Domovní čističky odpadních vod: Jak naložit s přečištěnou vodou?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
21. 06. 2020
domovní čističky odpadních vod

Domovní čističky odpadních vod se spolehlivě postarají o likvidaci veškeré spotřebované vody v domácnosti. Otázkou ale je, jak naložit s přečištěnou vodou? Vypustit ji do povrchových či podzemních vod, do kanalizace nebo ji využít k zálivce zahrady?

Obsah článku

Co je domovní ČOV?

Stále více domácností se nemůže napojit na veřejnou kanalizaci a likvidaci odpadních vod tak řeší pořízením domovní čističky. Ta své uplatnění najde především u rodinných domů nebo ubytovacích zařízení, kde je zajištěný kontinuální přísun odpadních vod.

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

Jak funguje domovní ČOV?

V domovní čističce je odpadní voda zbavena až 97 % nečistot, a to kombinací mechanických a biologických procesů, na nichž se podílí aerobní (na kyslíku závislé) bakterie. Právě jejich přítomnost je závislá na neustálém přísunu odpadních vod jakožto jejich potravy. U rekreačních zařízení je proto vhodnější volbou moderní tříkomorový septik.

TIP: Přečtěte si, zda se vyplatí čistička odpadních vod na chatu.

domovní čističky odpadních vod

Nakládání s vodou z domovní čističky odpadních vod

Přečištěná voda se v čističce dlouho neohřeje, jelikož musí dojít k její efektivní likvidaci. Jakou formou k tomu dojde, nezáleží pouze na vašem rozhodnutí, důležité je také stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. Jaké možnosti jsou ve hře?

Likvidace do podzemních či povrchových vod

Ačkoliv se jedná o dvě odlišné věci, legislativně se příliš neliší. Ať už necháte odpadní vodu zasakovat do vod podzemních (likvidace vsakem), nebo ji budete vypouštět do vod povrchových (rybník, potok), v obou případech se neobejdete bez povolení vodoprávního úřadu. Abyste ho získali, přečištěná voda musí splňovat zákonem stanovené limity:

  • v případě vsaku se jedná konkrétně o limity dle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.,

  • v případě likvidace do povrchových vod je nutné se řídit dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Jestliže uvažujete nad vsakem, pak se také nezapomeňte obrátit na hydrogeologa, který posoudí, zda vámi vypouštěná voda neohrozí kvalitu vody podzemní. Jelikož s hydrogeology často a úzce spolupracujeme, rádi vám doporučíme spolehlivého člověka. 

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vypouštění do veřejné kanalizace

Přečištěnou vodu můžete také vypouštět do veřejné kanalizace, která není zakončena centrální čističkou odpadních vod. Voda z vaší domovní čističky přitom nemusí splňovat žádné přísné limity, proto je napojení na kanalizaci poměrně snadným krokem. Z vaší strany je zapotřebí jediné – uzavřít písemnou smlouvu s majitelem či provozovatelem dané kanalizace, kterým bývá obec. Ta je zároveň odpovědná za kvalitu a údržbu vody, která je kanalizací vedena do povrchových vod.

Využití vody k zálivce zahrady

Z ekologického (i ekonomického) pohledu je nejlepším řešením využít přečištěnou vodu jako vodu užitkovou k zálivce zahrady. Pokud ale uvažujete nad tímto způsobem likvidace přečištěné vody, neobejdete se za prvé bez již zmíněného hydrogeologického posudku a za druhé bez retenční nádrže, ve které budete užitkovou vodu akumulovat. Jestliže už vlastníte retenční nádrž na dešťovou vodu, nic se na této povinnosti nemění. Dle zákona nesmí docházet k mísení dešťové a užitkové vody z domovní čističky.

Dobrou zprávou je, že se na veškeré výdaje spojené s pořízením retenční nádrže vztahuje dotační program Dešťovka. 

Čistírna odpadních vod ČOV

Co řešit před pořízením domácí čističky odpadních vod?

Jak budete nakládat s odpadními vodami není to jediné, nad čím byste měli před pořízením domácí čističky přemýšlet. Co vše je třeba brát v potaz, než do domovní ČOV investujete? 

Hydrogeologický posudek

Znovu připomínáme, že hydrogeologický posudek je potřeba ve dvou konkrétních případech – pokud se rozhodnete přečištěné vody likvidovat vsakem (do podzemních vod) nebo vsakem se zálivkou (neboli budete je používat k zalévání). Hydrogeolog posoudí, zda je váš pozemek k vsaku vhodný z hlediska podloží a případně navrhne jiné řešení likvidace přečištěných vod. A kolik vás posudek bude stát? Počítejte s cenou kolem 4–15 000 korun.

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt domovní ČOV

Domovní čistička odpadních vod je považována za vodní dílo, proto je k její realizaci nutný vypracovaný projekt. Společně s hydrogeologickým posudkem se jedná o nejdůležitější dokumenty, které je třeba předložit na úřadě při žádosti o povolení čističky. Ještě nemáte svého projektanta? V Zakra vám s projektem domovní ČOV rádi pomůžeme.

Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?
Související článek Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení domovní ČOV

Zapřemýšlejte také nad tím, jak budete chtít čističku povolit – buď klasickým vodoprávním řízením, nebo ohlášením. Ptáte se, v čem je rozdíl? Základní odlišnosti vidíte v přehledné tabulce, podrobněji jsme se povolení domovní ČOV věnovali v samostatném článku.

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená, na 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vod

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

V Zakra pro nás nepředstavuje problém ani obíhání úřadů a řešení byrokratických záležitostí. Rádi si proto vezmeme na starost veškeré jednání s úřady. Obraťte se na nás a využijte první konzultaci zdarma. 

Shrnutí

Stále váháte, zda je pro vás domovní čistička odpadních vod tím správným řešením? Nebo jsme nezodpověděli vše, co vás o jejím fungování a pořízení zajímalo? Neváhejte se na nás obrátit s dalšími dotazy, rádi je zodpovíme a navrhneme vám ten nejvhodnější postup.

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma