biomasy zvyšuje, což vyžaduje její odčerpání z filtru pomocí integrovaného kalového čerpadla a to buď do kompostu nebo zpět do septiku.

Na výstupu filtru je umístěna jemná filtrační vložka, která slouží k dočištění a zachycení zbývajících nečistot. Tuto vložku lze snadno vyjmout a očistit. 

Pokud jde o údržbu a provoz filtru, je doporučeno 1-2 krát do roka provést vizuální kontrolu filtru a v případě běžného provozního zatížení odčerpat přebytečný kal pomocí integrovaného kalového čerpadla

Po odčerpání je nutné vyjmout filtrační koše a filtrační vložku na výstupu a opláchnout je proudem vody. Výměna filtračního koše a filtrační vložky na odtoku se doporučuje jednou za 5-10 let, v závislosti na opotřebení

 • Je potřeba ho jednou za čas připojit k elektřině

 • Koše je nutné po letech koupit nové

 • 2x ročně byste je měly vyndat a opláchnout hadicí na trávě

Pískový filtr

Zemní (pískový) filtr k septiku bez vyvážení

Do pískového filtru natéká taktéž předčištěná voda ze septiku, a to prostřednictvím rozváděcího potrubí. 

Filtr není pokryt víkem, což usnadňuje eventuální výměnu náplně, která se obvykle provádí jednou za 8-12 let v závislosti na zatížení a provozu filtru.

Odtok vody z pískového filtru je ve spodní části. Filtr si představte jako kvádr naplněný pískem. Odpadní vody rovnoměrně protéká celým filtrem.

 • Není potřeba elektřiny

 • Obsah filtru je nutné po čase vyměnit

 • Výměna písku je oproti biologickému fyzicky velmi náročná

Cesta za septikem bez nutnosti vyvážet

Chcete septik bez vyvážení a zbavit se staré jímky či současného nefunkčního septiku. Pak hledáte tříkomorový septik s filtrem či domácí čističku odpadních vod. V obou případech se jedná o vodní dílo, které vyžaduje následující formální postup před koupí.

Předjednání

Před pořízením septiku doporučujeme záměr projednat s úřady. Konkrétně je dobré zavolat na místně příslušný:

 • vodoprávní úřad

 • povodí, a to i v případě vsakování odpadních vod

 • stavební úřad

Je dobré obrnit se trpělivostí. Ne vždy se snadno dovoláte. Ne vždy vám bude chtít úředník dát konkrétní stanovisko. Vyhnete se tak, ale problémům, které mohou vzniknout po koupi projektu a septiku.

Hydrogeologické posouzení

Prvním krokem v pořízení septiku bez vyvážení je hydrogeologický posudek. Tím se začíná v případech, kdy chcete přečištěné odpadní vody vsakovat. Hydrogeolog si především hlídá umístění okolních studní a schopnosti půdního reliéfu vsakovat odpadní vody.

Bez hydrogeologického posudku není možné získat stavební povolení v případě vsaku. 

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Projekt septiku nebo čistírny

Další krokem je připravení projektu septiku. Ten musí připravit autorizovaný vodohospodář s kulatým razítkem. 

Povolení vodoprávního úřadu / odboru životního prostředí

Povolení septiku se nijak neliší od povolení domovní čistírny odpadních vod. V případě septiku se v 99% jedná o tzv. vodoprávní řízení.

K zahájení řízení je nutné sehnat vyjádření k projektu septiku od:

 • odboru životního prostředí

 • povodí

 • správců sítí technické infrastruktury (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace apod.)

 • Další

Získat tato vyjádření trvá minimálně 30 dní. Následně se zahajuje vodoprávní řízení, jehož zákonná lhůta je 60 dní.

Pokud nechcete trávit čas s úřady. Můžete využít našich služeb. Připravíme projekt a zařídíme povolení

Povolení septiku je stejně náročné jako povolení domácí čističky

Realizace

Po získání povolení k septiku následuje realizace. Tu můžete provést svépomocí nebo na klíč. Zakra nabízí také stavbu septiku na klíč. Postaráme se o vás od A do Z. 

Kolaudace

Finální krokem v pořízení septiku je kolaudace. Ta probíhá podle gusta a nálady konkrétního úřadu. V minulosti jsme se setkali s těmito přístupy:

 • Osobní návštěva

 • Doložení fotek a data zprovoznění

 • Oznámení o dokončení stavby bez dalšího dokazování

Formu kolaudace lze dopředu ověřit u konkrétního úřadu.

Odběr vzorků

Důsledkem vodoprávního řízení je i odběr vzorků ze septiku, nejčastěji 2x ročně. Vzorky provádí akreditovaná laboratoř a jejich výsledek byste měli pravidelně posílat vodoprávnímu úřadu, tak aby bylo možné po 10 letech nechat prodloužit povolení. 

Domácí čistička je také bez vyvážení a lecky vhodnější

Septik bez vyvážení se nejčastěji hodí do méně zatížených lokalit. Typicky ho našim klientům doporučujeme k rekreačním objektům. Výhodou je, že snese nepravidelné zatížení a elektřinu nepotřebuje buď vůbec (pískový filtr) nebo minimálně (biologický filtr).

K rodinným je však praktičtější pořídit domovní ČOV.

Proč je pro rodinné bydlení vhodnější ČOV

Existuje hned několik důvodů, proč k rodinnému domu pořídit raději domácí čističku odpadních vod:

 1. Většina má CE certifikaci pro povolení ohláškou a vy tak nebudete muset odebírat vzorky, každých 6 měsíců.

 2. Čistící hodnoty jsou vyšší, než u septiku s filtrem.

 3. Stavba čističky bude levnější. Nemusíte kopat dvě díry ( septik a filtr), pokud samozřejmě nechcete za čističku umístit akumulační nádrž a využít vodu pro zalévání.

 4. Většina domovních čistíren má řídící jednotku, kterou můžete upravovat intezitu čištění, dnes už i přes mobilní aplikaci. 

 5. Nemusíte se starat o 2 výrobky, především práce s filtrem by byla u rodinného domu častější.

Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)
Související článek Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma