Inženýrské sítě: Co to je a jak je zjistit

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 07. 2023
Inženýrské sítě

Inženýrské sítě, neboli připojení vody, kanalizace, elektřiny a plynu, nabízí nejvyšší komfort bydlení. Pokud se chystáte koupit pozemek, stavíte nebo zatím o koupi jen uvažujete, otázka inženýrských sítí by měla mít prioritu. Inženýrské sítě jsou totiž základem budoucího fungování vašeho objektu. Jejich (ne)existence má vliv na rychlost realizace, a především finanční náklady, které stavba a provoz budoucího domu přinesou. Co byste měli o inženýrských sítích v roce 2023 vědět?

Obsah článku

Inženýrské sítě: Co to je?

Inženýrské sítě jsou souborem technických zařízení a infrastruktury, které zajišťují základní životní a provozní potřeby budov a obytných nebo průmyslových oblastí. Mezi tyto základní potřeby patří například dodávka vody, odkanalizování, dodávka elektrické energie, plynu a další.

Mezi inženýrské sítě nejčastěji patří:

  • Kanalizační přípojky

  • Vodovodní přípojky

  • Přípojka elektřiny

  • Přípojka plynu

Úkolem inženýrských sítí je přivést k vašemu pozemku elektřinu, vodu, plyn a popřípadě také telekomunikační služby, jako je internet a telefon. Mezi inženýrské sítě patří však také neméně důležitá kanalizace.

Inženýrské sítě jsou proto zásadní součástí rovnice, na jejímž konci je pohodlný dům či jiná nemovitost. Pozemek, na jehož hranice jsou inženýrské sítě přivedené, se nazývá zasíťovaný pozemek. Ani tzv. nezasíťovaný pozemek však nemusí být v dnešní době neřešitelným problémem – rozvoj technologií činí tzv. off-grid bydlení čím dál dostupnějším. Pojďme se proto na jednotlivé součásti inženýrských sítí podívat podrobněji.

Jak zjistit jaké inženýrské sítě jsou k dispozici?

Ne každý pozemek potřebuje zasíťování všemi typy inženýrských sítí. Některé také budou od začátku nedostupné.

Dříve, než koupíte své vysněné místo, doporučujeme si vyžádat tzv. vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Pokud vás zajímá vedení vodovodu a kanalizace, rádi vám tuto zprávu obstaráme v rámci přípravy projektu vodovodní či kanalizační přípojky.

Pro zjištění vedení inženýrských sítí alternativně doporučujeme využít placenou službu Mawis.

Vyjádření k existenci sítí: kdy a jak zjistit vedení inženýrských sítí
Související článek Vyjádření k existenci sítí: kdy a jak zjistit vedení inženýrských sítí

Přípojka vody

Bez vody není život, zní klasická poučka. Vodovodní přípojka proto velmi často patří k prioritám kupujících, kteří hledají vhodný pozemek. Přípojkou vody vyřešíte mnohé – vodu máte neustále k dispozici, navíc ze zákona v pitné kvalitě (odpovídající příslušné vyhlášce ministerstva zdravotnictví). Díky přípojce vody nemusíte řešit investice do kontroly kvality vody, ani provozní úkony a náklady, které se správou vodovodu souvisí – za ně zodpovídá provozovatel veřejného vodovodu.

Bez vody nelze bydlet, přípojka vody je součástí inženýrských sítí

Jsou tedy nějaké nevýhody vodovodní přípojky? Pokud uvažujete o nezasíťovaném pozemku – tedy přípojku vody si na vlastní náklady chcete nechat zřídit – zjistěte si, jak daleko od pozemku se nachází vodovodní řad. Pokud je to více než 50 metrů od hranice pozemku, může se vodovodní přípojka nepříjemně prodražit. Limitem může být také kapacita místního vodovodu. Vše potřebné zjistíte u provozovatele vodárenské sítě.

Tip: Pokud jste se rozhodli zřídit vodovodní přípojku, přečtěte si náš článek Vodovodní přípojka od A do Z v roce 2022.

Alternativy vodovodní přípojky

Může se stát, že se potenciální vodovodní přípojka nemyslitelně prodraží, nebo obec zkrátka nemá vybudovaný vodovod. Co teď? K nejoblíbenějším řešením, jak si zajistit vlastní zdroj pitné vody, patří vrtaná studna – ovšem pouze za předpokladu, že se na pozemku nachází zdroj vody v potřebné vydatnosti. Pokud ano, představuje vrtaná studna praktickou alternativu k vodovodní přípojce, která vás učiní soběstačnými, a i přes počáteční vyšší investici může mít zajímavou návratnost – voda z veřejných vodovodů totiž neustále zdražuje.

Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z
Související článek Vrtání studny: Jak se dělá vrtaná studna od A do Z

Tip: Přečtěte si, kolik vás bude vrtaná studna stát.

Do budoucna budou také čím dál oblíbenější retenční nádrže na dešťovou vodu. Tyto nádrže vás v případě sucha dokážou zásobit užitkovou vodou až na tři týdny. Voda, kterou zachytí, najde v domácnosti spoustu využití, takže díky tomuto řešení ušetříte za vodné.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka vám dopřává luxus nestarat se, jak naložit s odpadní vodou. Jednoduše řečeno, kanalizační přípojka je trubka, která spojuje vaši nemovitost s kanalizačním řadem. Pokud máte možnost se na kanalizační řad napojit, rozhodně není důvod, abyste tak neučinili, ba dokonce je to vaší povinností. Je proto dost pravděpodobné, že vám místní úřad připojení k obecní kanalizaci zkrátka nařídí.

Kanalizační přípojka je tradiční řešení odpadu u inženýrských sítí

Alternativy kanalizační přípojky

Co když váš pozemek tuto součást inženýrských sítí nemá? Stejně jako v případě vodovodní přípojky, i zde existují alternativy. Tou nejlogičtější a nejvšestrannější je zřejmě domovní čistírna odpadních vod (ČOV). Domovní čistírna zastane roli kanalizace, a ještě vám umožní využít vyčištěnou vodu třeba k zalévání zahrady. Domácí ČOV (v podstatě se jedná o plastovou nádrž, v níž probíhají sofistikované mechanicko-biologické procesy) umístíte na svůj pozemek a napojíte na odpad z domu.

Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)
Související článek Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)

Je dost možné, že domovní čistírny odpadních vod budou v budoucnu čím dál oblíbenějším řešením, zejména tam, kde dosud kanalizace chybí. Sucho a nedostatek vody, které Česko trápí a pravděpodobně trápit budou i v následujících letech, nutí obce investovat do lepšího nakládání s pitnou i odpadní vodou. Toto šetření zahrnuje i domovní čistírny odpadních vod, protože dokážou s vodou nakládat efektivně, a tím pádem i ekonomicky. Nabízejí možnost přečištěnou vodu znovu využít, třeba k zálivce zahrady nebo napuštění bazénu. Eventuelně lze vodu nechat vsáknout do podzemní vody nebo ji vypustit do vody povrchové (řeka, potok).

užitková voda šetří vodné a stočné

Domovní čistírna odpadních vod však není vhodná pro všechny objekty – potřebuje totiž pravidelný a stálý přísun odpadních vod. Pokud potřebujete vyřešit odpad na chalupě, kam jezdíte čas od času, nabízí se jako řešení tříkomorový septik. I u něj můžete odvod odpadních vod vyřešit vsakem nebo vypuštěním do povrchových vod.

Tip: Přečtěte si, jak vyřešit odpad u rodinného domu a novostavby.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Přípojka elektřiny

Bez elektřiny si dnes už nelze představit bydlení – na tomto zdroji energie závisíme čím dál více. Z balíčku inženýrských sítí patří elektřina určitě k těm položkám, které jsou zásadní a lze je jen složitě nahradit. Dobrou zprávou však je, že instalace elektrické přípojky je poměrně snadná. Jediné, musíte udělat, je podat distributorovi (ČEZ, E.ON, nebo PRE) žádost o připojení. Pokud je elektrická přípojka kratší než 50 metrů, máte ji zdarma – na své náklady ji zbuduje distributor. Určitým poplatkům se však stejně nevyhnete. Budete muset uhradit paušální poplatek za připojení elektroměru dle rezervovaného příkonu (tzv. poplatek za jistič). Z vaší peněženky půjdou také poplatky za revizního technika a elektrikáře. V neposlední řadě může dle vyhlášky žádat distributor energie tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Nejlépe proto uděláte, když se o finálních nákladech informujete přímo u distributora.

Alternativy elektrické přípojky

V našich zeměpisných šířkách si bohužel o plné energetické soběstačnosti může většina domů nechat zdát. Intenzita slunečního svitu obvykle není tak velká, aby dokázala pokrýt veškeré potřeby domácnosti, zejména v zimě. Domácí vodní či větrné elektrárny jsou pak spíš okrajovým řešením, jejich nárokům vyhovuje zlomek domácností. Nicméně jak se říká, když se chce, všechno jde – dokonce i ve střední Evropě. I u nás proto najdete příklady ostrovních projektů, které se bez přípojky obešly. Razantně rostoucí ceny elektřiny pak dodávají těmto alternativám na zajímavosti.

Nejoblíbenějším alternativním zdrojem energie je slunce. Potvrzují to i současná data z trhu: o „soláry“ je kvůli zdražujícím se energiím čím dál větší zájem a domácnosti instalují fotovoltaické panely ve velkém. Jen za první pololetí roku 2022 bylo instalováno víc elektráren než za celý loňský rok. Je to totiž jeden z nejefektivnějších způsobů, jak snížit náklady za energie, navíc je vysoce ekologický. Pokud chcete solárem významněji nahradit elektřinu ze sítě, nezapomeňte na bateriová uložiště – nevýhodou této čisté energie je její nevyzpytatelnost. Baterie zajistí, že budete mít elektřinu k dispozici i v obdobích, kdy slunce nesvítí.

Tip: Možností, jak nahradit elektřinu ze sítě, je několik. Přečtěte si, jaké to jsou.

Přípojka plynu

Přípojka plynu byla v minulosti velice oblíbená, plyn totiž patřil k velmi ekonomickým způsobům, jak dům vytápět. Platí to i v roce 2022 a v době rusko-ukrajinského konfliktu? To není tak jisté. Vezměme to ale od začátku. Přípojka plynu má podobný režim jako přípojka vody či kanalizace, za instalaci tedy platíte dle její délky. Cena se odvíjí také od terénu, pod nímž přípojka zemního plynu povede. Lze tedy jednoznačně říct, že zavádět do domácnosti plyn se ekonomicky vyplatí pouze v případě, že se plynovod nachází nedaleko pozemku.

Určitě je nutné vzít v potaz také rostoucí ceny plynu a v neposlední řadě obavy, zda nebude docházet k výpadkům jeho dodávek vlivem geopolitické situace. V roce 2022 se proto vyplatí vytvořit si cenovou kalkulaci (obvykle plyn vs. elektřina) a pečlivě promyslet, zda vytápění plynem dává smysl ekonomicky.

Alternativy plynové přípojky

Vytápění plynem lze nahradit několika způsoby. Zejména v dobře zateplených a pasivních domech je dobrou alternativou elektřina. Vsadit můžete na elektrokotel, který vám krom poměrně nízkých pořizovacích nákladů otevře cestu též k sazbě za elektřinu D57d. To znamená, že většinu dne budete mít elektřinu levnější. Tento tarif budete moci využít také v případě, že si pořídíte tepelné čerpadlo. Jeho pořizovací náklady se sice pohybují v násobcích investice do elektrokotle, za provoz však ušetříte oproti elektrokotli až 75 % nákladů. V době extrémního nárůstu cen za energie se tato varianta stává čím dál atraktivnější, navíc můžete na pořízení nového čerpadla čerpat dotace. Mezi alternativní způsoby vytápění patří také topení tuhými palivy, které však není příliš ekologické.

Tip: Připravili jsme pro vás přehled alternativ plynové přípojky.

Vyplatí se nezasíťovaný pozemek?

Existence inženýrských sítí vám velice zjednoduší a urychlí budoucí stavbu na pozemku. Na druhou stranu však také cenu pozemku znatelně prodraží – mnohdy je zasíťovaný pozemek oproti pozemku bez přivedených sítí dražší o stovky tisíc až miliony korun. Není tedy finančně výhodnější koupit nezasíťovaný pozemek a vyřešit přípojky alternativně, popřípadě je postavit na vlastní náklady? Jednoznačnou odpověď vám nikdo nedá. Budete muset investovat čas i energii a zjistit:

  1. Jak daleko od pozemku se inženýrské sítě nacházejí a kolik by vás připojení stálo.

  2. Pokud není připojení na sítě k dispozici, je třeba ověřit, zda se na pozemku nachází zdroj vody, popřípadě jaká je orientace pozemku vůči světovým stranám (to kvůli instalaci fotovoltaiky).

  3. Velký význam má také samotný projekt domu – moderní, pasivní, dobře zateplené domy, které plně využívají možností úsporných architektonických řešení (tvar, orientace na světové strany) a technologií jsou na nezasíťovaných pozemcích takřka nezbytností.

Trend: Off-grid bydlení

Pokud se rozhodnete pro nezasíťovaný pozemek a neplánujete jej na inženýrské sítě napojit, stanete se majiteli tzv. off-grid bydlení (někdy se těmto nemovitostem říká také ostrovní domy). Dobrou zprávou je, že nebudete jediní. Soběstačné bydlení je trend, který v posledních letech získává na popularitě.

Off grid je opakem tradičních inženýrských sítí

Připravte se, že počáteční investice do takového domu (nejen finanční, ale i časové) budou vyšší, než kdybyste se rozhodli jít tradiční cestou napojení na inženýrské sítě – cena takové nemovitosti může být až o 20 % vyšší, časová investice násobná. Potřebné technologie mnohdy nejsou součástí běžně dostupných a dodávaných řešení. S lecčím vám ale pomohou profesionálové. Inspirovat se můžete například projektem Českého soběstačného domu, kde najdete i specifikace použitých technologií.

Tip: Sníte o soběstačném bydlení? V Zakra vám poradíme se vším ohledně vrtaných studní, domovních ČOV, retenčních nádrží a managementu vodního oběhu. Ozvěte se nám.

S jedním je však třeba počítat: odpojení od inženýrských sítích bude pravděpodobně znamenat větší či menší změnu životního stylu. Na šetření s vodou a elektřinou už většina z nás odvykla, v případě ostrovního bydlení se však přemýšlení nad počasím a úvahy nad délkou sprchování stanou součástí života. Off-grid bydlení zkrátka vyžaduje ústupky a více plánování.

Solární panely jsou vhodným doplňkem inženýrských sítí

Inženýrské sítě v roce 2023

Zatímco v minulosti bylo napojení na inženýrské sítě považováno za naprostou nezbytnost, současnost roku 2022 nám ukazuje, že větší či menší soběstačnost může být velkou výhodou – ať už je důvodem zdražující elektřina a plyn, dlouhotrvající sucho nebo klimatická krize, která se ozývá čím dál častěji. Co si z toho odnést? Pokud máte možnost se na inženýrské sítě napojit, zřídit přípojku je v drtivé většině případů to nejrozumnější řešení. Prozíravost však radí investovat do moderních řešení, které vám poskytnou soběstačnost a v dlouhodobé perspektivě i ekonomické úspory – patří sem například tepelná čerpadla, retenční nádrže na vodu či fotovoltaika napojená na bateriová úložiště. Více možností vám dává více flexibility, jak se vypořádat s nejistou budoucností.

Kam dál? Přečtěte si, jaká je cena zasíťování pozemku v roce 2023.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma