FAQ

Často kladené dotazy

Kategorie dotazů

ČOV Kanalizační přípojka Vodovodní přípojka

Domácí čistírny odpadních vod slouží jako alternativa pro nakládání s odpadními vodami v místech, kde není možné připojit se k obecní kanalizaci. To umožňuje stavět a žít na místech, kde se systém teprve buduje nebo třeba nikdy nebude. Výhodou domácích ČOV je vysoká kvalita přečištění, kdy vyčištěné splaškové vody lze využít např. pro zalévání zahrady a relativně nízké pořizovací a provozní náklady. ČOV si můžete představit jako plastovou nádrž, ve které prochází splašky několika fázemi čištění a na jejím konci odtékají již přečištěné vody.

Domácí ČOV je investici v řádu desetisiců, proto vždy doporučujeme výběr promyslet, případně konzultovat. Zásadními kritérii jsou:

1) kolik osob bude pravidelně ČOV využívat,

2) jakým způsobem se bude nakládat s přečištěnými vodami (vsak nebo povrchové vody)

3) jakým způsobem se ČOV povoluje.

Existují však i další parametry, které je potřeba zvážit, proto doporučujeme prostudovat nejprve tyto 2 články: Jak vybrat domovní ČOV https://www.zakra.cz/blog/jak-vybrat-domovni-cov.html a Zkušenosti s domácími ČOV: https://www.zakra.cz/blog/srovnani-znacek-asio-envi-pur-aquatec-a-hellstein-jak-vybrat-cov-a-nase-zkusenosti.html

Ceny nejběžnějších domácích ČOV začínají na 30 000,- bez DPH, pravděpodobně lze na internetu nalést i levnější kusy, ale pokud chcete stabiliti a kvalitu, tak značky jako ASIO či Aquatec nabízejí své nejlevnější kusy nad hranicí 30 000,-.

Domácí ČOV je potřeba povolit u úřadů. V dnes platné legislativě existují 2 způsoby, jak ČOV povolit. První rozlišení je, zda ČOV povolujete společně s nemovitostí nebo samostatně, pokud samostatně, jako většina našich klientů, pak se nabízejí 2 způsoby - Vodoprávní řízení a ohlášení. Každé má své výhody a nevýhody, nenechte se zlákat "babskými radami". Připravili jsme pro Vás na toto téma obsáhlý článek: https://www.zakra.cz/blog/povoleni-domovni-cov-2019-aneb-jak-na-uredniky.html#hodnoceni

Bohužel povolování domácích ČOV není žádným sprintem. Co se týká zákonných lhůt, měli byste povolení ČOV stihnout v horizontu 2 měsíců. Realita je však leckde na úřadech jiná, známe případy, kde úřady např. v srpnu řeší žádosti z dubna. Zbytečným prodledním se můžete vyhnout v případě, že využijete služby projektanta, aby zajistitl povolení, ale i ten může být krátký na pomalé úřady.

Samotné povolení, co správních poplatků se typicky vejde pod 1 000,-. Do této částky počítáme i poplatky za vyjádření k sítím apod. Nevyčíslítelná pak může být časová náročnost a složité jednání s úřady.

Cena projektu domovní ČOV by se měla udržet pod hranicí 15 000,-. Na vyšší částku, pokud v ní není zahrnuto i vyřízení povolení byste neměli přistoupit. U nás začínají ceny na 8 000,- za projekt ČOV. Dnes samozřejmě také hraje roli rychlost doručení, protože po vodohospodářských projektech je vysoká poptávka a zároveň projektatntů nepřibývá.

Projektová dokumentace domácích ČOV je soubor listů neboli zpráva, která zahrnuje následující oddíly:

1) Průvodní zpráva

2) Souhrnná technická zpráva

3) Situační výkresy

4) Dokumentace objektů a technických a technologický zařízení

5) Specifikace domácí ČOV a případně

6) Hydrogeologický posudek.

Více o projektové dokumentaci si můžete přečíst v tomto článku: https://www.zakra.cz/blog/co-ma-obsahovat-projektova-dokumentace-domaci-cov.html

ČOV na klíč je kompletně realizace domácí ČOV. Od dodávky ČOV až po výkopové práce, projekt a povolení. Více o ČOV na klíč se dočtete zde: https://www.zakra.cz/blog/domovni-cov-na-klic-vyplati-se.html

U realizace ČOV na klíč zaplatí celou dodávku. Velmi často se v tomto případě setkáte se slevou na samotnou ČOV, ale dodavatel si vezme marži na stavebních pracích. Tato varianta se vyplatí klientům, kteří nechtějí ani kopnout do země a nemají hluboko do kapsy. Cena se bude začínat blízko 100 000,- a pravděpodobně se přehoupne, záleží na dodavateli. Více o ČOV na klíč si můžete přečíst v našem článku: https://www.zakra.cz/blog/domovni-cov-na-klic-vyplati-se.html

Projekt domácích ČOV může podle zákona dělat pouze autorziovaný inženýr s autorizací pro vodohospodářské stavby. V našem týmu si kvalitu hlídá autorizovaný inženýr pan Jaroslav Faiferlík.

Hydrogeologovi se nevyhnete v případech, kdy chcete přečištěné splaškové vody likvidovat vsakem do podzemních vod.

Ano umíme, ale vůbec nám nevadí, když máte svého. Vždy poptáváme externího hydrogeologa a ideálně víc, aby naši klienti měli nejlepší cenu.

Tento dotaz snad ani nemůžeme doporučit vyhledávat. Nenabádáme k tomu utratit za ČOV majlant, ale ani ne držet každou korunu. Funkční ČOV od spolehlivého výrobce sežente pro 4 až 5 členou rodinu od 35 000,- s DPH, takový Variocomp od společnosti ASIO jistě zajistí Vaše potřeby. Přečtěte si náš článek o zkušenostech s ČOV a vyberte si svého favorita. https://www.zakra.cz/blog/srovnani-znacek-asio-envi-pur-aquatec-a-hellstein-jak-vybrat-cov-a-nase-zkusenosti.html

U domácích ČOV můžete narazit na 2 sazby DPH. Nižší sazba tedy 15% je pro ty, kteří kupují ČOV k bydlení jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m².

To zda má ČOV certifikát nebo nemá by Vás mělo zajímat pouze v případech, kdy jste 100% přesvědčeni, že chcete přečištěné vody vsakovat do vod podzemních a povolení řešit procesem ohlášení. Nezapomeňte, že vaše ČOV nemusí mít certifikát a přesto je možné vsakovat, stačí jen když ČOV splňuje normy vodoprávního řízení.

Kanalizační přípojka tak jak ji definuje zákon je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Fakticky jde samozřejmě o část potrubí, která plní funkci odvodu spláškových vod z vaší nemovitosti. Pokud existuje možnost napojení na kanalizaci, pak nikdy nedoporučujeme vybudování domácí ČOV.

Ano, projekt se u vybudování kanalizační přípojky vyžaduje. Nejde však o vodní dílo, proto vám ji může případně zhotovit autor projektu nemovitosti. Nejčastěji se však tato práce svěřuje vodohospodářům. Rádi Vám připravíme takovýto projekt na míru.

Projekt kanalizační přípojky je jednodušším typem vodohospodářského projektu. Naše společnost nabízí projekt kanalizační přípojky za 8 000,-. To je cena včetně DPH a veškerých případných úprav.

Kanalizační přípojky se povolují ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a rozhoduje jejich délka. Do 50 metrů kanalizační přípojky Vám postačí územní souhlas. Nad 50 metrů musíte mít územní rozhodnutí a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Poslední možností je pokud se přípojka schvaluje dohromady s nemovitostí, v tomto případě půjde o stavební povolení.

Projektová dokumentace kanalizační přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat.

Vodovodní přípojka je podobně jako kanalizační přípojka úsekem potrubí, který zajišťuje přívod pitné vody do Vaší nemovitosti. Máme-li citovat zákon pak je vodovodní přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem

Ano, stejně jako u kanalizační přípojky. Projekt musí zhotovit způsobilá osoba, nejčastěji vodohospodář, případně architekt.

Projekt vodovodní přípojky by neměl stát víc než 15 000,-. U nás Vám ho připravíme už za 8 000,-.

Ano, stejně jako u kanalizační přípojky. Pokud je přípojka délky do 50m, bude povolena územním souhlasem. V případě přípojky delší než 50m je stavebním zákonem požadováno povolení dvoustupňové, a to územní rozhodnutí a následné ohlášení stavby.

Projektová dokumentace vodovodní přípojky se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, podélných profilů a schémat.