Rozdíl mezi jímkou (žumpou) a septikem. Je jich hned 8

kraus@zakra.cz Michal Kraus
12. 12. 2022
hlavní rozdíly mezi jímkou a septikem

Rozdíl mezi jímkou (žumpou) a septikem je primárně v čištění odpadních vod, najdeme jich ale výrazně více. Připravili jsme pro vás 8 zásadních, které byste měli před pořízením žumpy nebo septiku znát. Od toho, jak fungují až po náklady a povolení. Více o tom, jak se liší jímka a septik se dozvíte v tomto článku.

Obsah článku

Mezi jímkou (žumpou) a septikem najdeme minimálně 8 rozdílů. Za ty hlavní lze považovat, že v případě jímky nedochází k čištění odpadních vod, ale pouze jejich akumulaci

Rozdíly mezi jímkou a septikem

Rozdíl

Jímka

Septik

Čištění odpadních vod

ne

ano

Jde o vodní dílo

ne

ano

Je nutné vyvážet

ano - často

ano - 1x ročně

Zákonné povinnosti

pravidelný vývoz a uchovávání dokladů

odběr vzorků

Náklady na provoz

10 až 150 tisíc ročně

do 15 tisíc ročně

Kam se hodí

raritně obývané nemovitosti

chaty

Náročnost realizace

jednoduchá

střední

Možnost dotace

ano, při využití jako nádrže

ne

1. rozdíl: Jímka nečistí, septik ano

Prvním a nejdůležitějším rozdílem je, jak funguje septik a jak jímka. Zatímco septik se skládá z několika komor (běžně tři), kterými voda postupně protéká, a alespoň mechanicky se čistí, tak v případě jímky se odpadní vody pouze akumulují.

Klasický tříkomorový septik, lze navíc doplnit o biologický nebo pískový filtr a zaručit tak dostatečné přečištění například pro vsak. Majitelé septiku mohou využít i řešení s přepadem do trativodu.

Oproti tomu v případě žumpy neboli bezodtoké jímky není možné vypouštění odpadních vod na zahradě, ale je nutné je nechat vyvážet viz. níže.

2. rozdíl: Vodní dílo vs. stavba

Dalším rozdílem mezi jímkou a septikem je legislativa. Zatímco septik s filtrem je z pohledu vodního zákona považován za vodní dílo, jímka je “pouhou” stavbu, ke které stačí ohlášení.

Každé nové vodní dílo s sebou nese určité povinnosti, například je nutné nechat si připravit projekt a vyřídit povolení.

Oproti tomu ke stavbě žumpy nebo jímky žádný projekt nepotřebujete. Toto řešení však přináší jiná negativa, jak se dočtete níže.

Rozdíl mezi septikem a jímkou je v legislativě. Septik je považován za vodní dílo.

3. rozdíl: Nutnost vyvážet

Jímku je nutné relativně často vyvážet, samozřejmě na to, jak často to bude má vliv několik faktorů. Jednak jde o velikost a za druhé o četnost využívání. Tím, že žumpa odpadní vody pouze akumuluje jste vždy závislí na jejím objemu. S plnou jímkou se nedá fungovat a majitel musí neustále myslet na to, zda již není plná a kdy objednat fekální vůz.

Septik je samozřejmě také potřeba vyvážet, ale relativně málo často a v případě, že zapomenete se nic hrozného neděje. Nehrozí taková urgence, jako v případě plné jímky.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

4.rozdíl: Legislativní povinnosti

Hlavní rozdílem mezi jímkou a septikem, kromě čištění odpadních vod, jsou povinnosti, které plynou ze zákona.

Co se musí dělat s žumpou

Možná jste již někde zaregistrovali, že za žumpy a jímky hrozí pokuta. S novou i starou žumpu se pojí povinnost, kterou najdeme v §38 vodního zákona, která říká, že je nutné žumpu pravidelně vyvážet odbornou společností a zároveň uchovávat doklady o vývozu až 2 roky zpětně.

Vodoprávnímu úřadu a odboru životního prostředí pak byla svěřena pravomoc kontrolovat, zda k vývozům dochází a v jaké četnosti. Legislativci touto novelou zareagovali na neutěšený stav českých jímek, které nejsou řádně vyváženy a často jsou i děravé.

Co vás čeká se septikem

Septik, jak už víme je vodní dílo. K jeho pořízení musíte poptat projekt a vyřídit povolení. To se nejčastěji řeší vodoprávním řízením. Ohlášení septiku je spíše z říše snů, protože septiky nemají požadovanou CE certifikaci.

Při rozhodnutí o povolení stanoví obvykle úřad povinnost minimálně dvakrát ročně odebírat vzorky ze septiku. Vzorky se posílají do akreditované laboratoře a jejich výsledky se předkládají úředníkům. Nečistí-li septik, tak jak má, musí majitel septiku zajistit nápravu.

Rozdíl mezi septikem a jímkou není v tom, že by majitel žumpy neměl žádnou povinnost, naopak obě řešení s sebou nesou určité starosti. Rozdíl je pouze v tom, na co si musíte dávat pozor.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

5. rozdíl: Náklady na provoz

Velké rozdíly mezi septikem a jímkou najdeme primárně v nákladech na provoz. Pořizovací cena bývá podobná. Respektive cena septiku je o něco vyšší kvůli dodatečnému filtru a tím pádem větších nákladů na výkopové práce.

Kolik stojí provoz jímky a žumpy

Cena za provoz jímky se odvíjí od její velikosti a využívání. Pro představu, kolik to může být, si spočítejme, kolik odpadních vod vyprodukuje jedna osoba za den. Dlouhodobý průměr se drží kolem 100 litrů na osobu. 4 osoby v domácnosti denně vyprodukují více než 0,4 m3 odpadu.

Většina jímek a žump má obsah v rozpětí 6 až 10m3. To znamená, že ji čtyřčlenná rodina naplní během 15 až 25 dní. V případě, že by jímka byla u trvale obydleného rodinného domu, bude ji její majitel muset vyvážet 15x až 25x. Při ceně vývozu kolem 6 000 vás to bude stát mezi 90 000 až 150 000. A to je velký rozdíl oproti septiku.

Cena za vývoz žumpy dělá hlavní finanční rozdíl ve srovnání se septikem

Na kolik peněz vyjde septik

Septik je na provoz výrazně levnější. Ano, i v případě septiku je nezbytné jednou za čas zavolat fekální vůz pro vývoz kalu, který se usazuje v první komoře. Maximálně však septik vyvezete 2x ročně.

Část majitelů si také pořizuje kalové čerpadlo a sediment vyčerpá na kompost. Není to sice ideální řešení z pohledu zákona, ale praktický způsob, jak ušetřit za drahý vývoz.

Jaký je rozdíl mezi žumpou a septikem  v letech

Rozdíl mezi septikem a žumpou v ceně je diametrální v letech. Abychom však férově vystihli rozdíl mezi septikem a jímkou, musíme srovnat několik případů, přičemž budeme počítat, že žumpa má obsah 6m3, pokud by byla menší bude finanční náročnost na žumpu vyšší :

  • Chata - 40 dní v roce - 2 osoby

  • Chata - 60 dní v roce - 3 osoby

  • Chata - 100 dní v roce - 3 osoby

  • Rodinný dům - 4 osoby

Chata obývaná 40 dní v roce 2 osobami

Nejmenší finanční rozdíl mezi jímkou a septikem je u chaty se 2 osobami

2 osoby za 40 dní v roce vytvoří 8m3 odpadních vod. 6 kubíková jímka se tak bude vyvážet 1,33 krát. Pro finanční modelaci tedy počítáme s roční cenou 8 000,- za vývoz jímky a 6 000,- za vývoz septiku. Celkový rozdíl mezi jímkou a septikem dělá po 10 letech 20 000,-.

Chata obývaná 60 dní v roce 4 osobami

S rostoucím počtem dnů a obyvatel roste finanční rozdíl, žumpa už se prakticky nevyplatí

V případě 4 osob a 20 dní navíc za rok se rozdíl mezi žumpou a septikem zdevítinásobí. 4 osoby za 60 dní vyprodukují 24 m3 odpadu, který je při velikosti fekálního vozu 6m3 potřeba minimálně 4x vyvézt. Klasický septik by při tomto zatížení stačilo zbavit kalu jednou.

Chata obývaná 100 dní v roce 3 osobami

Často obývaná chata rozdíly mezi jímkou a septikem umocňuje

Třetím příkladem pro vystihnutí rozdílu je velmi často obývaný objekt minimálně třetinu roku, kam jezdí 3 osoby. U takového zatížení již počítáme s vývozem septiku 2x za rok. I tak je rozdíl mezi jímkou a septikem skutečně markantní. Po 10 letech dokonce o 180 tisíc.

Rodinný dům - 4 osoby

U rodinného domu nemá smysl pořizovat jímku.

Poslední a naprosto extrémní případ nejlépe ukazuje, proč se nikdy nevyplatí žumpa u rodinného domu. Rozdíl mezi náklady na provoz žumpy a septiku, popřípadě domovní čistírny odpadních vod je až neuvěřitelný.

6. rozdíl: Kam se hodí jímky a kam septik

Šestým rozdílem plynoucím z předchozího zhodnocení finanční náročnosti je, kam se hodí se jímka a septik. Žumpa se skutečně hodí pouze k velmi zřídka obývaným objektům, kde nemá smysl investovat do realizace čistírny nebo septiku.

Druhou možností, kde jímka nezbytná, je chráněná krajinná oblast. V CHKO často úřady nedovolí domovní čistírnu nebo tříkomorový septik a nezbývá, než se spolehnout na vyvážení žumpy.

Tříkomorový septik s filtrem se naopak hodí na chaty, kde trávíte méně či více času. Septik nepotřebuje k provozu elektřinu. Je nutné pouze hlídat sediment v první komoře a po 5 až 7 letech vyměnit filtr, ať už pískový nebo zemní. Vedle toho je samozřejmě potřeba pravidelně odebírat vzorky.

Namísto septiku lze už dnes na chatu pořídit i domovní čistírnu odpadních vod. Doba pokročila a čistírny, které měly dříve velké problémy s nestálým nátokem a kvalitou čištění na chatách už dnes zvládají i to. Více o domovních čistírnách na chatu se dočtete tady.

7. rozdíl: Náročnost realizace

Předposledním rozdílem mezi žumpou a septikem je náročnost realizace. V tomto případě hrají karty ve prospěch jímky. Jde totiž pouze o výkop, do kterého usadíte jímku, betonovou nebo plastovou.

V případě septiku nejde o bůhvíjak složitou stavbu, ale kromě výkopu pro usazení septiku, musíte navíc vykopat místo pro filtr a případně vsak, v případě, že chcete likvidovat odpadní vody přímo na pozemku.

Postavit septik je o něco náročnější, než postavit jímku

8. rozdíl: Dotace

Nechceme vytvořit falešný dojem, proto hned na začátku jasně zazní, že přímo na septik nebo jímku nelze čerpat dotaci. V případě, že se ale rozhodnete zbavit staré jímky a předěláte ji na nádrž na dešťovou vodu. Můžete využít dotace dešťovka.

To platí v případě, že se jedná o trvale obývaný rodinný dům. V případě chat nelze o dotaci žádat, byť i zde se vyplatí spíše starou žumpu zrušit a nahradit ji modernějším řešením.

Dotaci však lze čerpat na domovní čistírnu odpadních vod, v případě, že žadatelem je obec.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

A co zkusit domovní čistírnu odpadních vod

Rozhodování o rozdílech mezi septikem a jímkou doporučujeme zkomplikovat ještě o alternativu v podobě domovní čistírny odpadních vod. Ta si už dnes umí poradit s nepravidelným provozem.

Její pořízení je podobně náročné jako v případě septiku s filtrem. Získáte, ale zařízení bez nutnosti výměny filtru po 5 až 7 letech a také kvalitnější řešení pro čištění odpadních vod.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma