Realizace ČOV svépomocí: Co vše obnáší?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
20. 10. 2020
domovní čistírna odpadních vod (ČOV) v zahradě
Nemáte možnost napojit svou domácnost na obecní kanalizaci a domácí čistička odpadních vod vám připadá jako vhodné řešení? I z našeho pohledu ji můžeme vřele doporučit, zbývá proto rozhodnout, zda si pořídit ČOV svépomocí, nebo takzvaně na klíč. První možnost vám ušetří peníze, druhá čas a starosti.

Obsah článku

ČOV svépomocí vs ČOV na klíč

Při realizaci domácí čistírny máte dvě možnosti – buď si ji zhotovit sám, nebo se obrátit na společnost, která nabízí řešení na klíč.  Obě možnosti ale mají svá pro a proti a koneckonců každá z nich nabízí koncovému zákazníkovi něco trochu jiného. Zatímco realizace ČOV vlastními silami vám ušetří peníze, ČOV na klíč vás zbaví veškerých starostí a stresu.

ČOV svépomocí – častější volba našich klientů, kteří si pouze nechají vypracovat projektovou dokumentaci a zaslat vybranou domovní čistírnu od výrobce. Povolení čistírny, její montáž a instalaci si obstarají sami, čímž dokáží snížit celkové náklady až o polovinu oproti řešení na klíč.

ČOV na klíč – řešení, které nabízí některé společnosti, vám ušetří velké množství času a starosti. Kromě projektu a dodání domovní čistírny vám totiž společnost zprostředkuje také povolení na příslušných úřadech, stavbu a zapojení čističky. Počítat samozřejmě musíte s vyšší cenou.

Odhad nákladů ČOV svépomocí:

Položka

Orientační cena

Domovní ČOV

35 000,-

Doprava

2 000,-

Projekt

11 990,-

Povolení svépomocí

1 000,-

Stavba a instalace

14 000,-

Celkem

63 990,-

Odhad nákladů ČOV na klíč:

Položka

Cena (bez DPH)

ČOV

37 000,-

Akumulační nádrž

9 200,-

Propojovací armatury

8 741,-

Zemní práce a dovoz stroje

39 827,-

Odvoz přebytečné zeminy

12 000,-

Práce instalatérské, zednické a elektro

57 600,-

Betonová směs včetně dovozu

7 800,-

Odvoz fekálií a vyčištění současné jímky

5 500,-

SUMA

177 668,-

Jak na realizaci ČOV svépomocí?

Rozhodli jste na pustit do realizace ČOV na vlastní pěst? Pojďme se podívat na to, co vše bude potřeba na vaší cestě za domácí čističkou odpadních vod zařídit.

1. Projekt domovní ČOV

čov svépomocí

Jelikož je domovní čistírna odpadních vod považována dle zákona za vodní dílo, k její stavbě budete potřebovat vypracovaný projekt. A ne jen tak ledajaký. Projekt domovní ČOV musí vyhotovit certifikovaný inženýr vodohospodářských služeb, jakého najdete například v naší projekční kanceláři Zakra.

Chystáte se likvidovat přečištěnou vodu vsakem nebo ji používat k zálivce zahrady? V tom případě si nezapomeňte pozvat hydrogeologa, který vám vypracuje odborný posudek. Až na jeho základě jsme schopni pustit se do tvorby projektu. Pokud sháníte hydrogeologa, obraťte se na nás – spojíme vás s hydrogeologem z vašeho okolí.

2. Vyjádření

Projekt domovní ČOV ale není to jediné, co potřebujete. Ještě před tím, než budete žádat o povolení ke stavbě domácí čistírny, vás čeká obíhání několika úřadů a získávání nejrůznějších vyjádření a stanovisek. Co vše je potřeba sehnat?

  • Vyjádření správce vodního toku nebo správce kanalizace – pokud budete přečištěnou vodu vypouštět do vodního toku (řeka, potok), navštivte správce vodního toku. Budete vodu likvidovat do kanalizace? Pak vás čeká návštěva u jejího správce.

  • Koordinované závazné stanovisko – žádost o stanovisko podáváte na místně příslušném magistrátu nebo městském úřadě s rozšířenou působností.

  • Stanovisko správce povodí (jen u ohlášení)

  • Další stanoviska, souhlasy nebo rozhodnutí – stavíte v chráněné krajinné oblasti, poblíž lesa nebo v blízkosti dráhy? Ve všech těchto případech budete potřebovat získat úřední vyjádření.

3. Povolení domovní ČOV

povolení domovní čovAž se všemi stanovisky a hotovým projektem v ruce se můžete vydat navštívit úředníky na vodoprávním úřadě. Ten bude domovní čističku odpadních vod umísťovat (územní souhlas nebo územní rozhodnutí) a schvalovat (souhlas s ohlášenou stavbou, rozhodnutí o povolení stavby + povolení k nakládání s vodami).

O umístění ČOV může vodoprávní úřad rozhodnout buď formou územního souhlasu, nebo územního rozhodnutí. 

Územní souhlas je jednodušší a rychlejší varianta (lhůta pro vydání souhlasu je 30 dní). Na druhou stranu ho získáte jen za určitých podmínek:

  • stavba ČOV se musí nacházet v zastavěném území nebo zastavěné ploše

  • všechna stanoviska musí být souhlasná

  • na výkrese situace stavby musí být písemný souhlas všech vlastníků pozemků sousedících s pozemek, na kterém proběhne stavba ČOV

Územní rozhodnutí je výsledkem územního řízení, u kterého jsou přítomni všichni účastníci řízení a dotčené orgány. Řízení probíhá formou ústního jednání s místním šetřením přímo na místě stavby. Kdokoliv z účastníků řízení má možnost vznést námitky s plánovanou stavbou, kterými se úřad musí ve stanovené lhůtě 60 dnů vypořádat.

Schválení čističky odpadních vod a následného vypouštění přečištěné vody může proběhnout dvojím způsobem – buď formou ohlášení, nebo vodoprávního řízení. 

Vyřízení povolení k ČOV

Rozhodnutí

Ohlášení

Doba řízení

až 90 dnů

30 dnů

Správní poplatek

300,-

500,-

Celkový počet nezbytných dokumentů

5

8

Časové omezení rozhodnutí

10 let

neomezeně

Následné revize ČOV

2x ročně vzorek vyčištěné vody

každé 2 roky

4. Montáž a instalace ČOV

Po legislativních záležitostech vás nakonec čeká trochu té fyzické práce – je na čase instalovat ČOV na vašem pozemku. Většina prodejců, od kterých si čističku pořídíte, vám ji dopraví přímo na místo stavby, a to buď zdarma, nebo za poplatek. Na montáž a instalaci se můžete povolat specializovanou firmu, nebo si vzít k ruce pár šikovných kamarádů a pustit se do stavby ČOV svépomocí.

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV) svépomocí je proces, při kterém si zájemce o čistírnu zajišťuje veškeré služby zvlášť. Tzn. projekt, posudek a povolení dodává projektant a hydrogeolog. Samotná stavba ČOV pak probíhá svépomocí.

ČOV svépomocí, nebo na klíč?

čov svépomocíJak tedy zní odpověď na naši otázku – je výhodnější realizace ČOV svépomocí, nebo na klíč? Z našeho pohledu si obě řešení najdou své zákazníky a je tak jenom na vás, čemu dáte přednost – chcete ušetřit peníze, nebo svůj čas a nervy? 

Pokud stále váháte, máte ještě třetí možnost – u nás v Zakra svým klientům nabízíme kromě zpracování projektové dokumentace také služby takzvaného inženýringu. Co to pro vás znamená? Že si vezmeme na starost obíhání úřadů, získání všech potřebných stanovisek a povolení. Kromě toho ale umíme i realizaci ČOV na klíč. Využijte první konzultaci zdarma a pojďme společně najít nejlepší řešení právě pro vaši situaci.

Mohlo by vás zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma