Největší rozdíly: Žumpa vs. tříkomorový septik vs. domácí ČOV

kraus@zakra.cz Michal Kraus
10. 03. 2021
Versus fighting background concept

Jak vyřešit odpad u rodinného domu či chaty v případě, že není možné napojení na kanalizaci, pomocí kanalizační přípojky? Na výběr mají majitelé obecně ze tří možností. Odpad lze řešit klasicky pomocí žumpy neboli bezodtoké jímky nebo tříkomorovým septikem a v neposlední řadě domácí čističkou odpadních vod. Kdy se, ale hodí jaké řešení ať už z pohledu finanční náročnosti nebo samotné kvality žití?

Obsah článku

Co je co?

Nejprve se hodí si představit jednotlivá řešení likvidace odpadu, jejich výhody a nevýhody.

Co je žumpa neboli bezodtoká jímky?

Slovo žumpa se již dnes běžně nahrazuje slovem jímka, tak či onak jde o bezodtokovou a nepropustnou nádrž, která se v různé velikosti instaluje tradičně k rodinným domům nebo chatám. K čištění vyprodukovaných odpadních vod, tedy v případě žumpy nedochází. To se děje až po odvozu fekálním vozem do centrální čistírny.

septik nebo jímka

Za výhodu žumpy lze považovat jednoznačně pořizovací náklady a relativně nízká administrativní nenáročnost. K žumpě není potřeba projekt ani povolení. Na druhé straně už ani majitelé jímky se zcela neobejdou bez úřadů. Od ledna 2021 je musí schraňovat doklady o autorizovaném odvozu fekálií ze žumpy a to až 2 roky zpětně. Úřady se tak brání často nelegální likvidaci odpadních vod ze žumpy, kdy majitelé buď obsah jímky roznosili po zahradě nebo žumpa nebyla 100% vodotěsná a její obsah vytékal do podzemních vod.

Žumpa tedy vzhledem k povaze najde především uplatnění na místech, kde se odvoz fekálií finančně vyplatí i z dlouhodobého hlediska. Doporučit tak lze k objektům, kde netrávíme dohromady více než několik týdnů v roce. Více o finanční náročnosti žumpy níže v článku.

Kam pořídit tříkomorový septik

Pojem septik taktéž bývá synonymem pro jímku nebo žumpu. V tomto článku, ale budeme psát o tzv. tříkomorovém septiku doplněném o pískový či biologický filtr, ten totiž dokáže odpadní vody přečistit v podobné kvalitě jako domácí čistírna odpadních vod.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Septik, nebo žumpa? Co je vhodnější?

Septik funguje na principu postupného usazování nečistot. Odpadní voda postupně protéká třemi komorami (viz níže), přičemž za poslední se nachází filtr. Takto přečištěná voda se pak následně akumuluje v retenční nádrži nebo vsakována na pozemku (pokud to umožní hydrogeologický posudek).

Septik je na rozdíl od žumpy již považován za vodní dílo, nevyhnete se tedy projektu a povolení. Na druhé straně umožňuje likvidovat odpadní vody přímo a přináší tak úsporu. Funguje bez nutnosti spotřeby elektřiny na rozdíl od domácí čističky odpadních vod. Jeho velkou nevýhodou je však velká náročnost na prostor.

Kde najde uplatnění domácí čistička odpadních vod

Domácí čistírna odpadních vod je nejmodernějším řešením ze všech zmiňovaných. Prostorově úsporná technologie (ve srovnání se septikem), jež za minimální provozní náklady přečistí odpadní vody na takovou úroveň, že s nimi lze zalévat.

Domácí čistička odpadních vod

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) je plastová nádoba typicky sudového tvaru, kde za pomoci několika komor a s využitím aerobních prostorů dochází k rozkladu nečistot. Čistírna je stejně jako tříkomorový septik považována za vodní dílo, tudíž se s ní pojí administrativní úkony jako je projekt čistírny a povolení.

Hlavní rozdíly mezi žumpou, septikem a čistírnou

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi bezodtokou jímkou, tříkomorovým septikem a čistírnou odpadních vod?

Rozdíly

Žumpa

Septik

Domácí čistírna

Kam se hodí?

Chata

Chata, případně rodinný dům

Rodinný dům

Dochází k přečištění odpadních vod?

Ne

Ano

Ano

Je nutný projekt a povolení?

Ne

Ano

Ano

Spotřeba elektřiny?

Ne

Ne

Ano

Je možnost využít přečištěné vody pro zálivku?

Ne

Ano

Ano

Odolnost vůči nepravidelnému provozu

Ano

Ano

Ne

Prostorová náročnost?

Ne

Ano

Ne

Provozní náklady?

Vysoké

Malé

Malé

Realizace na klíč od Zakra?*

Ne

Ano

Ano

*realizace na klíč nabízíme v západních Čechách

Jak funguje žumpa, septik a ČOV

Jak funguje žumpa? Ano, tušíte správně. Fakticky nijak. Jak již víte jde o bezodtokou jímku umístěnou u domu na zahradě. Odpad je sveden do této jímky, kterou je jednou za čas potřeba vyvést fekálním vozem. O tom, jestli se toto řešení vyplatí jsme již psali zde.

Jak funguje septik? Tříkomorový septik už je zařízení, kde dochází k přečišťování odpadních vod a to uvnitř 3 komor, kterými voda postupně protéká. V první komoře dochází k hrubému přečištění nečistot a dochází k anaerobnímu rozkladu nečistot. Takto předčištěná voda následně natéká do druhé komory, kde se usazuje jemnější kal. V poslední komoře se opakuje mechanické přečištění. Následně voda ze septiku putuje skrz filtr (biologický nebo pískový) do vsaku, kanalizace nebo povrchových vod.

Největší rozdíly: Žumpa vs. tříkomorový septik vs. domácí ČOV

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod? Běžná domácí čistírna jako je například Variocomp od společnosti ASIO spoléhá na přečištění přes 3 fáze. V první dochází k odstranění hrubých částic, jde o tzv. mechanické oddělení nečistot. Z tohoto místa pokračuje odpadní voda do aktivačního prostoru, kde dochází k rozkladu nečistot pomocí provzdušňování dmychadlem a bakterie se postarají o aerobní rozklad. Takto přečištěná voda odtéká do usazovací nádrže, odkud odtéká ven z čistírny.

čov

Jak vybrat žumpu, septik nebo čistírnu odpadních vod

Jak vybrat žumpu nebo bezodtokou jímku?

Vzhledem k tomu, že žumpa (jímka) nemá žádnou funkci, vyjma zadržování odpadních vod, jsou pro její výběr důležitá dvě kritéria, a to objem a materiál.

Jakou velikost by měla mít žumpa

Každý člen domácnosti vyprodukuje za den 120 litrů odpadních vod (jde o dlouhodobý průměr), je pravdou, že na chatě to bývá méně, ale nedoporučujeme počítat se spotřebou nižší než 100 litrů na den.

Žumpu určitě nechcete vyvážet každý týden, ale minimálně po několika týdnech. Takové zdravé optimum, pokud jde o chatu, kde nejste každý den, je objem dostačující pro 21 dní. Pojďme počítat.

Vývoz žumpy

2 osoby

3 osoby

4 osoby

Spotřeba vody za 10 dní

2 m3- 2 000 l

3 m3 - 3 000 l

4 m3 - 4 000 l

Spotřeba vody za 21 dní

4,2 m3 - 4 200 l

6,3 m3 - 6 300 l

8,4 m3 - 8 400 l

Spotřeba vody za 30 dní

6 m3 - 6 000 l

9 m3 - 9 000 l

12 m3 - 12 000 l

Spotřeba vody je neúprosná. Více o vývozu žumpy si můžete přečíst zde.

Jaký materiál je pro žumpu ideální?

Žumpu lze pořídit ze dvou typů materiálu, buď plastová nebo betonová. Zásadní rozdíl v tom není. I plastové nádrže vydrží tlak podzemní vody (dvouplášťové nádrže) nebo zvládnou jílovité podloží. Jejich výhoda je, že jdou v budoucnu odstranit a nahradit jiným řešením.

Betonová nádrž je samozřejmě věčná, pokud se rozhodnete žumpy v budoucnu zbavit, může posloužit jako akumulační nádrž na přečištěnou vodu z čistírny.

Jak vybrat tříkomorový septik?

Jak vybrat tříkomorový septik jsem již psali. V rychlosti, ale doporučujeme posuzovat tato kritéria:

 • Počet osob v domácnosti

 • Tvar

 • Dodatečný filtr

Stejně jako u domácí čistírny, tak i u septiku platí, že není radno podcenit jeho velikost. Při výběru pro zvažte kolik osob bude septik pravidelně využívat. Jedna osoba (ekvivalentní osoba) za den vyprodukuje 100 až 120 litrů odpadních vod. Poddimenzování septiku by mohlo vést k vyplavení a špatné funkčnosti.

Tvar septiku nejčastěji volíme podle místa, které na pozemku máme. Hranatý septik se doporučuje tam, kde je méně místa. V ostatních případech záleží na vaší preferenci, protože septik bude ukrytý na dlouhá léta v zemi.

Pro tříkomorový septik platí, že jednou za čas bude potřeba vyměnit filtr. Ten může být buď biologický nebo pískový. Pískový se obecně doporučuje tam, kde je přečištěná odpadní voda likvidována do kanalizace nebo povrchových vod. Biologický naopak v místech, kde chcete přečištěné vody vsakovat.

Největší rozdíly: Žumpa vs. tříkomorový septik vs. domácí ČOV

Jak vybrat domácí čistírnu odpadních vod?

V případě domácí čističky odpadních vod doporučujeme si přečíst tento článek, ale v rychlosti se určitě zamyslete nad těmito kritérii:

 • Počet osob využívajících ČOV

 • Způsob likvidace odpadních vod

 • Místo a provoz, kterému bude čistírna sloužit

 • Prodejce a servis

Podobně jako v případě septiku je potřeba i domovní čistírny zvážit její zatížení počtem osob v jedné domácnosti. U každé čistírny najdete parametr, který bývá označován značkou EO, jedná se o počet ekvivalentních osob neboli počtu osob, které budou po většinu času čistírnu zatěžovat. Opět platí, že doporučujeme vybírat tak, aby nedocházelo k přetěžování, ale i poddimenzování. Ideálně být někde uprostřed. Čistírna je pak připravená například na delší návštěvu a větší zatížení, případně přírůstek do rodiny.

Druhým parametrem, který doporučujeme zvážit je způsob, jakým budete přečištěné vody likvidovat. Na výběr z vypouštění do podzemních vod (neboli vsak), ke kterému je potřeba hydrogeologický posudek. Dále vypouštění do povrchových vod a nakonec do jednotné kanalizace. V případě, že chcete vody vsakovat nebo je využít pro zalévání zahrady, pak je vhodné kupovat s čistírnu s označením CE, jakou je například čistírna Monocomp, AT6 nebo SBR BIO.

čistička eko sbr bio

Ve specifických případech je nutné zvážit při výběru i typ provozu. Tím nemyslíme klasické bydlení v rodinném domě, ale například máte-li doma kadeřnictví nebo chcete provozovat penzion. U činností jiných než bydlení vždy doporučujeme napřímo kontaktovat výrobce nebo projektanta ČOV a prodiskutovat užití ČOV.

Posledním důležitým kritériem je renomé výrobce. Na českém trhu působí spousta kvalitních výrobců, jakými jsou například ASIO, ABPLAST, EKOCIS, Envi-Pur a další. Vždy je dobré dopředu zvážit vzdálenost sídla dopravce od místa bydlení, jednak kvůli poplatku za dopravu a za druhé kvůli případnému servisu, přeci jen nechcete platit servisní výjezd přes půl republiky. Nevíte-li si rady s výběrem správné čistírny, rádi vám s tím pomůžeme.

Finanční náklady na provoz během 10 let

čov s akumulační nádrží

Jednotlivá řešení se velmi výrazně liší v provozních nákladech. Velkou proměnou hraje místo, kde dané řešení slouží. Jaké jsou náklady, které je potřeba do jednotlivých provozů počítat?

Nákladové položky na provoz žumpy

 • Pořízení žumpy

 • Vývoz žumpy

Nákladové položky na provoz septiku

 • Pořízení septiku

 • Odvoz kalu

 • Výměna filtru

Nákladové položky na provoz čistírny

 • Pořízení ČOV

 • Elektřina

 • Odvoz kalu

 • Výměna dmychadla

Žumpa

Žumpa

Pořízení

50 000,-

1x vývoz splašek

3 500,-

Septik

Septik

Pořízení

100 000,-

1x odvoz kalu

2 000,-

Výměna filtru

20 000,-

ČOV

Pořízení

100 000,-

1x odvoz kalu

2 000,-

Výměna dmychadla

6 000,-

Elektřina za rok

1 000,-

Náklady na provoz septiku a čistírny se dají relativně dobře odhadnout, jsou do jisté míry fixní. Samozřejmě pokud by byla ČOV na chatě a byla 8 měsíců v roce vypnutá, tak bude nižší spotřeba elektřiny apod., nicméně dá se s nějakou částkou počítat. V případě žumpy nebo jakékoliv jiné bezodtoké jímky jsou náklady víceméně variabilní a závislé na četnosti vývozu.

Srovnání provozních nákladů na chatě za 10 let

Každé řešení má své výhody a nevýhody. Obecně se na chatu příliš nehodí domovní čistírna odpadních vod, kvůli nepravidelnému provozu, při kterém hynou bakterie v čistírna tak správně nečistí. Nicméně do srovnání ji uvádíme, protože si ji někdy klienti skutečně vyberou na chatu.

Pod provozem na chatě si představujeme 4 člennou domácnost, která zde tráví, alespoň 2 měsíce v roce, celkem tedy 60 dní. V našem případě se díváme na náklady vzniklé za 10 let provozu.

Provoz čistírny

Náklady u ČOV

Cena

ČOV + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

10 000,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní dmychadlo

6 000,-

Suma

136 000,-

Provoz septiku

Náklady u Septiku

Cena

Septik + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

0,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní filtr

20 000,-

Suma

140 000,-

Provoz žumpy

V případě využívání žumpy na chatě bude záležet na velikosti jímky, ale pro tento modelový příklad počítejme s velikostí 4m3.

 • 4 osoby za den spotřebují minimálně 400 litrů odpadních vod

 • To znamená, že jímka se naplní vždy 10. den

 • Jeden vývoz orientačně počítáme za cenu 3 500,-, ale velmi záleží na vzdálenosti, kterou fekální vůz ujede a samozřejmě objemu, který vyčerpá.

 • Za rok byste tak vyváželi tedy za 6 * 3 500,-, což dává částku 21 000,-

Abychom byli korektní vůči ČOV a septiku vynásobíme tuto částku 10 (10 let) a máme náklady na provoz 210 000,-. Žumpa je tedy nejdražší variantou ze všech i v případě chaty.

Srovnání provozních nákladů u rodinného domu za 10 let

U rodinného domu bude situace vypadat jinak. Tady se odpadní vody likvidují denně a bude tak potřeba žumpu častěji vyvážet. Jak je to tedy s provozem žumpy, septiku a čov u rodinného domu?

Provoz čistírny

Náklady u ČOV

Cena

ČOV + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

10 000,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní dmychadlo

6 000,-

Suma

136 000,-

Provoz septiku

Náklady u Septiku

Cena

Septik + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

0,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní filtr

20 000,-

Suma

140 000,-

Provoz žumpy

Žumpa v rodinném domě je samozřejmě holý nesmysl. Nicméně pro ilustraci můžeme nastínit hrubý propočet 4 osob v jednom domě s 4m3 nádrží.

 • Opět tedy platí, že vyvážíte každý desátý den za 3 500,-

 • Za celý rok byste tedy fekální vůz volali 37x (365 dní v roce)

 • Celková částka za 1 rok by tak dosáhla 129 500,-

 • a za 10 let 1 295 000,-

Někdo by mohl namítnout, že má 10m3 nádrž, v takovém případě by nádrž naplnil 1x za 25 dní a za rok by vyvážel 15x (365/25), což by ročně znamenalo částku 52 500,- a za 10 let 525 000,-. I tak vysoce přesahující náklady na ČOV nebo septik.

Chcete se zbavit žumpy (jímky) a nahradit ji čistírnou nebo septikem? Pomůže Vám.

Pořizovací náklady na žumpu, septik a ČOV

U pořizovacích nákladů bude jednak hrát roli typ výrobku, který se rozhodnete si pořídit a také způsob, jakým žumpu, septik nebo ČOV realizujete. Na výběr máte ze dvou možností - svépomocí nebo na klíč.

U svépomoci se s cenou dostanete zcela určitě pod 100 000,-, v případě žumpy velmi pravděpodobně pod 50 000,-. V případě realizace na klíč je nutné počítat s cenou zhruba o 30% až 50% vyšší, v některých případech dokonce více, například není-li možné využít na zahradě vykopanou zeminu, která se tak musí odvést.

Administrativní náročnost

Posledním hlediskem, na které se společně podíváme je administrativní náročnost. Jak jsme již psali, septik a čov jsou na rozdíl od žumpy (bezodtoké jímky) vodní díla. Tudíž se na ně vztahuje povinnost jednak vytvořit projekt ČOV nebo projekt septiku a následně vyřídit povolení (u septiku i ČOV je stejný proces). Navíc chcete-li přečištěné vody vsakovat na vašem pozemku bude zapotřebí hydrogeologický posudek.

Tyto nezbytnosti bohužel nejsou běh na krátkou trať, projekt domovní čistírny či septiku Vám připravíme do 3 týdnů od získání všech podkladů, ale povolení může zabrat až několik měsíců, s tím je potřeba dopředu počítat a začít s realizací včas dopředu.

Ani žumpa se neobejde zcela bez byrokracie. Ano je pravda, že k její stavbě nepotřebujete povolení vodoprávního úřadu, na druhou stranu novela vodního zákona v roce 2021 přinesla změnu v podobě nutnosti uchovávat doklady o vývozu splašek fekální společností až 2 roky dozadu, více jsme o tom psali zde.

Rozhodnutí na závěr

Žumpa je skutečně řešení pro krajní případy, kdy na místo jezdí velmi zřídka a nechce se vám investovat do čistírny nebo septiku. Bývá často pořizována v momentech, kdy budoucí majitel nechce čekat na povolení čistírny nebo septiku a plánuje je vybudovat v budoucnu. V jiných případech finanční smysl nedává.

Septik je díky odolnosti k nepravidelnému provozu skvělým společníkem na chatu, případně k rodinnému domu.

Domácí čistička odpadních vod se nejlépe hodí k trvalému bydlení. Nabídne nejlepší možný způsob přečištění za rozumnou investici.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku