Projekt kořenové čističky odpadních vod a povolení

kraus@zakra.cz Michal Kraus
20. 12. 2022
Projekt a povolení kořenové čistírny odpadních vod

Zaujala vás kořenová čistička a její výhody. Pak se zcela jistě neobejdete bez projektu a povolení kořenové čističky. Ta je stejně jako klasická domovní čistírna odpadních vod považována za vodní dílo, a je potřeba dodržet veškeré legislativní kroky.

Obsah článku

Projekt a povolení kořenové čističky připravuje autorizovaný vodohospodář. Je potřeba dodržet veškeré legislativní kroky jako v případě klasické domovní čistírny odpadních vod.

Projekt a povolení kořenové čističky jsou nezbytným krokem před jejím pořízením

Co je kořenová čistička

Kořenová čistička je alternativou ke klasické domovní čistírně odpadních vod. Pomůže tedy v místech, kde není možné řešit odpad kanalizační přípojkou a je tedy nutné hledat alternativní řešení.

Kořenová čistička má spoustu výhod a zároveň se nehodí úplně všude. Z předností, ale musíme vyzdvihnout nezávislost na elektřině, což zvláště v dnešní době ocení každý. Vedle toho kořenová čistička lahodí oku, protože vytváří přirozený biotop na vašem pozemku.

Funkčně se kořenová čistička skládá ze 4-komorového septiku, který vodu mechanicky předčistí. Dále pak pulzní šachty, která zajišťuje rovnoměrné “rozlití” odpadních vod přes biofiltr.

Konečně pak vsakovací objekt, případně akumulační nádrž pro zalévání zahrady. Odpadní vody z kořenové čističky také můžete likvidovat vypouštěním do vod povrchových, například blízkého potoku.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kdo může udělat projekt kořenovky

Projekt kořenové čističky vždy připravuje autorizovaný vodohospodář, to znamená inženýr s kulatým razítkem oprávněným projektovat vodní stavby. Takovým projektantem je i společnost Zakra.

Kořenová čistírna je z pohledu vodního zákona a §55 považována za vodní dílo, protože odpadní vody z objektu čistí. Právě proto je k povolení stavby potřeba projektant, který dopředu celou situaci zhodnotí a navrhne ideální řešení.

Projekt kořenové čističky připravuje autorizovaný vodohospodář, jakým je například Zakra

Jak povolit kořenovou čističku

Stejně jako v případě projektu kořenové čističky, je i povolení totožné s konvenční domovní čistírnou odpadních vod. Povolení kořenovky je tedy možné řešit klasickým vodoprávním řízením nebo ohlášením. O povolení čističky jsem se už dříve rozepsali tady a tady. Sluší se ale připomenout to zásadní.

Klasické povolení kořenovky

Klasické povolení kořenové čističky je vodoprávním řízením. To je, ať se na první pohled nemusí zdát jednodušší, co do dokumentů, které musíte shánět. Povolení vydává úřad na dobu určitou, běžně na 10 let.

Každý rok by z kořenové čističky měly odebrat minimálně 2x ročně vzorky a poslat do akreditované laboratoře, aby se zkontrolovala správná funkčnost kořenové čistírny.

Ohlášení kořenovky

Ohlášení kořenové čističky vypadá na první pohled jednodušeji, ale je o něco náročnější na papírování. Budoucí majitel si například musí sám zajistit souhlasy od sousedů a stavební dozor. Kromě toho, lze ohlášení povolit pouze takovou kořenovou čističku, která je certifikovaná. Pokud vámi vybraná kořenovka certifikaci nemá, zbývá vám pouze první varianta.

Na druhé straně získá ohláškou povolení na dobu neurčitou. Povinnost posílat vzorky je nahrazena revizí kořenové čističky, jednou za dva roky.

Oba druhy povolení kořenové čistírny běžně klientům zajišťujeme a jsme schopni vyřídit oba typy povolení. Častěji si klienti i v případě klasických čistíren volí ohlášení.

Potřebuji povoleníMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kde sehnat projektanta kořenové čistírny

Projektanta kořenové čističky můžete najít buď na internetu nebo poptáním na místním vodoprávním úřadě. Nebo můžete poptat naši společnost, rádi pro vás zajistíme projekt kořenové čističky.

Projekty kořenových čističek nabízíme po celé ČR. Oproti projektu klasické čistírny, vyžaduje kořenovka vždy místní ohledání.

Projekt kořenovky připravíme po celém území ČR

Jaká je cena za projekt a povolení kořenové čističky

Cena za projekt kořenové čističky se pohybuje v rozpětí od 15 000 do 30 000, v závislosti na náročnosti projektu. Roli u ceny projektu čističky také hraje hydrogeologický posudek, který je nutný v případě, že přečištěnou vodu z kořenovky vypouštíte na svém pozemku. Jde tedy o tzv. vsak.

Jak vzniká projekt kořenové čističky

Před projektem kořenové čističky je nutné celou situaci zhodnotit. Proto se vždy začíná úvodní konzultací. Zde se posoudí, zda je kořenová čistička vhodná, a zda například není v blízkosti kanalizace, která by její stavbě bránila.

Je-li možnost připojení ke kanalizaci, vždy má kanalizační přípojka přednost.

Pokud místní podmínky vyhovují, pokračuje se v projektu typicky místním ohledáním, kde se vyřeší umístění kořenové čistírny a její dimenzace. Následně projektant připraví projekt v rámci 2 až 3 týdnů a jde se na povolení.

Celý proces může prodloužit nezbytnost již zmiňovaného hydrogeologického posudku. Získat posudek často trvá 2 až 6 týdnů.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Chcete se o projektu kořenové čističky dozvědět více? Rádi byste si kořenovou čističku pořídili a nenašli jste odpovědi na své otázky? Napište nám, co nejdříve se vám ozveme.

Fotografie byly použity se souhlasem webu: https://www.korenova-cisticka.cz

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma