Je potřeba stavební povolení pro nádrže na dešťovou vodu (Dešťovka)

kraus@zakra.cz Michal Kraus
21. 06. 2023
je-potreba-stavebni-povoleni-pro-nadrze-na-destovou-vodu-(destovka).png

Je nutné povolení pro stavbu podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou stavíte v rámci dotačního programu Dešťovka z Nové zelené úsporám? Co říká stavební zákon a jak byste měli postupovat, aby vás soused potažmo stavební úřad nemohl postihnout? V tomto článku se blíže podíváme na povolení nádrže na dešťovou vodu.

Obsah článku

Je nutné povolení pro stavbu nádrže na dešťovou vodu

Stavební povolení není v případě nádrže na dešťovou vodu potřeba. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nepracuje s pojmem nádrže na dešťovou vodu. Místo toho najdeme v zákoně slovíčko “zásobník na vodu”. 

Konkrétní ustanovení týkající se povolení podzemní nádrže na dešťovou vodu najdeme v §103.

Jaký typ nádrží na vodu lze stavět bez povolení

Stavební zákon umožňuje stavět nádrže na vodu bez povolení do velikosti 50 m3 a výšky 3 metrů

Vzhledem k tomu, že většina dnes instalovaných nádrží se pohybuje ve velikosti od 2m3 do 10m3, pak není třeba řešit stavební povolení.

Pokud tedy řešíte dotaci Dešťovka, nemusíte se bát složitého byrokratického procesu.

Nová dotace Dešťovka - NZÚ (září 2023): Jednoduše a přehledně
Související článek Nová dotace Dešťovka - NZÚ (září 2023): Jednoduše a přehledně

Lze tedy nádrž na dešťovou vodu postavit bez vědomí úřadu

Úplně bez vědomí úřadu byste však nádrž na dešťovou vodu stavět neměli. Stavební zákon v §79 nevylučuje zásobníky na vodu z povinnosti územního souhlasu. 

Co je územní souhlas

Územní souhlas lze chápat jako zjednodušenou cestu k získání povolení pro umístění nádrže na dešťovou vodu. Pokud stavební úřad posoudí vaši stavbu jako „nekonfliktní“, tedy se sousedé a příslušné úřady shodnou na její realizaci, vystaví vám tento souhlas..

Výhodou územního souhlasu je jeho rychlost a jednoduchost, bez potřeby dodržování striktních procesních pravidel, která by stavbu mohla zbytečně zdržovat.

Na druhou stranu, stavební úřad nemá možnost stanovit podmínky v rámci územního souhlasu. 

Vydaný územní souhlas je platný dva roky.  Platnost územního souhlasu nelze prodloužit.

Jak formálně správně postupovat při stavbě nádrže

Vzhledem k tomu, že k dotaci Dešťovka již není potřebný odborný posudek bude většina realizací nádrží na dešťovou vodu probíhat bez vědomí stavebních úřadů. Správný a zodpovědný by měl však vypadat takto:

  1. Ohledání místa hydrogeologem a vypracování posudku na vsakování dešťových vod. To je důležité pro správnou dimenzaci a velikost vsakovacího objektu.

  2. Vypracování projektu likvidace dešťových vod.

  3. Získání Územního souhlasu.

  4. Realizace nádrže na dešťovou vodu.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku