Jak na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 08. 2023
Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu

Jak správně na výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu, tak aby nebyla příliš malá a zároveň příliš velká? Velikost nádrže na dešťovou vodu by měla odpovídat lokálním podmínkám, potřebě vody a reálné spotřebě vody. U výpočtu velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu také hrají klíčovou roli fyzikální vlastnosti střechy, které je třeba započítat.

Obsah článku

Výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu se skládá z úhrnu srážek, plochy střechy a velikosti zahrady. Do výpočtu je nutné zahrnout koeficienty odtoku, filtrace a dní bez vody. Ideální výpočet velikosti nádrže dále pracuje i s lokálními možnostmi stavby.

Jak velkou akumulační nádrž na dešťovou vodu?

Jak velkou akumulační nádrž na dešťovou vodu vybrat, když se vám nechce počítat? Pro zjednodušení uvádíme převodní tabulku, se kterou nemusíte provádět výpočet velikosti nádrže.

Nicméně i tak, vždy před výběrem nádrže na dešťovou vodu, speciálně její velikosti, doporučujeme obrátit se na profesionály. Tabulka níže totiž nebere v potaz plochu zahrady a způsob využití dešťové vody.

Úhrn srážek x plocha střechy

50m2

75m2

100m2

125m2

150m2

175m2

200m2

500 - 600 mm

1,5 až 3m3

2,5 až 4 m3

3,5 až 5 m3

4,5 až 6 m3

5,5 až 7 m3

6,5 až 8 m3

7,5 až 9 m3

600 - 700 mm

2 až 3 m3

3 až 4 m3

4 až 5 m3

5 až 6 m3

6 až 7 m3

7 až 8 m3

8 až 9 m3

700 - 800mm

2 až 3 m3

3 až 4 m3

4 až 5 m3

5 až 6 m3

6 až 7 m3

7 až 8 m3

8 až 9 m3

800 - 900 mm

2,5 až 3,5 m3

3,5 až 4,5 m3

4,5 až 5,5 m3

5,5 až 6,5 m3

6,5 až 7,5 m3

7,5 až 8,5 m3

8,5 až 9,5 m3

900+ mm

3 až 4 m3

4 až 5 m3

5 až 6 m3

6 až 7 m3

7 až 8 m3

8 až 9 m3

9 až 10 m3

Jaké parametry zohlednit do výpočtu velikosti nádrže na dešťovou vodu

Abychom dokázali exaktně odhadnout velikost nádrže na dešťovou vodu, musíme dobře rozmyslet následující parametry:

 • Plochu střechy, ze které budeme vodu zachytávat

 • Materiál střechy

 • Sklon střechy

 • Úhrn srážek v dané lokalitě

 • Potřebu vodu na zalévání zahrady

 • Využití dešťové vody

 • Rozdíl mezi potřebou a spotřebou

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Plocha střechy určuje potenciál zachycené vody

První parametrem do výpočtu velikosti nádrže je plocha střechy v průmětu, včetně všech přesahů. Od této celkové plochy se případně odečte plocha, ze které se voda nezachytává do nádrže (například kvůli chybějícím okapům).

V případě, že uvažujete o využití dotace Dešťovka, měli byste vědět, že k úspěšnému vyřízení dotace je potřeba zachytávat dešťovou vodu minimálně z 51% plochy střechy, ideálně pak 100%.

Střecha, respektive její průmět má vliv na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

Střecha však nedokáže zachytit plný potenciál vody

V žádném případě nedosáhneme na to, že by střecha zachytila veškerou dešťovou vodu, která na její plochu dopadne. Proto musíme do výpočtu velikosti nádrže promítnout koeficient podle materiálu, ze kterého střecha je. Jde o tzv. koeficient odtoku střechy.

tvar střechy

střešní krytina

koeficient odtoku střechy

vlastnosti z hlediska znečištění

plochá

asfalt s násypem křemíku

0,6

velmi vhodná

plochá

plast

0,7

velmi vhodná

plochá

pozinkovaný plech

0,7

vhodná

plochá

ozelenění

0,2

méně vhodná

šikmá

pálené tašky

0,75

velmi vhodná

šikmá

betonové tašky

0,75

velmi vhodná

šikmá

břidlice

0,75

velmi vhodná

šikmá

šindel

0,6

velmi vhodná

šikmá

pozinkovaný plech

0,8

vhodná

šikmá

plast

0,8

velmi vhodná

šikmá

ozelenění

0,25

méně vhodná

šikmá

osinkocement

-

nevhodná

Do výpočtu zahrňte sklon střechy

Jak je vidět z tabulky výše, svou roli hraje i sklon střechy. Podle sklonu a materiálu určíme finální koeficient výpočtu velikosti.

Zjistíme, kolik dešťové vody celkem na střechu naprší

Úhrn srážek pro danou lokalitu buď můžeme odhadnout z přiloženého obrázku (to používá většina kalkulaček) nebo si vyhledat na portále ČHMI větší detail pro konkrétní okres, případně využít naši tabulku s průměrným úhrnem srážek za daný kraj a měsíc.

Do výpočtu velikosti nádrže musíme započítat průměrný úhrn srážek

Měsíce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Středočeský

33

30

37

32

65

80

70

72

45

43

32

34

Jihočeský

43

34

42

38

78

97

88

87

51

45

38

41

Plzeňský

46

39

44

36

72

85

76

80

48

47

39

49

Karlovarský

61

45

52

34

64

80

72

81

58

54

47

62

Ústecký

46

36

40

30

59

74

69

76

49

47

38

44

Liberecký

74

55

58

38

71

85

87

86

59

71

56

71

Královéhradecký

55

44

47

36

70

82

82

78

57

59

46

55

Pardubický

46

40

43

37

73

89

86

76

62

55

40

46

Vysočina

45

36

41

36

73

87

84

76

59

49

40

42

Jihomoravský

29

24

29

29

63

73

72

67

61

42

34

34

Olomoucký

43

39

42

40

75

87

88

76

77

58

43

45

Zlínský

47

43

43

46

84

85

84

81

80

65

48

54

Moravskoslezský

42

42

46

52

96

97

98

95

92

67

45

47

Kolik vody potřebujeme pro zálivku zahrady

Z výše uvedených parametrů už bychom byli schopni vypočítat velikost nádrže na dešťovou vodu, pokud bychom nebrali v potaz potřebu. Potenciál dešťové vody a skutečná potřeba se málokdy rovnají a musíme tuto nerovnost promítnout i do výpočtu velikosti nádrže.

1m2 trávníku bychom v letních měsících měli zalévat 120 litry. Zalévání však neprobíhá po celý rok rovnoměrně, proto využíváme koeficient nutnosti zálivky:

 • Listopad, Prosinec, Leden, Únor a Březen počítáme bez nutnosti zalévání

 • V dubnu a říjnu bude stačit 60%

 • V květnu a září pak 80%

 • A konečně v letních měsích skutečně využijeme 100%, tedy 120 litrů na 1m2

Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kolik potřebuji celkově zalévat [na m3/m2]

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

Koeficient nutnosti zálivky

0

0

0

0,6

0,8

1

1

1

0,8

0,6

0

0

Potřeba vody na 1m2 v daný měsíc

0

0

0

72

96

120

120

120

96

72

0

0

Potřeba vody na 100m2 v daný měsíc

0

0

0

7200

9600

12000

12000

12000

9600

7200

0

0

Potřeba vody na 200m2 v daný měsíc

0

0

0

14400

19200

24000

24000

24000

19200

14400

0

0

Potřeba vody na 300m2 v daný měsíc

0

0

0

21600

28800

36000

36000

36000

28800

21600

0

0

Potřeba vody na 400m2 v daný měsíc

0

0

0

28800

38400

48000

48000

48000

38400

28800

0

0

Potřeba vody na 500m2 v daný měsíc

0

0

0

36000

48000

60000

60000

60000

48000

36000

0

0

Pro výpočet velikosti je dále určující způsob využití dešťové vody

Dešťovou vodu lze u rodinného domu využít dvojím způsobem. V jednodušším případě můžeme dešťovou vodou pouze zalévat. V tomto případě budeme tedy dešťovou vodu v nádrži potřebovat pouze v měsících od dubna do října.

Nebo můžeme dešťovou vodou splachovat toaletu. Zde připadají v úvahu 2 řešení. Dešťovou vou využíváte pouze na splachování nebo jde o kombinaci splachování a zalévání.

Kolik vody na zálivku potřebujeme už víme (viz. předchozí tabulka). Zbývá určit potřeba vody na splachování. Dlouhodobé statistiky nám říkají, že denní spotřeba vody na splachování je 26 litrů.

Počet osob v domácnosti

Denní spotřeba vody na WC

Měsíční spotřeba vody na WC

Roční spotřeba vody na WC

1

26

780

9490

2

52

1560

18980

3

78

2340

28470

4

104

3120

37960

5

130

3900

47450

6

156

4680

56940

U výpočtu velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu musíme započítat, že v případě splachování bude dešťová voda využívána celoročně, každý den tedy bude docházet k odběrům dešťové vody.

Rozdíl mezi potřebou a spotřebou rozhodne o velikosti nádrže

V momentě, kdy víme, kolik vody jsme schopni zachytit vs. kolik vody reálně potřebujeme se můžeme dopočítat správného výsledku velikosti nádrže na dešťovou vodu.

Výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

1) Jaký máte potenciál aneb jaký je průmět střechy

V našem simulovaném případě počítejme se 70 m2 střechy.

2) Započtěte koeficienty

70m2 střecha je plochá a vyrobena z pozinkovaného plechu. Její koeficient odtoku je tedy 0,7.

Dále je potřeba využít konstantní koeficient účinnosti filtru, který nás připraví zhruba o 10% srážkových vod, jeho hodnota je tedy 0,9.

Nyní můžeme tyto hodnoty vynásobit a získat tak plochu, ze které jsme reálně schopni alokovat veškerou vodu, která za rok na střechu naprší:

70*0,7*0,9 = 44,1.

3) Započtěte roční úhrn srážek

Započtením ročního úhrnu srážek zjistíte, kolik dešťové vody jste v průměrný rok schopni zachytit. Pro návodnost výpočtu velikosti nádrže můžeme vybrat lokalitu s průměrným úhrnem srážek 600mm.

Výsledkem by tedy bylo 44,1 * 600 = 26 460 litrů neboli 26,46 m3.

4) Kolik vody na zálivku potřebujete

Nyní se vrátíme k tabulce uvedené výše. Pro modelový příklad výpočtu budeme počítat s 300m2 zahrady. V tomto případě vím, že na celou sezónu budeme potřebovat 208,8 m3.

Děsivá hodnota, že? Nezapomeňte, ale že většina potřebné vody naprší zadarmo. Konkrétně v modelovém případě to bude (600 * 300) / 1000 = 180 m3.

Na zálivku budete potřebovat rozdíl těchto hodnot, tedy 208,8 - 180 = 28,8 m3.

5) Jak finálně vypočítat ideální velikost nádrže na dešťovou vodu

Posledním krokem je zvolení ideální velikosti, tak aby jste celkový potenciál 26,46 m3 využili na maximum. Samozřejmě nelze doporučit koupit akumulační nádrž o velikosti 27 kubíků, protože by se voda zkazila, než byste ji dokázali využít.

Pro tento výpočet využijeme koeficient počtu dní, kdy se domácnost může ocitnout bez deště. Dříve se používala hodnota 21 (neboli 3 týdny). Dnes již spíše doporučujeme hodnotu 28, protože deště bývají v posledních letech spíše intenzivní, než časté. Finální vzoreček tedy vypadá následovně:

Velikost nádrže = (Zachycený úhrn srážek x 28) / 365 = (26,46 x 28) / 365 = 2,02 m3.

Výpočtem velikosti nádrže na dešťovou vodu samotný výběr nádrže nekončí

Vzoreček pro výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

 1. Plocha střechy x koeficient odtoku střechy

 2. Vypočtenou plochu střechy vynásobte průměrnými srážkami a vydělte 1 000 - přepočet na kubíky

 3. Výslednou hodnotu vydělte 365 (roční průměr) a vynásobte koeficientem 28 (počet dní bez deště).

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Správný výpočet velikosti nádrže, není jen číslech a koeficientech

Před výběrem akumulační nádrže na dešťovou vodu se doporučujeme spojit s projektantem. Celá problematika velikosti nádrže není jen o samotném výpočtu, ale i o možnostech realizace. Výběr nádrže ve skutečnosti mnohem komplikovanější.

U nás pořídíte dešťovku na klíč

Rádi vám připravíme komplexní posudek k výběru nádrže, který bude počítat se všemi lokálními podmínkami. Kromě toho jsme schopni připravit i odborný posudek k dotaci Dešťovka a nádrž na dešťovou vodu postavit na klíč.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku