Co je domovní čistička odpadních vod (ČOV)

4. červen 2019

Dostali jste se do situace, kdy jste si našli nové ideální bydlení, či se chystáte rekonstruovat to stávající a vyvstává otázka, kam s odpadem? Tradiční případ našich klientů je přestěhování se do okolí měst, kde není možnost připojit se ke kanalizaci, či předělání starého domku, který stále funguje v režimu žumpy nebo septiku. Právě tyto problémy řeší domovní ČOV.

Co je domovní ČOVCo je domovní ČOV

Co to tedy ta domovní ČOV je

Domovní ČOV je plastová nádrž, ve které dochází k čištění odpadní vody a jejímu následnému vypouštění v přečištěné formě. Jde historicky o evoluci septiku, u kterého bylo možné, na rozdíl od klasické žumpy, přečištěnou vodu dále vypouštět.

Domovní ČOV nejčastěji využívají biologicko-mechanické čištění, při kterém se daří snížit množství nežádoucích látek až o 90-97% (dle typu ČOV). Typickými uživateli ČOV jsou majitelé rodinných domů, nebo rekreačních objektů, kde dlouhodobě či dočasně není možnost napojení na kanalizaci - kanalizační přípojkou.


Co je domovní ČOV


Jak funguje domovní čistička (ČOV)

Domovní ČOV se instaluje do vaší zahrady tak, aby do ní natékala odpadní voda. Odpadní vodou se rozumí vše od spláchnutí záchodu, přes mytí myčky až po sprchování.

Výhodou ČOVek je, že jednak vodu přečistí a zároveň vám umožní vyčištěnou vodu znovu využít, třeba pro zalévání zahrady. ČOVka je tak favoritem nejednoho ekologicky smýšlejícího klienta.


Proces čištění domovní ČOV

  1. Přítok odpadní vody do nádrže z vaší nemovitosti

  2. Tato voda natéká do usazovací nádrže, kde sedimentuje kal. Nádrž je zajištěna proti úniku nepříjemného zápachu

  3. Dojde k ředění nevhodných látek (saponáty, tuky apod.), tzv. egalizaci

  4. Následně se voda zbavená nerozpustných látek začíná čistit biologicky, pomocí mikroorganismů. Zde se voda provzdušňuje, aby bakterie mohli dobře fungovat

  5. Takto vyčištěná voda natéká do nádrže, odkud je následně přečerpávána

  6. Přečištěná voda může být zpětně využita nebo odtéká z vašeho pozemku pryč


Jak domovní ČOV vybudovat

Realizace domovní ČOV je regulována zákony, jde totiž o vodní dílo, k jehož realizaci potřebujete souhlas/rozhodnutí správních orgánů.

Celý proces ideálně začíná (1) u projektanta nebo výběrem typu ČOV, který si chcete pořídit. Projektant by měl s vámi zkonzultovat situaci a umístění a vytvořit projekt, který se bude jednak líbit úřadům a za druhé vám zajistí bezproblémovou funkčnost (my to umíme skvěle).

Následně vás čeká (2) zastávka na stavebním úřadě, kde vyřídíte územní souhlas/rozhodnutí.

Ze stavebního úřadu vede cesta (3) k vodoprávnímu úřadu, kterému buď jen ohlásíme ČOVku nebo ho necháte rozhodnout. Pokud vše dopadlo dobře,

(4) zbývá ČOV objednat, pokud jste tak neučinili v prvním kroku a následuje samotná výstavba se spuštěním (5).


Jaká je cena ČOV

Ceny ČOV stejně jako jiného spotřebního zboží se různí. Nejlevnější kusy je možno sehnat od 30 000 a ty nejdražší se mohou dostat k 80 000,-.

Naše doporučení je držet kolem středu. Víme, že se v této hladině dají sehnat kvalitní kousky od kvalitních společností. Nesmíme zapomenout, že domovní čistírna si v čase může říct o servis nebo náhradní díl.

Je vhodné být na toto riziko připraven a od začátku spolupracovat se společností, pro kterou je poprodejní servis zcela přirozený. My jako projektanti víme, že se naši klienti nespálí, pokud si vyberou jednu z těchto 3 ČOV.

Výrobce Typ Pořizovací cena Odkaz
Asio Variocomp - K 30 900,- (bez DPH) https://www.asio.cz/cz/as-variocomp-k
Envi-Pur Biocleaner 30 990,- (bez DPH) http://www.envi-pur.cz/cz/domovni-cistirny-odpadnich-vod/
Aquatech ČOV Micro JA od 31 475,- https://aquatech.cz/produkt/cov-ja-15/


S čím vám umí pomoci ZAKRA

Naší primární dovedností jsou perfektní projekty. Umíme si poradit s čímkoliv, co se týká odpadu u soukromých objektů. Jsme také konzultanti, často se na nás obrací klienti s žádostí o radu, ne každý totiž dokáže odhadnout, jaké řešení pro něj bude nejlepší. Pokud potřebujete projektovou dokumentaci, radu nebo vyřídit stavební povolení je vaše hledání u konce, jsme připraveni se o vás postarat.


Hodnocení

4.91 hvězdiček / Hodnoceno: 11x