Jak proměnit dešťovou vodu na vodu pitnou?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
23. 02. 2022
venkovní nádoby na dešťovou vodu

Dešťovou vodu lze skutečně přeměnit na vodu pitnou. Jak snadné, nebo obtížné to ale bude, záleží především na kvalitě dešťové vody a její případné chemické kontaminaci. Ke slovu tak přicházejí moderní technologie, nanofiltry a UV záření.

Obsah článku

Využití dešťové vody v domácnosti

S prohlubujícím se suchem a ubývajícími zásobami pitné vody začíná být nad slunce jasnější, že vodu, která nám doslova spadla z nebe, není radno odmítat. Uvědomuje si to ostatně i Ministerstvo životního prostředí, které od roku 2021 zavedlo u všech novostaveb povinnost akumulovat dešťovou vodu v retenční nádrži nebo jezírkách.

Dobrou zprávou je, že na pořízení retenční nádrže lze čerpat dotaci z programu Dešťovka, která pokryje až 50 % nákladů.

Zajímá mě víceMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kvalita dešťové vody

Dešťová voda se svou kvalitou zpravidla vyrovná vodě užitkové. Čistá ale rozhodně není. Obsahuje jednak pohlcený kyslík, dusík, oxid uhličitý, amoniak, oxidy dusíku, oxidy síry, pyl, bakterie a další nečistoty, se kterými se dešťové kapky setkaly při průchodu atmosférou, jednak nečistoty, které ulpívají na střešní krytině a v okapech.

úprava dešťové vody na vodu pitnou

  • Jedná se zejména o prach, pyl, choroboplodné zárodky, spóry, řasy, mech, ptačí trus, zbytky živočichů, hmyzu a tlejících listů a rostlin.

  • Dále se jedná o saze, uhlovodíky, kovy a další vedlejší produkty spalování fosilních paliv a drobné části samotné střešní krytiny.

Srážky veškeré tyto nečistoty ze střechy smývají rovnou do nádrže na dešťovou vodu (pokud jim v tom nezabráníme instalací lapače listí a dalších mechanických filtrů).

Velkou výhodou dešťové vody je, že neobsahuje žádné soli vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody. Dešťovka se tak stává neocenitelným zdrojem měkké vody. Ta je více než vhodná na praní prádla (nezanáší buben pračky a snižuje spotřebu pracích prostředků) a k zalévání rostlin (na rozdíl od tvrdé vody nevytahuje z listů a plodů vodu a zároveň neobsahuje těkavý chlor).

Jak probíhá úprava dešťové vody

K úpravě dešťové vody na vodu pitnou budete potřebovat domácí čističku dešťové vody. Jedná se o komplexní technické zařízení, které sestává především z akumulační nádrže, sady filtrů, čerpací nádrže a řídicí jednotky.

Úpravu vody má na starosti několikastupňový systém filtrace doplněný o UV záření. Dešťovka je tak postupně zbavována hrubých i jemných nečistot a bakterií a následně dezinfikována.

Ve většině případů stačí retenční nádrž osadit třemi filtry mechanických nečistot. Pokud je třeba, dešťová voda může proudit ještě přes mikrofiltry, které ji zbaví dalších případných příměsí. Vyčištěná voda se skladuje v akumulační nádrži, přičemž platí, že obsah nádrže by měl mít co nejnižší teplotu.

úprava dešťové vody

Zdraví prospěšné minerály a soli

Účinná filtrace však zbaví dešťovou vodu nejen nežádoucích nečistot, ale také většiny zdraví prospěšných minerálů. Jednou z možností, jak zajistit dostatečný obsah minerálů a solí v pitné vodě, je instalace mineralizátoru.

Novinkou na trhu jsou pak nanofiltry – speciální membrány z nanovlákna, které v prvním kroku zbaví dešťovou vodu nerozpuštěných látek a v druhém kroku odstraní bakterie a další nebezpečné příměsi. Výhodou je, že tento šetrný způsob filtrace zachovává obsah prospěšných minerálů.

Bez připojení na vodovodní řád?

V některých případech dokáže dešťová voda pokrýt dokonce celou spotřebu vody v domácnosti, která se tak teoreticky vůbec nemusí připojit na vodovodní řád. Podmínkou je však dostatečná plocha střechy, ze které je dešťová voda akumulována do retenční nádrže, a také množství srážek v dané lokalitě.

Mějte na paměti, že tímto způsobem sice ušetříte na vodném, jestliže však spotřebovaná dešťovka odtéká do kanalizace, stočné i nadále platíte ve stejné výši.

Retenční nádrž a ČOV = ideální kombinace

I v případě, že dešťová voda nedokáže pokrýt celkovou spotřebu vody, jedná se o značnou úsporu, kterou vaše peněženka jistě pocítí. Zvlášť pokud retenční nádrž zkombinujete s domovní čistírnou odpadních vod (ČOV), která spotřebovanou dešťovou vodu opětovně přečistí a přemění na vodu užitkovou.

Užitkovou vodu můžete hromadit v akumulační nádrži a následně použít ke splachování toalety, praní prádla nebo běžnému úklidu. Spotřeba pitné vody v domě tak klesne až o 50%.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kvalitu vody je třeba pravidelně kontrolovat

úprava dešťové vody na vodu pitnou

Před tím, než upravenou dešťovou vodu začnete používat jako vodu pitnou, ověřte si, že je skutečně bezpečná. Na první pohled totiž nepoznáte, zda je voda pitná a nepředstavuje tak pro vás žádné zdravotní riziko.

Nejlépe uděláte, pokud odeberete vzorky přečištěné dešťové vody, které následně zašlete do akreditované laboratoře. Tam provedou mikrobiologický rozbor vody, který stanoví mimo jiné hodnotu pH, obsah minerálů, solí a mnoha dalších prvků. Jeho cena se pohybuje kolem 5 000 korun.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma