Úspěšné vyřízení dotace Dešťovka v 5 krocích

kraus@zakra.cz Michal Kraus
21. 11. 2022
Vyřízení dotace Dešťovka

Dotace Dešťovka je stále oblíbenějším způsobem, jak lépe levněji hospodařit s dešťovou vodou. V tomto článku vám poradíme, jak na vyřízení dotace, na co dát pozor a jaké všechny dokumenty musíme k žádosti o Dešťovku doložit. Můžete si také zdarma stáhnout náš ebook: Vyřízení dotace Dešťovka krok za krokem.

Obsah článku

Na jaká řešení se Dešťovka vztahuje

odborný posudek k dotaci dešťovka

Dotace dešťovka se vztahuje na 3 typy řešení:

 1. Zalévání zahrady

 2. Zalévání zahrady a splachování toalet

 3. Zalévání zahrady,  splachování toalet a využití šedých vod v objektu

Zalévání zahrady

První stupeň dotace se vztahuje na řešení, kdy dešťovou vodou pouze zaléváte. Technicky dochází ke sběru dešťových vod ze střechy, jejich akumulaci v podzemní nádrži na dešťovou vodu a následnému rozstřiku na zahradě.

Tento typ Dešťovky bohužel nelze realizovat u novostaveb (domů mladších 2 let od kolaudace). Vyřízení Dešťovky u zálivky zahrady jde pouze pro stávající rodinné domy.

Nejjednodušší variantou Dešťovky na klíč je instalace nádrže na dešťovou vodu pro zalévání zahrady

Zalévání zahrady a splachování toalet

Druhý typ Dešťovky umožňuje využívat dešťové vody nejen na zahradě, ale i v domácnosti, a to konkrétně pro splachování toalet. Dešťová voda je opět akumulována v nádrži na dešťovou vodu.

Oproti první variantě je nezbytné připravit vnitřní rozvody vody, tak aby bylo možné splachovat. Tento typ Dešťovky lze vyřídit, jak pro novostavby, tak stávající rodinné domy.

Služeb na klíč lze využít i druhého typu Dešťovky, kdy se dešťovou vodou navíc splachuje

Zalévání zahrady, splachování toalet a využití šedých vod

Posledním a nejsložitějším typem řešení je kromě hospodaření s dešťovou vodou i využití vod šedých. Vody typicky z umyvadla a sprchy jsou přečištěny uvnitř objektu čistírnou šedých vod a využity pro splachování toalet. Kromě toho probíhá klasické hospodaření s dešťovou vodu jako u druhého typu Dešťovky.

Poslední variantou dotace Dešťovka je kombinace dešťových a šedých vod

Vyplatí se vám Dešťovka?

Vyplatí se Dešťovka finančně nebo jde jen o bláznivou podporu? Tuto otázku jsme do detailu rozebrali v tomto článku. Stručné závěry se pokusíme shrnout i v tomto odstavci.

Vzhledem k tomu, že cena vody pravidelně roste rok, co rok, bude voda další drahou položkou mezi mandatorními výdaji domácností. Jen v roce 2023 by se cena vody za kubík měla dostat na 117,-. Není tedy dobrý nápad využít dešťovou vodu, která dopadá na vaši střechu?

Vyřízení Dešťovky stojí za to. Finanční návratnost je do 8 let

Počítali jsme několik modelových příkladů návratnosti. Naposledy s těmito vstupními údaji:

 • Bungalov se 120m2 střechou

 • 4 členná domácnost

 • 500 m2 zahrady

 • Průměrný úhrn srážek 690/rok a 470/v teplých měsících

Návratnost Dešťovky v případě sběru dešťové vody jen pro zálivku se dostala na 6 let. 

Dešťovka na zálivku se vyplatí už v 6. roce od investice

Návratnost pro splachování a zalévání na 7 let. Rozdíl oproti první variantě je dán vyšší pořizovací investicí. 

Dešťovka se vyplatí i ve druhém případě. Její návratnost je mezi 6 a 7 rokem.

Jaká je výše finanční dotace

Typ dotace

Způsob hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat

Výše dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace (maximálně však 50 % nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajicích domů

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

27 000,-

55 000,-

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

37 000,-

65 000,-

3. varianta dotačního programu

Využití šedé vody pro zálivku a splachování (s možností využití dešťové vody)

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

62 000,-

105 000,-

Vyřízení dotace Dešťovka krok za krokem

Vyřízení dotace Dešťovka je možné nechat na zpracovateli odborného posudku nebo lze vyřídit svépomocí. K vyřízení dotace dešťovka svépomocí je potřeba mít tzv. Identitu občana.

Nyní se pokusíme shrnout jednotlivé kroky vedoucí k vyřízení dotace Dešťovka. Detailní návod, si také můžete stáhnout v přiloženém ebooku níže.

1) Odborný posudek k dotaci

Prvním krokem, bez kterého není možné vyřízení Dešťovky, je vyhotovení tzv. odborného posudku. Jde o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která hodnotí stávající řešení, budoucí řešení a vypočítává přínosy hospodaření s dešťovou vodou.

Tento posudek můžete objednat přímo u nás, i s nádrží a třeba rovnou Dešťovkou na klíč.

Odborný posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

2) Realizace Dešťovky

Dotace se samozřejmě proplácí zpětně. To znamená, že nejprve musíte zaplatit celou realizaci sami a následně máte možnost získat až 50% vašich nákladů zpět. V případě, že nevíte, jak do toho, můžete realizaci na klíč objednat rovnou u nás a hodit veškeré starosti za hlavu.

Žádost o dotaci lze podat i před realizací, k jejímu vyřízení však dojde až po dodání reálných nákladů.

3) Pořádek v papírech

Než, se pustíte do vyřízení dotace, je nutné dát si dohromady všechny “papíry”, které budete se žádostí dokládat. Typicky se jedná o následující:

 • Odborný posudek

 • Doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu, ze kterého byly placeny všechny faktury

 • Veškeré faktury k realizaci

 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti

 • Výpis z katastru nemovitostí

 • Další dokumenty na výzvu úředníka

4) Přihlášení do portálu a vyřízení žádosti

Nyní je čas přihlásit se do portálu AIS SFŽP, aby vše fungovalo jak má, budete potřebovat tzv. Identitu občana. Pokud nevíte, jak ji získat, doporučujeme postupovat dle následujícího návodu.

5) Vyplnění a odeslání žádosti

Posledním krokem k vyřízení Dešťovky je doplnění žádosti přímo na portále SFŽP. Detailní návod, naleznete v přiloženém ebooku.

Ebook ke stažení zdarma: Jak na vyřízení Dešťovky

Pokud vás zajímá, jak při vyřízení Dešťovky postupovat krok za krokem, můžete si zde stáhnout náš ebook i s fotkami přímo z portálu SFŽP a ukázkou, jak vyřízení Dešťovky provést svépomocí.

Vyřízení dotace Dešťovka krok za krokem

Dešťovka na klíč

O Dešťovce na klíč jsme se rozepsali v tomto článku, rádi však shrneme to podstatné. K vyřízení Dešťovky je nutné doložit všechny faktury, které byly placeny při realizaci. V případě, že Dešťovku realizujete svépomocí, budete mít spoustu faktur, které budete dokládat. Pozor také na častý zvyk “bez papírů, to bude levnější”, takový náklad bohužel nebudete moci zahrnout do finálního vyřízení Dešťovky.

Dešťovka na klíčMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Výhodou Dešťovky na klíč je tedy kromě minima starostí, také jedna faktura a především jeden dodavatel, který vám poskytuje záruku, jak na nádrž, tak stavbu. Pokud se něco pokazí, přestane fungovat, vždy víte, na koho se obracet.

Kde koupit nádrž na Dešťovku

Nádrž na Dešťovku se dá koupit leckde, od hobbymarketů až po eshopy. Nádrž vhodnou pro dotaci si také můžete objednat přímo u nás. Nabízíme kvalitní nádrže vyráběné svařováním i rotomoulding.

Úspěšné vyřízení dotace Dešťovka v 5 krocích

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Na základě vašich přání vám navrhneme ideální nádrž pro váš objekt a připravíme nezávaznou cenovou nabídku. Vyzkoušejte naši nabídku.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma