Odborný posudek k dotaci Dešťovka nebude od září 2023 potřeba

kraus@zakra.cz Michal Kraus
21. 06. 2023
dotace-destovka-odborny-posudek.jpg

Odborný posudek byl dosud neodmyslitelně spjat s dotací Dešťovka. Šlo o povinnou součást žádosti o dotaci. To se od září 2023 mění a odborný posudek již nebude potřeba. Nově se postačí doložení zprávy o realizaci. Odborný posudek k dotace Dešťovka již není potřeba ani v případě bytových domů.

Obsah článku

Co byl odborný posudek 

Odborný posudek k dotaci Dešťovka byl dokument, který popisoval navrhovaný stav řešení včetně základních vodohospodářských výpočtů. Naše odborné posudky jsme připravovali jako zjednodušenou formu projektu likvidace dešťových vod. 

Předchozí dotace Dešťovka vymezovala odborný posudek jako technickou zprávu s popisem a posouzením stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení (např. minimální objem nádrží, dimenzování rozvodů, řešení bezpečnostních přepadů) a určení jejich technických parametrů (např. systém filtrace, hygienizace).

Výkresová část obsahovala minimálně situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch (vč. uvedení jejich rozměrů, typu /koeficientu odtoku/ a sklonu), umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděčů,o schéma systému (blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení, včetně způsobu oddělení rozvodů pitné a užitkové vody /je-li relevantní).

K realizaci nádrže už nebude potřeba odborný posudek

Bez posudku, ale s formulářem

Tato forma odborného posudku od září 2023 končí. Nově se nic takového k žádosti dokládat nebude. Žadatelům postačí zpráva o realizaci nádrže na dešťovou vodu, jejíž formulář je dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Dotace Dešťovka už jen v kombinaci s dalším řešením

Konec povinnosti nechat si zpracovat odborný posudek je pro klienty spíše dobrou zprávou, stejně jako možnost žádat o dotaci Dešťovka pomocí bankovní identity. Bohužel nejsou všechny novinky radostné.

Nově budou moci o dotaci Dešťovka žádat jen ti, kteří zároveň realizují jedno z dalších opatření z NZÚ. Konkrétně musí jít o:

  • zateplení rodinných domů

  • výstavbu energeticky pasivního domu

  • výměnu zdroje tepla (např. kotel na biomasu)

  • tepelné čerpadlo pro ohřev vody

  • fotovoltaiku

  • systémy řízeného větrání

Další novinky v nové Dešťovce

Všechny novinky ohledně nové Dešťovky najdete přehledně tady. Pokud si odmyslíme povinnost kombinovat výstavbu nádrže na dešťovou vodu, pak ostatní podmínky zůstaly nezměněny. 

Jednoduchá varianta Zálivky je stále určena jen starším domům (2 let). U novostaveb je možné využít pouze varianty se splachováním.

Odvod dešťové vody: Co říká zákon?
Související článek Odvod dešťové vody: Co říká zákon?

Nádrže na dešťovou vodu stavíme na klíč

Nádrže na dešťovou vodu a využití dešťové vody i bez dotace stále dává smysl. Navíc je s ohledem na vodní zákon její vybudování de facto povinné. Nabízíme stavbu nádrží na dešťovou vodu na klíč

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma