Jak usadit nádrž na dešťovou vodu: Instalace nádrže na vodu svépomocí

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 08. 2023
nadrz-na-vodu---usazeni.png

Jak správně usadit nádrž na dešťovou vodu, tak aby nedošlo k jejímu poškození, správně fungovala a vy jste po dobu její živostnosti na ni nemuseli myslet? V tomto článku si ukážeme doporučující postup usazení nádrže na dešťovou vodu krok za krokem.

Obsah článku

Vnější podmínky pro osazení samonosné nádrže

Nejprve menší disclaimer. Níže popsaný postup se týká samonosných nádrží instalovaných do ideálních podmínek. Návod obecně neřeší usazení do jílovitého podloží či do výkopu s podzemní vodou. 

Pro složitější instalace nádrží tohoto typu vždy doporučujeme realizaci na klíč nebo asistenci profesionála. 

Výkop jámy pro nádrž

Nejdražší položkou při stavbě nádrže na dešťovou vodu je výkop. A to nejen kvůli výkopovým pracím, ale i pro likvidaci přebytečné zeminy, která po stavbě vznikne. Výkop lze samozřejmě také provést svépomocí, avšak ne každý má k dispozici svůj vlastní bagr.

Využijte-li služeb externí společnosti určitě bude potřeba specifikovat velikost výkopu. To lze udělat na základě podkladů k nádrži nebo s využitím projektu od vodohospodáře. 

Hloubka výkopu

Prvním krokem je příprava jámy pro usazení nádrže. Hloubka výkopu je definována typem pozemku (svažitý, rovný apod.) a především výškou nátoku dešťové vody ze svodů, respektive hloubkou uložení tohoto potrubí. 

Standardně bývá nádrž připravena na nátok v 0,5 m. Je-li nutný hlubší využije se komínků. Před samotným výkopem je tedy vhodné projít si instalační podklady ke konkrétní nádrži, případně si nechat připravit projekt řešení likvidace dešťových vod

Šířka a další rozměry výkopu

Víte-li hloubku, pak dodržet ostatní rozměry je již “jednoduché”. Znáte-li rozměry nádrže, pak snadno vyvodíte velikost jámy. Vždy se kopa jáma větší, než jsou rozměry nádrže, kvůli následnému obsypu. 

Usazení dešťové nádrže

Příprava podloží

V první řadě je nutné připravit podloží pro nádrž (dno). Doporučujeme využít hutněný tříděný říční štěrk o frakci 4/8 mm. 

Podloží by mělo být alespoň 25 cm vysoké a přesahovat kraje nádrže o 20 cm (viz velikost výkopu). 

Uložení nádrže

V momentě, kdy je dno pro nádrž připravené je čas ji uložit do jámy. Pozor na váhu, kterou nádrž má. Jde-li o malou nádrž využijte stěhovací pásy, jinak u našich realizací raději ukládáme nádrž bagrem.

Nyní jste ve fázi, kdy připraveno podloží a nádrž stojí volně v zemi. 

Obsyp a napouštění nádrže

Nyní začíná ta nejdelší fáze stavby nádrže. Nádrž je potřeba postupně napouštět vodou a obsypávat zeminou. Vnitřní a vnější tlak na nádrž by měl zůstat neustále vyrovnán. Opět doporučujeme obsypávat nádrž tříděný říční štěrk o frakci 4/8 mm.

Postupovat byste měli vždy po 20 cm. Obsyp by nikdy neměl přesáhnout výšku hladiny vody. 

Specifické typy instalace

Hluboké uložení nádrže

Je-li nátokové potrubí dešťové vody ukládáno do hloubky 80 cm a hlubší. Je doporučováno nad nádrž zhotovit roznášecí železobetonovou desku tloušťky 150 mm.

Výskyt podzemní vody nebo zhoršené instalační podmínky

Instalujete-li nádrž do většího svahu nebo pod svah, v nejhorším případě do podzemní vody, pak je nutné i s usazením nádrže počítat se stavbou drenážního systému. 

Usazení nádrže závěrem

Usazení nádrže na dešťovou není nic složitého, pokud se děje v ideálních podmínkách. Dnešní výstavba však většinou probíhá na jílovitém podloží a každý rok jsou instalace nádrží stále složitější.

Pokud si nejste jisti, jak do toho. Chcete mít na realizaci záruku či to prostě jen nechat na profesionálech, pak můžete využít naši službu na klíč. 

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku