Povolení domovní ČOV (2019) aneb jak na úředníky

26. červen 2019

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je vybrána, projektant poptaný a zbývá nastudovat, jak tu čistírnu legálně postavit a uvést do provozu. Dobrým nápadem určitě není pořídit si ČOV bez povolení ba naopak. Rozhodnutím před kterým momentálně stojíte je, vyřízení si povolení po svém či úspora času a poptání služeb projektanta k vyřízení povolení (tzv. inženýring).

Povolení domovní ČOV (2019) aneb jak na úředníkyPovolení domovní ČOV (2019) aneb jak na úředníky

ČOV bez povolení, nejde to náhodou udělat načerno?

Bohužel, takový přístup rozhodně nemůžeme doporučit. Podívejme se na to, co říká zákon. Podle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), konkrétně §55 řadí domovní čistírny pod vodní díla. To přináší povinnost budoucímu vlastníkovi čistírny si nechat zpracovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra a účastnit se správního řízení.

Na rovinu říkáme, že jsme se setkali s případy nelegální čistírny odpadních vod, pokud ale nechcete riskovat správní postih a nejlepším případě pokutu, doporučujeme jít cestou zákona. Nakonec to zas tak složité není.

Druhy povolení ČOV

Obecně vzato máte na výběr ze dvou druhů správního řízení, jak vyřídit povolení k domovní ČOV. Jednak jde o klasické povolení vodoprávního úřadu (resp. rozhodnutí) a druhak o ohlášení. Samo ohlášení evokuje myšlenku, že jde o něco snazšího, ale není to úplně pravda. Je potřeba si na rovinu říci, že obě řízení jsou ve výsledku podobně náročná a plynou z nich trochu rozdílné důsledky.

Nenechte se zvyklat rychlým soudem, že rozhodně jedno či druhé je výhodnější, v některých případech také nemusíte mít na vybranou. Proto vždy radíme, proberte to s vaším projektantem, ten by měl vědět, jaká varianta je v daném případě nejlepší.

Tip. Přečtěte si také


Rozdíly mezi povolením a ohlášením ČOV

Povolení (vodohospodářské rozhodnutí)

Povolení je klasickým způsobem, jak legalizovat domovní ČOV. Vodoprávní úřad má na jeho vyřízení 60 dní a platí se za něj správní poplatek 300,-. Za nevýhodu lze považovat především 2 věci.

Jednak povinnost dvakrát ročně provádět rozbor přečištěné vody kvalifikovanou osobou a druhak omezená platnost povolení na 10 let. Po této době nemusí nutně úřad znovu povolit čistírnu a čeká vás další papírování. Na druhou stranu výhodou povolení je méně dokumentů, které musíte doložit úřadu, konkrétně si přichystejte:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)
 • Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů
 • vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • souhlas obecného stavebního úřadu 
 • doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • plná moc k zastupování (v případě že řeší projektant)
 • Speciální stanoviska


Ohlášení domovní ČOV

Ohlášení se minimálně podle názvu zdá být snadnější cestou k získání povolení. Nicméně ohlášení je založené na činnosti poptávajícího, tzn. minimum věcí necháváte na úřadech a řešíte si je svou cestou.

Výhodou je zcela určitě platnost na dobu neurčitou a  vyřízení by mělo trvat jen 30 dní oproti dvojnásobku u povolení. Na druhou stranu nevýhodou může být povinnost jednou za 2 roky provést revizi čistírny a nutnost obstarat ještě více dokumentů než v případě souhlasu, bohužel si také připlatíte 200,- za správní poplatky. Pro ohlášku si budete muset připravit následující dokumenty:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000
 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění
 • vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • souhlas obecného stavebního úřadu 
 • doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • plná moc k zastupování
 • Speciální stanoviska


Plus navíc oproti povolení.

 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)
  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry
 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků
  • V případě ohlášení ČOV nedochází k jednání, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.
 • Provozní řád domovní ČOV
  • Ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.
 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu
  • Významná část klientů si ČOV buduje sama, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu

Ohlášení ČOV vs Povolení ČOV

Vyplatí se si povolení k domovní ČOV zajišťovat sám

Neexistuje jedna odpověď. Více méně jde o otázku nákladů. Počítejte s tím, že obě z variant jak získat povolení, Vám zaberou nějaký čas (cca. 2-5 měsíců). Bude potřeba poptat spoustu dotčených orgánů, na různá místa zatelefonovat a na jiná dojít. Bude to určitě proces na několik týdnů, kdy budete nosit v hlavě, co je ještě potřeba dodat.  

Zakra vám nabízí tuto službu k projektům domovních ČOV za 7 000,-. Dostaneme od vás plnou moc a jednání s úřady obstaráme my. Samozřejmě budeme potřebovat vaší spolupráci, ale naprosto minimální ve srovnání s tím, pokud byste si věc řešili sami.

Samozřejmě rozumíme, že ne pro každého má smysl objednat si inženýring od projektanta, ale pokud nechcete na povolení ČOV myslet a zajímá vás jen výsledek, neváhejte nás poptat.

Tip: Nechcete inženýring (vyřízení povolení domovní ČOV), ale projekt domovní ČOV by se Vám hodil? Dejte nám vědět.


Hodnocení

4.17 hvězdiček / Hodnoceno: 64x