Jak na prodloužení vodovodu a vodovodního řadu

kraus@zakra.cz Michal Kraus
28. 12. 2022
Prodloužení vodovodu a vodovodního řadu

Prodloužení vodovodu a vodovodního řadu přichází na řadu v momentě, kdy není možné napojit nemovitost k vodovodu klasickou vodovodní přípojkou. Prodloužení vodovodu a obecně inženýrských sítí se taktéž řeší u zasíťování nových pozemků. Co vás s prodloužením vodovodního řadu čeká si ukážeme v tomto článku.

Obsah článku

Co je vodovod

Pod pojmem vodovod si každý z nás dokáže představit souvislou síť potrubí, jež zásobuje nemovitosti pitnou vodou. Vodovod je podle zákona o vodách považován za vodní dílo a nelze ho tak postavit bez projektové dokumentace a řádného povolení.

Vodovod obecně slouží k výrobě a rozvodu pitné vody ve městě či obci. Není-li vodovod v dané lokalitě, nabízí se ho vybudovat. Dochází tak k zasíťování pozemků. Alternativně, pak lze absenci vodovodu řešit vrtanou studnou.

Vodovod se skládá z několika součástí. Konkrétně jde o zdroj vody, úpravnu vody a vodojemy. Dále je pak vodovod tvořen vodovodními řady, na které se pojí jednotlivé vodovodní přípojky. Vodovod a soustavu kolem něj, můžeme přirovnat k lidskému tělu, kdy vodovod je celým tělem, vodovodní řad tepnami a vodovodní přípojky žílami.

Podle potřeby může vzniknout více druhů vodovodů. Odborná literatura rozlišuje samospádové vodovody, které využívají pro distribuci gravitaci. A výtlačné vodovody s čerpací stanicí. Logicky vzato je vždy lepší a levnější využít fyziky a stavět samospádový vodovod.

Vodovodní řad stejně jako vodovodní přípojka je součástí vodovodu

Co je vodovodní řad

Vodovodní řad je součástí vodovodu. Jde o souvislý úsek potrubí, který rozvádí vodu v dané lokalitě. Slovíčko řad se skutečně píše s krátkým "a", stejně jako v případě kanalizačního řadu.

Co je vodovodní přípojka aneb přípojka vody

Posledním dílkem do skládačky je vodovodní přípojka. Jde samostatnou stavbu, která je na jednom konci připojena k nemovitosti a na konci druhém k vodovodnímu řadu. I k přípojce vody je potřeba samostatného projektu a povolení.

Kdy jde o prodloužení vodovodního řadu a kdy o přípojku

Prodloužení vodovodního řadu je typické v případech, kdy by délka vodovodní přípojky překročila 50 metrů nebo jde o osamocenou lokalitu, případně o lokalitu, kde v budoucnu může vzniknout více nemovitostí.

Většina našich klientů nás poptává na vodovodní přípojku. Nezřídka však zjistíme, že ve skutečnosti jde o prodloužení vodovodního řadu. To znamená, že se na existující řad nedá připojit nová vodovodní přípojka, ale musí dojít k prodloužení celé infrastruktury.

Bohužel obecně neexistuje jeden předpis, který by jasně definoval, zda jde či nejde o prodloužení řadu. Budoucí majitel to často zjistí, až když je více méně rozhodnuto. Jsou však určitě znaky, kdy lze vytušit, že půjde o prodloužení. Jde například o:

  • Budoucí přípojka je delší, než 50 metrů

  • Přípojka by měla vést k částečně osamocené lokalitě

  • Přípojka by měla vést k lokalitě, kde v budoucnu pravděpodobně vznikne více rodinných domů.

Když nelze vodovodní přípojka, přichází na řadu prodloužení vodovodního řadu

Finální slovo a rozhodnutí, zda jde o přípojku vody či prodloužení řadu, má vždy správce vodovodu a kanalizací. Zvláště pokud kupujete nový pozemek pro stavbu, je dobré tuhle informaci ověřit. Prodloužení vodovodního řadu je finančně výrazně náročnější, než samotná přípojka.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Začíná se projektem prodloužení

Dostali jste do situace, kdy není možná klasická přípojka, ale musí se prodloužit řad nebo máte v plánu developerský projekt a potřebujete dostat inženýrské sítě do dané lokality? Tak či onak, bude vždy zapotřebí projekt.

Protože je vodovodní řad vodním dílem, musí projekt prodloužení řadu připravit autorizovaný vodohospodář. Pro projekt vodovodního řadu můžete poptat i naši projekční kancelář.

Jak na povolení prodloužení řadu

Povolení nového vodovodního řadu je výrazně složitější, než klasické povolení vodovodní přípojky. Prodloužení vodovodního řadu se povoluje 2 procesy:

  • Územní rozhodnutí

  • Stavební povolení

Územní rozhodnutí předchází stavebnímu povolení. Během řízení se řeší umístění stavby a zda je stavba v souladu s územním plánem. V rámci územního rozhodnutí obdržíte od stavebního úřadu schválení záměru a podmínky, které je potřeba při stavbě dodržet.

Po územním rozhodnutí následuje stavební povolení, které opět vydává stavební úřad.

Pokud se vám nechce řešit byrokracii u prodloužení vodovodního nebo i kanalizačního řadu, můžete to nechat na nás. Rádi vám připravíme cenovou nabídku na projekt a povolení vodovodního řadu.

Projekt řaduMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku