Cena vodovodní přípojky: Na kolik vás vyjde?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 07. 2019
Projekt vodovodní přípojky

Jak připojit svou nemovitost k vodovodnímu řádu? Nejjednodušším řešením je realizace vodovodní přípojky. Abyste mohli přípojku vybudovat, budete potřebovat projekt, povolení a šikovné ruce. Jaká tedy bude finální cena vodovodní přípojky?

Obsah článku

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je podle zákona o vodovodech a kanalizacích považována za samostatnou stavbu (Sb. 274/2001 Sb.). Zákon rovněž zmiňuje, že přípojka vody není vodním dílem, což ve srovnání například s domovní čističkou odpadních vod přináší zjednodušený proces schvalování.

Konzultace a nacenění vodovodní přípojky ZDARMA

Cena vodovodní přípojky – co vše zahrnuje?

Výsledná cena vodovodní přípojka se skládá hned z několika položek. Pro vaši představu jsme se pokusili nastínit, s jakými náklady se při realizaci vodovodní přípojky můžete setkat. Konkrétně na váš případ se nemusí vztahovat všechny položky, které jsme zde uvedli, ale většinu z nich na svém účtu najdete.

Z čeho se tedy skládá celková cena vodovodní přípojky?

Celková cena vodovodní přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede.

Cena projektu vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí dle zákona zpracovat autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který vám projektovou dokumentaci vyhotoví za  8–15 000,-. Doporučujeme si vždy dopředu ověřit kapacity projektanta a očekávané dodání projektu. Nabídku na projekt vodovodní přípojky si můžete nechat zpracovat také u nás, rádi vám vypracujeme projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt přípojky vody od vodohospodářePoplatek za povolení vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí projít schvalovacím řízením stavebního úřadu. Zákon rozlišuje dva druhy řízení, a to územní souhlas a územní povolení. Formu souhlasu je možné využít v případech, kdy přípojka není delší než 50 m.

Pokud je delší, je nutné projít si dvoustupňovým řízením. Nejdříve budete potřebovat územní rozhodnutí a následně ohlášení stavby. Správní poplatek za územní souhlas je 500,-. Poplatky za správní řízení ale budou ve výsledku tou nejmenší položkou na vašem účtu.

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky
Související článek Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Realizace vodovodní přípojky

V každém projektu vodovodní přípojky je určeno místo napojení na stávající vodovodní řad. Za počátek zemních prací by se dalo považovat vytyčení tohoto místa, jelikož podklad od správce vodovodu, který je při projektování místa napojení použit, je vždy pouze orientační.

Současně musí být vytyčeny všechny trasy sítí technické infrastruktury, aby při hloubení výkopu nedošlo k jejich poškození a následné havárii. Toto vytyčení se bude pohybovat kolem 500,- za jednu síť + hodinová sazba pracovníka (1000–1500 Kč/hod).

Šířka výkopu pro vodovodní přípojku

I když se může zdát, že se jedná pouze o vykopanou rýhu v zemi, i tato činnost má svá pravidla a zásady. Šířka výkopu se pohybuje mezi 0,4–0,6 m. V místě napojení na vodovodní řad je nutné vytvořit čtverec o půdorysných rozměrech 1 × 1 m, z čehož cca 0,2 m by mělo být za místem připojení a 0,8 před místem připojení. Tento prostor se zhotovuje jako manipulační prostor pro připojení.

Výkop vodovodní přípojkyHloubka výkopu pro vodovodní přípojku

Hloubka výkopu závisí na hloubce, ve které je uložený vodovodního řadu,  což bývá standardně cca 1,5–1,6 m pod zemí. Hloubka uložení celé trasy přípojky k vašemu objektu by měla být minimálně 1,2 m.

Všechny tyto parametry si ve většině případů určí správce vodovodu, který může požadovat i zhotovení celé přípojky v jeho vlastní režii a naúčtovat si cenu dle svých paušálů a ceníků.

Pokud správce toto nepožaduje a je ochoten nechat zhotovení přípojky (tedy mimo její samotné napojení) na vás, nastává otázka – kolik vás to asi bude stát?

Pokud se v trase budoucí přípojky nevyskytuje žádné křížení se sítěmi technické infrastruktury, lze celou trasu hloubit pomocí bagru. Pokud ano, je nutné výkop hloubit ručně. Přesná cena se tedy nedá jasně stanovit, jelikož závisí na řadě faktorů.

Cena realizace vodovodní přípojky

Dalším faktorem, který vstupuje do hry, je povrch, pod kterým bude trasa přípojky vést a který výkopem porušíte (asfalt, chodník z dlažby, zatravnění apod.). Přibližnou cenu vodovodní přípojky lze stanovit dle ukazatelů za běžný metr (bm):

  • asfaltová komunikace – cca 6 000,- Kč/bm

  • chodník asfalt – cca 5 000,- Kč/bm

  • chodník dlažba – cca 5 000,- Kč/bm

  • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 3 500,- Kč/bm

V této ceně je započítán i materiál.

Dalším nákladem při výstavbě vodovodní přípojky je její samotné připojení, vodoměrná šachta apod., ale o tom až v dalším odstavci.

Konzultace a nacenění vodovodní přípojky ZDARMA

Cena za napojení vodovodní přípojky

Montáž vodovodní přípojky, tedy konečné napojení na vodovodní řad, vždy nechte na profesionálovi. Nejčastěji si to na starost vezme přímo pracovník vodáren, který také musí provést tlakovou zkoušku, aby byla jistota, že voda k vám skutečně doteče. Počítejte s cenou kolem 8–12 000,-. To je cena, která by měla zahrnovat čas zaměstnance vodárny, připojení na řad a vodoměrnou sestavu.

Cena za napojení vodovodní přípojkyPoplatek obci za vodovodní přípojku

Poplatek obci je velmi individuální záležitost. Je dokonce možné, že vaše obec po vás nebude žádný poplatek požadovat. Pokud jste teprve ve fázi, kdy přemýšlíte o koupi pozemku, rozhodně se informujte na ceny přípojek, resp. kolik budete muset obci přispět.

Rozdíly v ceně vodovodní přípojky

Jak se říká – jiný kraj, jiný mrav. Pokud pročtete diskusní fóra, odhalíte obrovské rozdíly mezi cenami, za které lidé přípojky postavili. Nenechte se tímto rozhodit, rozdíly jsou dané například tím, jak se přípojka buduje – zda svépomocí (zemní práce), nebo pomocí odborníků.

Nemalé rozdíly také vznikají u poplatků obci. Část obcí si od vlastníků nové vodovodní přípojky nechá přispět do obecní kasičky za zbudování vodovodního řadu. Zde se částky mohou lišit v řádu desetitisíců.

Dalším rozdílem je samozřejmě délka samotné přípojky, to se projeví de facto na všech položkách na vašem finálním účtu.

Kompletní orientační cena vodovodní přípojky

Služba

Cena (včetně DPH)

Konzultace

0,-

Projekt vodovodní přípojky

11 990,-

Správní poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení jedné sítě

500,-

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500,-

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Výkop chodník - asfalt

5 000,-/bm

Výkop chodník - dlažba

5 000,-/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500,-/bm

Cena za připojení vodovodní přípojky

10 000,-

Vodovodní přípojka na klíč

V případě, že si chcete ušetřit čas a starosti, můžete zvolit prozaické řešení, kterým je služba vodovodní přípojka na klíč. Společnosti, které vodovodní přípojku na klíč nabízí, vám za předem danou cenu zařídí vše potřebné od projektu přes povolení až po zemní práce a zprovoznění přípojky. Ptáte se, kde je háček? Pro většinu lidí tkví ve vyšší ceně za celkovou službu, která může být v některých případech až dvojnásobná oproti té, kterou byste zaplatil při realizaci svépomocí.

Jak děláme projekt vodovodní přípojky v Zakra?

V Zakře se soustředíme na kvalitu. Nejprve si od klienta vyžádáme veškeré podklady pro projekt. V druhém kroku si zajistíme veškeré informace o pozemku, sítích a dalších regulacích vztahujících se na váš pozemek. Pak se pouštíme do práce na samotném projektu vodovodní přípojky.

Projekt nám obecně nezabere více než 14 dní. Na termínu dodání se s vámi přitom vždy domluvíme předem. Pokud máte zájem, vyřídíme za vás i veškerá povolení, která k připojení vody budete potřebovat.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak vypadá spolupráce s námi?

Projekty vodovodních přípojek jsou naším denním chlebem a za jejich kvalitu dáme ruku do ohně. Celý projekt vodovodní přípojky s námi vyřídíte online z pohodlí svého domova a přenechat nám můžete i zdlouhavé obíhání úřadů a shánění potřebných povolení. Ušetřený čas raději věnujte tomu, co vás skutečně baví.

  • Úvodní konzultace – Každé bydlení je specifické, proto než se rozhodnete pro finální řešení, nabízíme konzultaci s profesionálem, který vám poradí, co a jak. Konzultace je nezávislá a zcela zdarma.

  • Získání podkladů pro přípojku vody – Nejprve zjistíme specifika situace, např. jaké sítě vedou přes váš pozemek, podmínky pro vypouštění odpadních vod v dané lokalitě, zda nejde o chráněnou krajinnou oblast a podobně.

  • Práce na projektu – Naši projektanti se vrhnou do práce a v co nejkratší době pro vás vytvoří projekt, který vyřeší vaši situaci.

  • Předání projektu – Projekt od nás obdržíte v několika vyhotoveních. Případné úpravy jsou zahrnuty v ceně, takže za ně nic neplatíte.

  • Zařídíme za vás i povolení – Pokud chcete, můžete nám předat plnou moc a my za vás oběháme úřady, seženeme všechna potřebná stanoviska a získáme povolení ke stavbě vodovodní přípojky.

Shrnutí

Byť nejde o vodní dílo, je vodovodní přípojka relativně komplexní záležitost. Proto se před její realizací nebojte poradit s odborníkem. Pokud máte zájem o projekt, pomoc či konzultaci, klidně se na nás obraťte.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma