Projekt kanalizační přípojky, vše co potřebujete vědět o připojení odpadu ke kanalizaci

15. září 2019

Podobně jako v případě vodovodní přípojky, je i kanalizační přípojka něčím bez čeho se neobejdete, chcete-li si užívat bezstarostného bydlení, a o vodu a odpad se nestarat. Pod pojmem kanalizační přípojky si asi všichni představíme trubku v zemi, která svádí odpad do obecní čističky/kanalizace, dnešní článek je zaměřený na součást procesu, bez kterého přípojku nepostavíte, a tou je projekt.

Projekt kanalizační přípojky, vše co potřebujete vědět o připojení odpadu ke kanalizaciProjekt kanalizační přípojky, vše co potřebujete vědět o připojení odpadu ke kanalizaci


Co je to kanalizační přípojka

Kanalizační přípojku definuje zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., který říká, že kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Inu laicky řečeno nejde o nic jiného, než o trubku, která spojuje Vaši nemovitost s kanalizačním řadem. Z pohledu likvidace odpadních vod jde o ideální způsob, jak likvidovat splaškové vody. Na rozdíl od domácích ČOV, totiž kanalizační přípojka nijak nezatěžuje údržbou majitele a kvalita přečištění je odpovědností provozovatele kanalizace.

Vlastnictví kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je vlastnictvím majitele pozemku, máme-li být zcela exaktní, pak je podle zákona o vodovodech a kanalizacích vlastníkem kanalizační přípojky ten, kdo ji na své náklady pořídil. Sice píšeme, že přípojka je ideálním řešením pro likvidaci odpadu, protože je ve srovnání s domácí čistírnou odpadních vod prakticky bezúdržbová, ale jak víte, tak z každého vlastnictví plynou nějaké povinnosti. 

Nejinak tomu je i v případě kanalizační přípojky, pokud se Vaše kanalizační přípojka dostane do nevyhovujícího stavu, pak veškeré náklady na opravu přípojky (platí i pro vodovodní přípojku) nese vlastník přípojky.


Je nutné mít projekt ke kanalizační přípojce

“Bohužel” nebo spíše “díky bohu” je. Kanalizační přípojka se stejně jako vodovodní přípojka povoluje na základě územního povolení či souhlasu. Jak určitě víte, pokud jednáte s úřady, musíte mít v ruce něco, co prokazuje váš zájem a také ukliďnuje úředníka, že vše je podle litery zákona. 

Proto je potřeba projekt od autorizovaného inženýra, aby vás úředníci vůbec poslouchali. Dobrá zpráva, projektanta jste již našli, kanalizační přípojky máme v malíku, stačí se nám ozvat.


Jak dlouho bude projekt trvat

Netřeba se bát, že na Váš projekt budete čekat měsíce. V Zakře se snažíme vždy zjistit, jak urgentně klient projekt potřebuje. Máme klienty, kteří vše pečlivě plánují dopředu a potřebují projekt v horizontu 2 měsíců, stejně jako klienty, kteří potřebují projekt velmi rychle, třeba protože původně vybraný projektant nakonec nemohl.

Čekání na projekt kanalizační přípojky

Projekt kanalizační přípojky nám obecně nezabere více než pár dní. Vše záleží na tom, jak rychle dostaneme veškerá podkladová data. U projektu přípojky nám jde především o následující:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)
 • umístění objektu na pozemku (stávající, nebo budoucí)
 • zda již proběhla komunikace se správcem kanalizace
 • zda již máte od správce polohu sítě, či podmínky napojení
 • pro kolik EO (ekviv. obyvatel) bude přípojka navrhována
 • přibližnou představu o trase přípojky
 • polohu vývodu kanalizace z objektu
 • přibližnou představu o umístění revizní šachty

Veškerá tato data nám stačí zaslat emailem, není třeba vážit cestu k nám do Plzně. I proto běžně děláme projekty po celé České republice.


Kolik stojí projekt kanalizační přípojky

Projekt kanalizační přípojky je levnějším typem vodohospodářských staveb. Neměli byste se setkat s nabídkou nad 10 000,-. Naše cena je fixní a u všech projektu přípojek zaplatíte vždy 8 000,- za projektovou dokumentaci, která je připravená na jednání s úřady.

V případě, že se do jednání s úřady nechcete pouštět sami nabízíme službu vyřízení stavebního souhlasu za Vás, neboli tzv. inženýring. Za tuto službu, která je zakončená kladným souhlasem úřadu si účtujeme 8 500,-. 


Jak dopředu řešit projekt

Je vždy vhodné veškeré vodohospodářské projekty řešit s předstihem. Samotný projekt je tou nejkratší periodou na cestě za získáním povolení. Pokud spěcháte vyřídíme váš projekt přednostně, stačí se domluvit s našimi projektanty. 

Pokud sháníte pouze projektovou dokumentaci ke kanalizační přípojce, věříme, že po získání všech informací o vaší situaci vám předáme projekt nejpozději do 14 dní. Počítejte, ale že vyřízení povolení může trvat několik týdnů.


Povolení kanalizační přípojky a další kroky, když je projekt hotový

V momentě, kdy máte projekt hotový nebo alespoň poptaný (samozřejmě budeme rádi, pokud projekt kanalizační přípojky poptáte u nás), máte dvě možnosti. Nechat si vyřídit povolení přípojky od nás, tedy objednat si tzv. inženýring nebo si papírování vyřídíte sami.

 1. Pokud si chcete papírováním projít sami, pak doporučujeme vždy začínat proces u správce sítě, pokud si nejste jisti, kdo jím je, buď bude vědět soused nebo zavolejte na stavební úřad. 
 2. Projděte se správcem projekt. Může se stát, že bude mít k projektu nějaké připomínky, ty případně bude muset projektant zapracovat do projektové dokumentace (my to děláme s radostí zadarmo).
 3. Nyní už na Vás čekají výkopové práce a instalační. Pamatujte, že napojení musí provést odborníci, resp. zaměstnanci správce sítě. V momentě, kdy máte hrubé práce hotové, přizvěte odborníka na revizi, zkoušku potrubí a následné připojení.
 4. Nyní již zbývá dořešit poslední formality, jakými je např. smlouva o stočném. 

Povolení kanalizační přípojky

Co dělat, když se nemohu připojit ke kanalizaci

Pokud jste se dostali do situace, kdy obec není zasíťovaná a nelze se připojit na kanalizaci, pak se nabízí skvělá alternativa. Právě pro tyto účely existuje domovní čistírna odpadních vod, která nahrazuje přípojku a postará se o klidnou správu odpadnu.

Domovní čistírna zcela nahradí kanalizační přípojky a může Vám dokonce poskytnout zdroj vody pro zalévání zahrady apod. Pokud je tote právě vaše alternativa, doporučujeme přečíst:

Budeme se těšit na možnost připravit Vám kvalitní projektovou dokumentaci, se kterou uspějete na každém úřadě.


Hodnocení

4.19 hvězdiček / Hodnoceno: 42x