Rozbor vody ze studny je ideální provádět každé jaro

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 03. 2022
projekt studny

Studna dokáže vodou zásobovat celou vaši domácnost, podmínkou však je vysoká kvalita studniční vody. Pokud chcete mít jistotu, že ze studny odebíráte zdravotně nezávadnou vodu, nechte alespoň jednou ročně provést rozbor vody ze studny. Jak takový rozbor probíhá, kdo ho nabízí a kolik stojí? A co dělat, pokud je kvalita studniční vody nedostatečná?

Obsah článku

Kontrola vody ze studny by měla probíhat každé jaro

rozbor vody ze studny

Na dně studny se během roku usazují organické nečistoty, které dovnitř pronikají společně s povrchovou a srážkovou vodou. Listí, hlína, dřevo, ale i drobní živočichové se usazují na dně studny, kde tlejí a způsobují zakalení vody, nepříjemnou pachuť a zápach, ale také množení mikroorganismů.

Kromě zetlelého materiálu se pak ve studni mohou hromadit také úlomky starého potrubí, kameny nebo beton, který odpadl ze stěn.

Velké množství nečistot se do studny dostává především po zimních měsících, kdy taje sníh a zvyšuje se množství srážek. I z toho důvodu odborníci doporučují provádět kontrolu kvality studniční vody alespoň jednou ročně, a to právě na jaře.

Věděli jste, že ještě v roce 2020 jste mohli využít doprovodných akcí ke Světovému dni vody a nechat si provést rozbor studniční, ale i kohoutkové vody za zvýhodněnou cenu, nebo dokonce zcela zdarma?

Jak poznat znečištěnou vodu

Že je studniční voda znečištěná, sami poznáte jen stěží. Na první pohled si možná všimnete, že je voda zakalená nebo obsahuje plovoucí částečky nečistot, případně nějaké chemické znečištění (olej, ropné látky). Obsah zdraví škodlivých mikroorganismů a dusičnanů ale nerozeznáte, ten odhalí pouze rozbor vody provedený v akreditované laboratoři.

Zdravotní rizika znečištěné studniční vody

Největším nebezpečím studniční vody je přítomnost takzvaných koliformních bakterií, z nichž tou nejznámější je Escherichia coli (E.coli). Ta způsobuje střevní a zažívací potíže, které oslabují organismus.

Ani v případě, že se ve studně nenacházejí koliformní bakterie, však nemáte vyhráno. Zdraví škodlivé je také nadlimitní množství dusičnanů, které se do vody dostává z intenzivně obdělávaných polí, a nadlimitní množství chloru ze soli, která se v zimě používá k údržbě komunikací.

Rozbory pitné vody ze studny

Podle statistik dlouhodobě nesplňuje parametry pitné vody až 90 % vzorků ze studní. Nejčastějším problémem je výskyt zdraví škodlivých mikroorganismů a zvýšené množství dusičnanů a železa.

Jak tedy vypadají konkrétní normy pro pitnou vodu?

 • Bakterie (enterokoky a koliformní bakterie) – Pitná voda ze studny nesmí obsahovat žádné tyto škodlivé bakterie.

 • Dusičnany (NO3) – Norma je do 15 mg/l pro děti a do 50 mg/l pro dospělé. Doporučeno 5 mg/l pro děti a 15 mg/l pro dospělé.

 • Dusitany (NO2) – Norma je do 0,50 mg/l

 • Železo (Fe) – Norma je do 0,20 mg/l

 • Mangan (Mn) – Norma je do 0,05 mg/l

 • Zákal – Norma je do 5

 • CHSKMn – Norma je do 3 mg/l

 • Konduktivita (vodivost) – Norma je do 125 mS/m

 • pH – Norma je 6,5 - 9,5

 • Vápník a hořčík (Ca + Mg) – Doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l

 • Vápník (Ca) – Norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40–80 mg/l

 • Hořčík (Mg) – Norma udává minimálně 10 mg/l

 • Sírany (SO4 2-) – Norma je do 250 mg/l

 • Chloridy (Cl) – Norma je do 100 mg/l. Je–li zvýšený obsah ovlivněný geologickým podložím, je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

 • Arzen (As) – Norma je do 0,01 mg/l

Jak probíhá rozbor vody ze studny

rozbor vody ze studny

Rozbor vody lze nechat provést ve vodohospodářských laboratořích. Mezi ty nejznámější patří Pražské vodovody a kanalizace, Středočeské vodárny a Severomoravské vodovody a kanalizace.

Investice do rozboru vody ze studny není zrovna zanedbatelná, a proto při odběru vzorku není dobré sáhnout po první láhvi, která je po ruce. Před odebráním vzorku nejprve kontaktujte vámi zvolenou laboratoř, kde vám poradí, jak při odběru správně postupovat.

Pokud potřebujete doložit výsledky rozboru vody úřadům, je nutné si objednat akreditovaný odběr, když vzorek vody odebere certifikovaný vzorkař.

Samotný rozbor vody ze studny trvá zpravidla 5 dní. Nejvíce času zabere mikrobiologický rozbor, jelikož výskyt a množství bakterií se sleduje v průběhu kultivační lhůty, která trvá 72 hodin.

Kolik stojí rozbor vody ze studny

Cena hygienického rozboru vody záleží na tom, jak rozsáhlý rozbor potřebujete udělat. Ve většině případů postačí takzvaný krácený rozbor vody, můžete však využíti i rozšířené varianty, které dokážou odhalit mnohem větší množství nežádoucích látek. Pokud jsou kontroly vody ze studny častější než jednou ročně, pak vám stačí provést takzvaný orientační rozbor.

Základní rozbor studniční vody by měl zjišťovat přítomnost a množství bakterií, dusičnanů, CHSKMn, konduktivitu (vodivost), pH, mangan, železo, vápník + hořčík. Do rozboru se však doporučuje zahrnout také dusitany, arsen, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal.

Tabulka orientačních cen rozborů vody ze studny

Typ rozboru vody

Orientační cena

Krácený rozbor vody (chemický + mikrobiologický)

1 500–2 000,-

Rozšířený rozbor vody

3 000–10 000,-

Kontrolní rozbor vody

1 000,-

Pesticidy v pitné vodě

1 000–1 300,-

Doporučujeme zvolit ty rozbory, které se řídí státní normou hygienických požadavků na pitnou vodu. Tu obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v novelizované podobě.

Jak často provádět rozbory vody ze studny

Rozbory vody ze studny je třeba provést, pokud žádáte o povolení ke stavbě studny nebo o povolení k odběru studniční vody. Stejně tak ho budete potřebovat ke zdárné kolaudaci studny.

Jakékoliv další kontroly kvality studniční vody už jsou zcela dobrovolné a záleží tedy jen na vás, jak často (a zda vůbec) k nim přistoupíte. Jestliže však studnu využíváte jako zdroj pitné vody, doporučujeme provést kontrolu alespoň jednou do roka. V případě, že je kvalita vody dlouhodobě vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na dva až tři roky.

Dezinfekce studny

rozbor studniční vody a dezinfekce studny

V případě, že rozbor vody ze studny nedopadne podle vašich představ, je třeba studnu vydezinfikovat. K tomu se nejčastěji používá dezinfekční přípravek SAVO Originál, který obsahuje 4,7 % chlornanu sodného. Jeho roztok se připravuje přidáním 100 ml tohoto výrobku do 10 litrů vody, v případě jiných dezinfekčních výrobků je nutné řídit se návodem k jejich použití.

Návod na dezinfekci studní po pozitivním bakteriologickém nálezu:

 • Pořiďte si dezinfekční prostředek k dezinfekci vody.

 • Dle návodu na přípravku připravte dezinfekční roztok (voda + přípravek) a použijte k tomu 10litrovou čistou nádobu.

 • Roztok aplikujte do studny.

 • Abyste zajistili, že se dezinfekce dostane i do vodovodních rozvodů, odpusťte vodu z kohoutků.

 • Dezinfekční přípravek nechte působit 24 hodin, poté vodu ze studny vyčerpejte.

 • Po opětovném napuštění studny odeberte vzorek vody a zopakujte rozbor.

Pravidelná kontrola a čištění studny

Dezinfekce studny však dokáže zlepšit kvalitu vody pouze krátkodobě. Aby ke znečištění vody vůbec nedocházelo, je třeba podrobit studnu důkladné kontrole. Ujistěte se, že studna nemá poškozený poklop nebo netěsnící kryt, kterým by dovnitř mohly pronikat nečistoty. Kromě toho mějte na paměti, že plocha kolem studny do vzdálenosti deseti metrů nesmí být jakkoliv znečišťována. Zakázáno je zejména hnojení a používání herbicidů k hubení plevele nebo chemických čisticích prostředků na mytí aut.

Jednou za 2–3 roky se také doporučuje studnu pořádně vyčistit. Jak na to? Přečtěte si náš podrobný článek, ve kterém vám poradíme, jak na čištění studny svépomocí.

Projekt vrtané studny

Teprve o vlastním zdroji vody uvažujete? Nebo potřebujete prohloubit stávající vrt? Obraťte se na naši projekční kancelář Zakra – zabývám se projekty vodohospodářských staveb, mezi něž patří také vrtané studny. Dokážeme vám sehnat zkušeného hydrogeologa, zpracovat kompletní projektovou dokumentaci k vrtané studně a navíc sehnat všechna potřebná povolení.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku