Jaká je cena za tříkomorový septik?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 11. 2020
vývoz jímky

Rozhodli jste se pro tříkomorový septik a netušíte, jaká bude konečná cena? Připravili jsme pro vás přehled všech nákladů a položek finální ceny za septik, na které byste neměli zapomenout. Po přečtení si tak budete moci připravit rozpočet na realizaci tříkomorového septiku s pískovým či biologickým filtrem.

Obsah článku

Jaká je cena za tříkomorový septik?

Co je tříkomorový septik?

Tříkomorový septik je plastová nádoba (jímka), ve které dochází k průtoku odpadní vody a částečnému čištění.  Tříkomorový septik funguje na principu průtočnosti. Voda postupně protéká skrze 3 komory a v každé se usazuje kal.

Přefiltrovaná voda ze 3 komor odtéká buď do jímky, což není ideální řešení vzhledem k nezbytným vývozům a finančním nákladům, nebo je skrze pískový či biologický filtr následně likvidována (do povrchových vod, kanalizace či vsakem).

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Septik se nejlépe hodí k využívaným rekreačním domům a chalupám. Na rozdíl od domácí čistírny odpadních vod si poradí s nepravidelným provozem a zátěží. Ta u domovních čističek vede ke špatné funkčnosti. Naopak u nemovitostí s pravidelnou zátěží se vyplatí investovat do čistírny.

Jaká je cena za tříkomorový septik?

Tříkomorový septik má velkou výhodu v nezávislosti na elektřině. I to je další důvod, proč ho užijete na chatách a dalších rekreačních zařízeních. Na rozdíl od klasických bezodtokých jímek nabízí tříkomorový septik ekonomickou i ekologickou úsporu.

Ekonomickou v tom smyslu, že máte-li u septiku biologický nebo zemní pískový filtr, nemusíte již několikrát ročně platit vývoz odpadních vod. Ekologickou pak proto, že moderní septiky dokáží odpadní vody zbavit až 97 % nečistot a tuto vodu, pak můžete klidně vsakovat na vašem pozemku.

Konzultace a nacenění tříkomorového septiku ZDARMA

Cena samotného septiku

Pro naše srovnání jsme vybrali jedny z nejprodávanějších tříkomorových septiků na trhu. Jak je vidět, tak cena za tříkomorový septik se u různých výrobců příliš neliší.

Typ septiku

Cena bez DPH

SEPTIK samonosný – kruhový 4 m³ (NJS-SV-4)

21 500,00 Kč

SEPTIK samonosný – kruhový 3 m³ (NJS-SV-3)

20 000,00 Kč

SEPTIK dvouplášťový - kruhový 4 m³ (NJS-DV-4)

25 400,00 Kč

SK1-EK 3 m³

19 500,00 Kč

SK2-EK 5 m³

26 500,00 Kč

Septik tříkomorový, samonosný, kruhový 3000 litrů (3m3) SPA

19 100,00 Kč

Septik tříkomorový, samonosný, kruhový SPA 4m3 (4000 litrů)

21 354,00 Kč

Cena za tříkomorový septik se pohybuje v rozmezí od 19 100,- do 26 500,- bez DPH. Do celkové ceny septiku je potřeba promítnou ještě cenu za projekt, vyřízení povolení a filtr.

Jaká je cena za tříkomorový septik?

Hlavní roli při výběru tříkomorového septiku by tak měly hrát jiné parametry. Zapomínat byste při výběru septiku neměli především na:

  • Rozměry a váhu septiku

  • Tvrdost skeletu

  • Možnost dokoupení biologického nebo pískového filtru

Další položky z ceny tříkomorového septiku

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek pro tříkomorový septik budete potřebovat v případě, kdy odpadní vody ze septiku protečou biologickým filtrem a vy je budete chtít vsakovat. Cena za hydrogeologický průzkum se typicky pohybuje v rozpětí od 5 000,- do 17 000,- bez DPH.

Jelikož je hydrogeologů jako šafránu, vyplatí se jich oslovit více a dostat vícero nabídek. Někteří jsou tak vytížení, že nejbližší termín dostanete až za půl roku.

Proto v Zakře nabízíme našim klientům zajištění hydrogeologa po celé České republice. Máme nasmlouvané partnery a jsme schopni vám zajistit více nabídek. Vy tak nemusíte nikomu psát ani volat. O vše se zdarma postaráme my.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mapa hydrogeologů

Projekt septiku

Chcete-li po vašem septiku, aby likvidoval přečištěné odpadní vody pomocí pískového nebo biologického filtru, pak se ze septiku stává vodní dílo a uplatní se na něj stejná pravidla jako na domácí čističku odpadních vod.

Jaká je cena za tříkomorový septik?

Projekt tříkomorového septiku s filtrem vám musí připravit autorizovaný projektant vodních staveb, to znamená někdo s kulatým razítkem. Takovým projektantem je i společnost Zakra. Rádi vám také pomůžeme:

Cena za projekt tříkomorového septiku

Položka

Cena s DPH

Konzultace

0,-

Zajištění hydrogeologa (posudek není v ceně)

0,-

Projektová dokumentace septiku

11 990,-

Povolení septiku

Povolení pro tříkomorový septik znamená stejné náležitosti jako povolení domovní čistírny odpadních vod (ČOV). Septik likvidující odpadní vody lze povolit následovně.

Typ likvidace odpadních vod

Septik s pískovým filtrem

Septik s biologickým filtrem

Vypouštění do povrchových vod

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vypouštění do jednotné kanalizace

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vodoprávní řízení i Ohlášení

Vypouštění do vsaku

Vodoprávní řízení

Vodoprávní řízení

Vypouštění do vsaku a následná zálivka

Vodoprávní řízení

Vodoprávní řízení

*Neplatí 100 %, některé zemní pískové filtry splňují normy pro vsak. Rádi vám poradíme, pokud si nejste jisti.

Cena za povolení septiku

Položka

Cena s DPH

Povolení svépomocí

2 000,-

Povolení projektantem (inženýring)

9 990,-

Na první pohled je rozdíl v ceně mezi povolením svépomocí a projektantem obrovský. Nicméně cena je vykoupena náročností získání povolení. Co vše musíte k povolení předjednat a sehnat za podklady jsme popsali v tomto článku.

Vyběhat povolení vám zcela určitě zabere 4 až 6 měsíců. Pokud zaplatíte projektantovi, o nic se už nemusíte starat. Projektant oběhne všechny úřady za vás a zařídí vám povolení.

Pískový a biologický filtr k septiku

Za tříkomorový septik musíte navíc přikoupit filtr – pískový nebo biologický. To je součást funkčního septiku, bez které se neobejdete, a přesto ji většina klientů často zapomene započítat do nákladů. Jaká je průměrná cena biologického nebo zemního pískového filtru?

Typ filtru

Cena bez DPH

BF1-EK - biologický

17 900,00 Kč

BF2-EK - biologický

19 900,00 Kč

AS - pískový filtr 3

15 400,00 Kč

AS - pískový filtr 5

18 300,00 Kč

Realizace septiku

Stavba septiku sama o sobě něco stojí. Tříkomorový septik je potřeba dovézt, vykopat jámu pro septik a případně filtr, vybetonovat základovou desku, propojit s odpadem a zasypat. Tuto činnost buď můžete provést svépomocí, což obecně doporučujeme, protože nejde o složitý stavební úkon, nebo si septik nechat zhotovit na klíč od dodavatelské společnosti.

Pro ukázku jsme zkusili dát dohromady náklady na realizaci tříkomorového septiku svépomocí. Odchylka od reálných nákladů můžete být až 30 %, ale jako orientační vodítko poslouží.

Položka

Cena bez DPH

Septik SK1-EK

16 990,00 Kč

Biologický filtr EK

17 900,00 Kč

Propojovací armatury

8 800,00 Kč

Zemní práce a dovoz stroje

12 000,00 Kč

Odvoz přebytečné zeminy

0,00 Kč

Práce instalatérské, zednické a elektro

0,00 Kč

Betonová směs včetně dovozu

6 000,00 Kč

Odvoz fekálií a vyčištění současné jímky

2 000,00 Kč

SUMA

63 690,00 Kč

Do orientační celkové ceny počítáme následující položky:

  • Septik s biofiltrem

  • Armatury k propojení odpadu z nemovitosti

  • Výkopové práce pro septik a filtr

  • Betonování základové desky

  • Odvoz fekálií ze současné jímky

Jaká je cena za tříkomorový septik?

Nepočítáme cenu za odvoz přebytečné zeminy, ta se na zahradě vždy užije na zednické práce.

Provoz septiku

Provoz tříkomorového septiku je výrazně levnější než provoz domácí čistírny odpadních vod, protože nespotřebovává elektrickou energii. I tak vám ale vzniknou náklady za odvoz kalu a revize septiku (pokud se jedná o vodní dílo).

Je-li septik povolen ohlášením, pak vás jednou za 2 roky čeká kompletní revize septiku. V případě povolení vodoprávním řízení máte povinnost 2x ročně zaslat vodoprávnímu úřadu vzorky přečištění.

A nakonec kal. Při užívání septiku na chatě, kde trávíte celé léto, počítejte s vývozem usazeného kalu jednou za 2 roky.

Položka

Cena bez DPH

Revize septiku

4 000,00 Kč

Rozbor vody

2 000,00 Kč

Vývoz kalu

2 000,00 Kč

Kompletní cena za realizaci septiku

Nyní jsme již vyjmenovali veškeré položky, se kterými je potřeba počítat. Cena za tříkomorový septik tak není jen o nákupu plastové jímky, ale je potřeba počítat i s dalšími položkami. Jak by tedy mohl vypadat finální rozpočet za pořízení septiku?

Položka

Cena s DPH

Konzultace

0,00 Kč

Projekt septiku

11 990,-

Hydrogeologický posudek

12 000,00 Kč

Povolení

2 000,00 Kč

Septik SK1-EK

16 990,00 Kč

Biologický filtr EK

17 900,00 Kč

Propojovací armatury

8 800,00 Kč

Zemní práce a dovoz stroje

12 000,00 Kč

Odvoz přebytečné zeminy

0,00 Kč

Práce instalatérské, zednické a elektro

0,00 Kč

Betonová směs včetně dovozu

6 000,00 Kč

Odvoz fekálií a vyčištění současné jímky

2 000,00 Kč

Suma

89 680 Kč

V této ceně počítáme s maximální úsporu a prakticky vše, co lze udělat svépomocí, počítáme buď za minimální hodnoty nebo za nulu.

Cena tříkomorového septiku na klíč

Vedle ceny za realizaci septiku svépomocí si můžeme ještě ukázat orientační cenu za pořízení tříkomorového septiku na klíč. Septik na klíč je služba, v rámci níž dodavatelská společnost zajistí veškeré komponenty dodávky. Vy se tedy o nic nestaráte a dodavatel zajistí vše od projektu až po kolaudaci. Za to si však nechá řádně zaplatit.

Často nám naši klienti a čtenáři posílají ukázkové kalkulace služby na klíč. Máme tedy dobrou představu o tom, jak se ceny pohybují a můžeme vám ukázat, jak se změní cena za tříkomorový septik, pokud ho postavíte svépomocí vs na klíč.

Položka

Cena s DPH - svépomocí

Cena s DPH - na klíč

Konzultace

0,00 Kč

0,00 Kč

Projekt septiku

11 990,-

11 990,00 Kč

Hydrogeologický posudek

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

Povolení

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

Septik SK1-EK

16 990,00 Kč

16 990,00 Kč

Biologický filtr EK

17 900,00 Kč

17 900,00 Kč

Propojovací armatury

8 800,00 Kč

8 800,00 Kč

Zemní práce a dovoz stroje

12 000,00 Kč

39 800,00 Kč

Odvoz přebytečné zeminy

0,00 Kč

12 000,00 Kč

Práce instalatérské, zednické a elektro

0,00 Kč

57 600,00 Kč

Betonová směs včetně dovozu

6 000,00 Kč

7 800,00 Kč

Odvoz fekálií a vyčištění současné jímky

2 000,00 Kč

5 500,00 Kč

Suma

89 680 Kč

192 380,00 Kč

Velmi často v kalkulacích najdete nízkou cenu za projekt septiku a za vyřízení povolení. Dodavatel si následně náklad vykompenzuje jinde a srovnání s běžným projektantem tak vypadá dobře.

Tato ukázková kalkulace vychází z reálné nabídky, kterou nám zaslal náš klient. Jednotlivé ceny v rozpočtu se mohou lišit v závislosti na vzdálenosti, rozsahu prací, použitém materiálu apod. Rozdíl v ceně septiku na klíč a svépomocí však prakticky vždy bude 100 %.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma