Co je septik a kdy ho vybrat

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 07. 2021
Co je septik a tříkomorový septik

Řešíte odpad u rodinného domu nebo na chatě? Pak je zcela jistě jednou z variant, která připadá v úvahu septik. Kdy je septik nejlepší variantou a kdy naopak zvolit jiné řešení? Jaký je rozdíl mezi domovní čistírnou odpadních vod, septikem a žumpou? Kolik komor u septiku hledat a jak je to s projektem a povolením septiku? To vše si přečtete v tomto článku.

Obsah článku

Co je septik

Nejprve si pojďme říci, co to septik je, protože slovo samotné má z minulosti více konotací, než by bylo zdrávo. Někteří si pod pojmem septik představí klasickou žumpu nebo jímku na vyvážení, jiní vidí v septiku alternativu pro domovní čistírnu odpadních vod, která vodu taktéž přečiští a zároveň nespotřebovává elektřinu. Kde je tedy pravda?

Pravda je někdy mezi. Historického významu slova se jen tak nezbavíme. Důležité je si říci, co septik představuje v tomto článku.

Septik je plastová nádoba, typicky se třemi komorami, do které natéká odpadní voda a je v ní zároveň přečištěna. Typicky má septik tři komory, uvnitř nichž dochází k čištění a bývá doplněn o biologický nebo pískový filtr, který zvyšuje kvalitu přečištění.

Pod slovem septik se tedy pro nás skrývá plně funkční zařízení, které je alternativou domovní čistírně odpadních vod (ČOV) a za pomoci 3 - komor přečišťuje odpadní vodu.

Chci septikMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak se liší septik od žumpy, jímky a domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Když už jsme si definovali, co v tomto článku považujeme za septik a co nikoliv, určitě oceníte rychlé srovnání konkurence.

Žumpa=jímka na vyvážení

Klasickou žumpu zná každý. Fakticky se jedná o bezodtokou jímku, která je typicky umístěna u chaty a jednou za čas je třeba objednat fekální vůz, který odpadní vody odveze. V žádném případě, zde nedochází k čištění odpadních vod a z pohledu zákona se ani nejedná o vodní dílo. Žumpy jsou dnes spíše historickým řešením, okrajově se objevují u novostaveb, kam je projektují architekti, kteří nemají oprávnění projektovat vodní díla. Tak či onak je toto řešení překonané a nemá prakticky žádný smysl.

septik retenční nádrž

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Oproti žumpě je domovní čistírna odpadních vod zařízení, které odpadní vodu přečišťuje. To znamená, že výsledkem čistícího procesu uvnitř čistírny je voda zbavená až 97% nečistot, která může být následně využita pro zalévání nebo vsáknuta na pozemku či odvedena do povrchových vod. Plní tak podobnou funkci jako tříkomorový septik, s tím rozdílem, že ke své práci potřebuje elektřinu. Proces čištění je založený na aerobním procesu, kdy dmychadlo vhání do čistírny vzduch.

Srovnání septiku, ČOV a žumpy

Parametr

Septik

ČOV

Jímka/Žumpa

Pořizovací náklady

50 000

60 000

30 000

Projektová dokumentace

11 990

11 990

-

Spotřeba elektřiny ročně

-

2 000

-

Provozní náklady na 1 rok

3 000

3 000

20 000

Prostorová náročnost

velká

malá

malá

Kdy vybrat septik a kdy naopak čistírnu odpadních vod

Otázka za 5 bludišťáků, kdy vybrat domácí čističku odpadních vod a kdy raději preferovat septik. Základním rozlišovacím faktorem v oboru je provoz, kterému je čistící zařízení určeno. Obecně se doporučuje k rodinnému domu volit domovní čistírnu odpadních vod a k rekreačním objektům vybírat septik.

Co je septik a kdy ho vybrat

ČOV lépe sedí k pravidelnému provozu, resp. pravidelnému přísunu odpadních vod. Hlavním důvodem je již zmíněný proces čištění. Domácí čistička při něm spoléhá na bakterie, které zbavují vody nečistot. Nepravidelný přísun odpadních vod, pak vede k úhynu bakterií a destabilizuje celý čistí proces. Známým jevem pak je zápach čistírny nebo zkalená voda po dokončení čistícího procesu. Čistírna se pak často musí celá vyčerpat a nastartovat nanovo.

Oproti tomu tříkomorový septik je odolný vůči nepravidelným provozů a je tak skvělým společníkem právě na chatu či k jinému rekreačnímu objektu. Septik není závislý na elektřině ani bakteriích a nebude mu tak vadit zazimování. Nevýhodou septiku naopak může být prostorová náročnost (septik + filtr) a ne tak vysoká kvalita přečištění, jako v případě domovní čistírny odpadních vod.

K rodinnému domu volte čističku, na chatu se lépe hodí septik.

Kolik komor máš, tolikrát jsi septikem

Z článku vyplývá, že bavíme-li se dnes o septiku, máme namysli 3-komorý septik, který je ideálně vylepšen o biologický či pískový filtr. Každopádně, jak je to s těmi komorami a jak fungují.

1-komorový septik

Jednokomorový septik de facto neexistuje. Odpadní voda by totiž natékala pouze do jedné komory, ve které by se odpadní voda nijak nečistila. Prakticky se tak 1-komorový septik rovná žumpě či jímce, které je potřeba pravidelně vyvážet.

2-komorový septik

V nabídce prodejců najdete ojediněle i 2-komorové septiky. Ty pracují na stejném principu, jako tradiční 3-komorové, s tím rozdílem, že k mechanickému čištění dochází pouze ve 2 komorách. Vzhledem k tomu, že 2-komorový septik stojí stejné peníze jako 3-komorový, není důvod do něj investovat. Pro případný filtr za septikem by tak zbytečně vznikala vyšší zátěž, protože odpadní voda bude obsahovat výrazně více nečistot.

3-komorový septik

Klasickým řešením tak je 3-komorový septik.

Co je septik a kdy ho vybrat

Jaká je cena za tříkomorový septik a filtr

Cena za tříkomorový septik se skládá ze septiku samotného a biologické či pískového filtru. Běžná cena za septik samotný se pohybuje okolo 20 000 bez DPH. Námi nejčastěji doporučovaný septik od společnosti Ekocis SK1-EK začíná na ceně 17 800 bez DPH. Pokud vybíráte septik a hledíte na cenu, pak byste se za septik samotný neměli dostat nad cenu 25 000 bez DPH.

Cena biologického filtru se pohybuje v podobném rozsahu. Za biologický filtr dáte v průměru opět kolem 20 000 bez DPH. Zatímco však septik samotný má prakticky neomezenou životnost. Biologický filtr budete muset po 6 až 7 letech vyměnit, i když výrobce leckdy udává životnost až 10 let.

Zemní filtr, který bývá naplněn pískem či štěrkem má opět cenu v řádu kolem 20 000 bez DPH. Jeho životnost je však udávána 15 let, respektive nejpozději po této době by mělo dojít k výměně písku. Nevýhodou tohoto filtru je však prostorová náročnost (zabere více místa) a nechodí se tak především na menší zahrady.

Celková pořizovací cena septiku s filtrem se tak pohybuje kolem 40 000 bez DPH, což je cena za kterou se dá pořídit i střední třída domácích čističek odpadních vod.

Ideální septik na chatu aneb jak vybrat septik

Jak vybrat správný septik jsme se rozepsali zde. Pokusíme se Vám tedy nastínit to nejdůležitější.

Základní kritérium pro výběr septiku je počet osob, které budou septik využívat pravidelně. Jak už jsme psali, velikost vybírejte podle počtu osob, které ho budou využívat v 90% času.

Druhým zásadním kritériem pak je objem septiku. Průměrná osoba denně vypotřebuje až 150 litrů odpadní vody.  Z toho koeficientu tak snadno dopočtete, jak velký septik pořídit. Naštěstí výrobci tohle dokáží spočítat za vás a stačí se tak řídit počtem osob.

Máte-li menší zahradu, pak doporučujeme vybrat hranatý septik, který je obecně skladnější. Naopak kulatý septik se lépe vejde na velké zahrady, kde nemusíte za každou cenu šetřit místem.

Poslední důležité kritérium je typ filtru. Na výběr máte z pískového nebo biologického. Tomuto tématu se věnujeme níže.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Pískový nebo biologický filtr k 3 - komorovému septiku

O základních rozdílech biologického a pískového filtru jsme se již rozepsali v odstavci o ceně. Nicméně toto téma stojí za hlubší rozvahu.

Pískový neboli zemní filtr

Zemní filtr je zařízení, které se umisťuje za septik a není třeba ho zvlášť obetonovávat. Představit si ho můžete jako dutou plastovou nádobu ve tvaru kvádru, do níž natéká předčištěná odpadní voda ze septiku. Vnitřní prostor zemního filtru je typicky naplněný pískem, který se nejpozději po 15 letech musí vyměnit.

Co je septik a kdy ho vybrat

Pískový filtr doporučujeme klientů s velkou zahradou, kde nevadí rozměry filtru. Preferujeme je také ve svažitých terénech, protože odtok z filtru je umístěn ve spodní části zařízení.

Zemní filtr dokáže odpadní vody zbavit 96% nečistot a je tak možné ho využít i pro zálivku zahrady nebo vsakování na pozemku.

Biologický filtr

Biologický filtr svým tvarem připomíná domovní čistírnu odpadních vod. Jde o plastovou nádobu ve tvaru válce. Je oblíbený především díky kompaktním rozměrům a hodí se tak všem zahrádkářům s menší zahradou.

Co je septik a kdy ho vybrat

Jeho nevýhodou oproti pískovému filtru je kratší životnost a nutnost voštinový filtr 1x až 2x ročně vyčistit.

Jak velký septik pořídit

Na velikost septiku by měl mít vliv jediný parametr a to počet osob, které ho budou využívat. Většina septiků pojme domácnost o 6 členech, septik by však neměl být přetěžován. Na rozdíl od domácí čističky odpadních vod však může být lehce poddimenzován, protože k čištění nepoužívá bakterie, které v nedostatku “potravy” hynou, ale vsází čistě na mechanické procesy.

Rozhodující slovo na správný výběr velikosti by měl mít počet osob (tzv. ekvivalentních osob), které budou septik v 90% času využívat. Krátkodobé přetížení způsobené návštěvou či velkou oslavou nevadí. Septik tedy vybírejte tak velký, jako je velká typická návštěva zahrady nebo chaty.

Projekt pro tříkomorový septik

Septik je podle zákona o vodách vodním dílem, resp. tato klasifikace platí, pokud kupujete 3-komorový septik s filtrem, jehož účelem má být čištění odpadních vod. V takovém případě je nutné nechat si zpracovat projekt septiku autorizovaným vodohospodářem.

Projektová dokumentace k septiku obsahuje obdobné části jako v případě domovní čistírny odpadních vod.

Pořizujete-li septik s jednou či dvěma komorami, kde nedochází k čištění vod. Pak se z pohledu vodního zákona nejedná o vodní dílo a projekt není třeba.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení septiku

Povolení septiku se nijak neliší od povolení domácí čističky odpadních vod. Pokud jde o septik, kde dochází k čištění odpadních vod, pak ho zákon charakterizuje jako vodní dílo. Z tohoto titulu vyplývá, že je třeba k jeho stavbě souhlas vodoprávního úřadu.

Na výběr stejně jako v případě domácí ČOV máte z ohlášení a rozhodnutí. Výraznější rozdíly v samotném řízení příliš nenajdete. Zásadní jsou však důsledky jednotlivých povolení. Rozhodnutí se vydává na do dobu určitou (maximálně 10 let) a je potřeba 2x ročně zaslat vzorek ze septiku na rozbor. Ohlášení je naopak na dobu neurčitou, ale jednou za 2 roky vás čeká revize septiku.

Návod, jak získat povolení na septik krok za krokem najdete zde.

Hydrogeologický posudek pro septik

O tom zda potřebujete hydrogeologický posudek či nikoliv rozhoduje způsob, kterým budete likvidovat odpadní vody po čistícím cyklu. Existují obecně 2 způsoby:

  • Likvidace do vod povrchových 

  • Likvidace do vod podzemních

V prvním případě odtéká voda z filtru septiku do říčky, rybníku či vodoteče. V takovém případě není hydrogeologický posudek potřeba.

Ve druhém případě a je jedno, zda vodu rovnou vsakujete či akumulujete do retenční nádrže a následně rozstřikujete. V obou případech bude zapotřebí hydrogeologický posudek/průzkum.

Naše společnost je ke všem svým projektům schopna zajistit posudek pro naše klienty. Protože hydrogeologů je nedostatek a občas s nimi vázne komunikace, vybíráme pro vás jen ty ověřené, se kterými máme zkušenost. Cena posudku se pak pohybuje v rozpětí 5 000 až 15 000 bez DPH.

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Provoz septiku, jak je to s vývozem

Náklady na provoz septiku jsou přímo odvislé od velikosti septiku a jeho využívání. Jak víte tak ze septiku lze udělat zařízení, které díky filtru funguje prakticky totožně jako domovní čistírna odpadních vod, tzn. dokáže přečistit odpadní vody, tak že je možná jejich likvidace na vlastním pozemku.

I tak se však nevyhnete vývozu nečistot a kalu, minimálně 1x za rok. To samé platí i domácí čističku. Čištění není nikdy dokonalé a kal a jiné usazeniny zůstávají v septiku. Oproti klasické jímce, však vyvážíte výrazně méně častěji a také za nižší cenu, protože není potřeba vyčerpat celý objem septiku, ale pouze usazeniny.

Jak se starat o septik

Septik nevyžaduje tolik údržby, jako srovnávaná domovní čistírna odpadních vod. Přesto byste měli dávat pozor na míru usazeného kalu a myslet na životnost filtru, který není nekonečný. Zvlášť v případech, kdy likvidujete odpadní vody do vod podzemních. Nakonec nezapomeňte, že stejně jako u domácí ČOV je třeba u septiku provádět revize, v případě, že je septik povolen rozhodnutím, tak 2x ročně poslat vzorek přečištěné vody. U ohlášení pak jedenkrát za 2 roky pozvat revizního technika.

Septik na klíč

Septik se podobně jako domovní čistírna odpadních vod dá zařídit na klíč. Tuto službu nabízí i naše společnost. Co se pod spojením na klíč skrývá?

Chci septik na klíčMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Septik na klíč je služba, kdy pro vás zařídíme vše od konzultace, přes projekt a povolení septiku, dovození septiku a finálně stavbu.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma