Může fungovat čistička odpadních vod bez elektřiny?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
19. 01. 2023
Domovní čistírna bez elektřiny

Domácí čistička odpadních vod bez elektřiny? Zní to jako utopie nebo takové řešení skutečně existuje? Spotřeba elektřiny u domovních čistíren dostala v posledních měsících zcela jiný náboj. Rostoucí ceny energií vedou budoucí majitele k zamyšlení, jak ušetřit na provozu domovní ČOV. Dává to, ale smysl nebo jde jen o trend doby?

Obsah článku

Jak funguje čištění odpadních vod u nemovitostí

Abychom mohli rozvinout téma “čištění odpadních vod bez elektřiny” musíme rozumět, jak se dnes čistí odpadní voda u rodinných domů a chat a jaké existují alternativy. Pokud vyjmenujeme všechny teoretické možnosti dostaneme se k tomu seznamu:

Kanalizační přípojka je ideální řešení

V ideálním světě by všechny nemovitosti byly napojeny na kanalizaci pomocí kanalizační přípojky.

Majitelé nemovitostí by se nemuseli starat o provoz čistírny nebo septiku a všichni bychom pouze platili stočné. Bohužel realita trhu je jiná.

Spousta obcí si nemůže dovolit kanalizaci a také spousta klientů kupuje levnější pozemky na periferiích, kde nejsou vybudované inženýrské sítě. Tím se dostanou na levnější pořizovací cenu.

V článku se tedy více soustředíme na ty, kteří nemají možnost připojit se ke kanalizaci.

Klasická domovní čistírna se bez elektřiny neobejde

Alternativou v místech, kde není kanalizace, jsou nejčastěji klasické domovní čistírny odpadních vod.

Jde o plastové výrobky, které vykazují vysokou míru účinnosti čištění a zcela bez problémů si poradí se splaškami z rodinných domů a chat. Princip čištění je však založen na aerobním principu, kdy je do čistírny pomocí dmychadla vháněn vzduch (viz níže).

Logicky, tak u klasických domácích čističek nenajdeme takové, které by fungovaly bez elektřiny.

Klasickou domácí čističku není možné provozovat bez elektřiny.

Kořenová čistička nepotřebuje elektřinu, ale…

První oblíbenou variantou čistírny, která nepotřebuje elektřinu je tzv. kořenová čistírna odpadních vod. Ta funguje na principu předčištění v septiku a následné filtraci ve vertikálním filtru.

Kořenová čistička odpadních vod ze své podstaty nepotřebuje k čištění černých vod elektřinu.

To, co ale ušetříte za spotřebu elektřiny se promítne v pořizovacích nákladech. Kořenovka stojí cca o 100 tisíc více, než klasická konvenční čistírna.

Kořenová čistička odpadních vod funguje bez elektřiny

Tříkomorový septik se také obejde bez proudu, ale..

Druhou variantou, jak dosáhnout dostatečné míry přečištění a zároveň nebýt závislý na elektřině, je instalace tříkomorového septiku s dodatečným pískovým nebo biologickým filtrem.

I to má však svou cenu. K septiku se musí dokoupit filtr, který se taktéž ukládá do země. Jednak si připlatíte při realizaci za výkop druhé jámy, a za druhé je nutné filtr po čase servisovat (vyčistit nebo vyměnit).

Klíčovou nevýhodou je také certifikace, naprostá většina septiků se nedá povolit na ohlášku a majitelům septiků, tak nezbývá nic jiného, než pravidelně odebírat vzorky.

Jímka a žumpa jsou “zbytečné varianty”

Konečnou alternativou pro ty, kteří nechtějí být závislí na elektřině, je klasická žumpa. Z pohledu financí však toto řešení nedává žádný smysl, protože roční úsporu “sežere” první vývoz žumpy.

Navíc majitelům žump hrozí pokuta v případě, že její obsah nebudou řádně vyvážet.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Může fungovat klasická domovní čistírna bez elektřiny?

Domácí čistička odpadních vod se bez elektřiny neobejde. Elektřina je nezbytná pro chod dmychadla a řídící jednotky. Lze však zvolit variantu v podobě tříkomorového septiku nebo kořenové čističky odpadních vod.

Jednoduchá odpověď je NE. Začněme, ale tím, co je domovní čistírna odpadních vod a především, jak funguje.

Domovní čistírna odpadních vod je závislá na anaerobních procesech v kombinaci s aerobními. Právě druhé zmiňované se neobejdou bez intenzivního přívodu kyslíku, který urychluje čistící procesy a rozklad nečistot.

Tento proces však lze provádět pouze za pomoci dmychadla, které spotřebovává elektřinu. Dmychadlo bývá nejčastěji umístěno mimo domovní čistírnu a je potřeba k němu dovést přívod elektřiny.

Klasická domovní čistírna, která se vyznačuje nižší pořizovací cenou (ve srovnání s kořenovou čističkou), tak nikdy nemůže fungovat bez elektřiny.

Pokud vám někdo nabízí na internetu domovní čistírnu bez spotřeby elektřiny, tak musí jít ve svém důsledku o septik či kořenovku, případně vás klame.

Jak velká je spotřeba elektřiny u domovních čistíren?

Dříve se spotřeba elektřiny u čistíren příliš neřešila. Tato komodita byla levná a pár set korun za rok nikoho příliš nevzrušovalo. Situace je, ale jiná a ze sto korun jsou tisíce.

Běžně najdete u domovní čistírny parametr příkonu, udávaný ve wattech. Vás však, ale jistě zajímají kWh, protože aktuální sazbu za kilowatthodinu zná dnes každý.

Spotřebu elektřiny u domácí čističky je nutné monitorovat v kWh

Jak tedy příkon domovní čistírny přepočítat na spotřebu elektřiny?

V momentě, kdy znáte příkon domovní čistírny, stačí toto číslo vynásobit počtem hodin, kdy je ČOV v provozu a vydělit 1 000.

Konkrétně například víme, že domovní čistírna Monocomp má příkon 100W. U rodinného domu bude pracovat cca 18 hodin denně. Tzn. 100*18 = 1 800. Toto číslo vydělíme tisícem a máme výsledek 1,8 kWh za den.

Průměrná spotřeba elektřiny u domovní čistírny se pohybu v rozpětí 500 až 650 kWh za rok. Musíme si uvědomit, že neběží celý den, protože v čistírně se střídají čistící cykly nebo není co čistit. Pro úsporu energie proto vždy doporučujeme připlatit si za domovní čistírnu s řídící jednotkou, která efektivně zapíná a vypíná čistící cykly.

Kdy se vyplatí čistit odpadní vody bez elektřiny

Konečně se nabízí finanční modelace provozních nákladů u jednotlivých alternativ. Uvidíme, jak si vedou řešení fungující bez elektřiny.

Jak to budeme počítat

Využijeme reprezentativní data, tzn. neberte nás úplně doslova a dogmaticky. Situace se bude lišit místo od místa.

Nebudeme brát v potaz odkalování ČOV či septiku, protože náklad je totožný u všech a neovlivnil by výsledek. Stejně tak nebudeme počítat s revizemi a vzorky, protože jde opět o sdílený náklad.

Započítáme investiční náklady a roční provozní náklady.

Pořízení a provoz klasické domovní čistírny

Položka

Náklad

ČOV na klíč v ideálních podmínkách

200 000

Roční cena za spotřebu elektřiny (5,- / kWh)

2 750

Větší servis jednou za 5 let

10 000

U klasické čistírny jsme počítali se spotřebou elektřiny 550 kWh ročně při sazbě 5,-. Dále bychom měli rozpočítat 10 000,- na roky, tzn. vydělit 5 lety a dostáváme se k nákladům 4 750 ročně. Pozor připomínáme, že schválně nepočítáme náklady na odkalení a revize/vzorky.

Pořízení a provoz kořenové domovní čistírny

Položka

Náklad

Kořenovka na klíč v ideálních podmínkách

300 000

Roční cena za spotřebu elektřiny (5,- / kWh)

0

Větší servis jednou za 5 let

10 000

Kořenovka má vyšší pořizovací náklady, ale nižší provozní. Budeme počítat cca. 2 000,- na rok.

Pořízení a provoz tříkomorového septiku

Položka

Náklad

Septik na klíč v ideálních podmínkách

200 000

Roční cena za spotřebu elektřiny (5,- / kWh)

0

Větší servis jednou za 5 let

20 000

U septiku počítáme s klasickými udržovacími náklady 10 000,- jako v ostatních případech + náklady na vyčištění či výměnu filtru po 5 letech.

Pořízení a provoz žumpy

Položka

Náklad

Źumpa na klíč v ideálních podmínkách

100 000

Náklady na pravidelný vývoz za rok

72 000

Větší servis jednou za 5 let

5 000

Žumpa by se měla pravidelně vyvážet. Dnešní ceny klidně dosahují 6 000,- za vývoz a více. V případě instalace žumpy k rodinnému domu se dostáváme k nutnosti vyvážet každý měsíc, tedy na cenu 72 000 + jsme započítali drobný servis po 5 letech.

Srovnání nákladů na provoz s elektřinou a bez po letech

Konečný výsledek na reprezentativním příkladě by mohl vypadat nějak takto.

Rok

Klasická ČOV

Kořenovka

Septik

Žumpa

1

204 750,00 Kč

302 000,00 Kč

204 000,00 Kč

173 000,00 Kč

5

228 500,00 Kč

312 000,00 Kč

224 000,00 Kč

543 000,00 Kč

10

252 250,00 Kč

322 000,00 Kč

244 000,00 Kč

913 000,00 Kč

15

276 000,00 Kč

332 000,00 Kč

264 000,00 Kč

1 283 000,00 Kč

20

299 750,00 Kč

342 000,00 Kč

284 000,00 Kč

1 653 000,00 Kč

Cena za provoz ČOV, kořenovky, septiku a žumpy

Jak vidíme z grafu, vyjde provoz klasické čistírny fungující na elektřinu, kořenovky a septiku na zhruba podobné částky. Nutno podotknout, že 99% septiků nemá CE certifikaci a nelze tak povolit ohlášením. Pro férové srovnání je nutné říci, že provoz septiku vyjde v dlouhodobém horizontu na vyšší částku.

Závěr

Domovní čistírna odpadních vod fungující bez elektřiny neexistuje. Pokud nechcete platit účty za elektřinu za čištění odpadních vod, nabízí se septik nebo kořenová čistička. V dlouhodobém horizontu však zaplatíte podobné peníze.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma