Jak dlouho trvá povolení domácí ČOV a septiku? Může i 180 dnů

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 09. 2023
povolení ČOV, čistírny

Jak dlouho trvá povolení domácí ČOV a septiku? Proč to projektant neuspíší? To snad nikdy neskončí! Ano, tyto emoce patří k vyřízení povolení domovní ČOV či septiku s filtrem. Tento článek se snaží odpověď na otázku, jak dlouho si počkáte na vydání povolení, a jak dopředu je vhodné plánovat stavbu domácí čističky nebo septiku.

Obsah článku

Zákonné lhůty pro vydání stavebního povolení

U předpokladu délky řízení o povolení domácí ČOV a septiku musí vycházet ze zákonných lhůt, tedy kolik času dává zákon úřadům k vyjádření. Celé řízení pak u nás dělíme na tyto fáze:

 1. Vyjadřovací fáze

 2. Zahájení řízení

 3. Řízení o povolení

 4. Nabytí právní moci rozhodnutí

Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky
Související článek Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky

Vyjadřovací fáze

Po dokončení projektu domovní ČOV, popřípadě hydrogeologického posudku se povolení zahajuje vyjadřovacím kolečkem. Vždy poptáváme tyto úřady:

 • Odbor životního prostředí

 • Povodí

 • Obec

 • Správce inženýrských sítí

 • Další speciální instituce podle místa stavby ČOV či septiku (např. Lesy ČR, SŽDC apod.)

Každý jeden úřad má 30 dní na vyjádření se k projektové dokumentaci. Ne vždy však dojde ke splnění této lhůty. Může se také stát, že:

 • úřad vrátí projekt k doplnění či úpravě a lhůta startuje od začátku

 • úřad si vyžádá doplňkový/speciální úřad k vyjádření

Předejít těmto skutečnost je věcí zkušenosti s konkrétním úřadem a specifikami lokality. Na vyjadřovací část však doporučujeme počítat 45 dní od dokončení projektu. 

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Zahájení řízení o povolení ČOV

Po získání vyjádření všech dotčených orgánů k projektu ČOV / septiku s filtrem se podává žádost na místně příslušný odbor životního prostředí. V dané žádosti žádáte o zahájení řízení pro povolení stavby. 

Úřad v této fázi nejčastěji do 30 dnů zahájí řízení.

Řízení o povolení ČOV

Úřad zahájí řízení do 30 od podání žádostí nebo vyzve k doplnění. Tím počínají běžet lhůty na námitky:  Lhůty pro námitky, 15 dnů od doručení všem účastníkům , 10 dní fikce (maximálně 26 dní).

Po uplynutí lhůt vydají rozhodnutí.

Jak to bude s povolením ČOV od roku 2024? Konec ohlášky!
Související článek Jak to bude s povolením ČOV od roku 2024? Konec ohlášky!

Nabytí právní moci

Po vydání rozhodnutí nabývá rozhodnutí právní moci. Typicky počítejte se 2 až 3 týdny od vydání rozhodnutí. 

Jak dlouho tedy trvá povolení?

Povolení domácí čističky odpadních vod či septiku s filtrem typicky tedy trvá 100 až 110 dní v problémových případech. V komplikovanějších situacích je nutné počítat se 180 dny. 

Fáze získání ČOV

Očekávatelný čas (dny)

Skeptický předpoklad (dny)

Hydrogeologický posudek

28

56

Projekt

14

28

Vyjádření dotčených orgánů

30

45

Zahájení řízení

30

45

Řízení

30

45

Nabytí právní moci

15

25

Suma

147

244

Minimalizace rizika dlouhého povolení

Málokdo má chuť vyřizovat povolení 5 a více měsíců, proto se vždy snažíme předejít věcem objektivně známým. Projekty děláme tak, aby ve fázi povolení nedošlo ke komplikacím, konkrétně:

 • Ověřujeme soulad stavby s územním plánem

 • Studujeme plán rozvoje vodovodu a kanalizací (PRVK)

 • Hledáme ochranná pásma vodních zdrojů

 • Ověřujeme tekoucí linie v blízkosti stavby

 • Konzultujeme stavební záměr s odborem životního prostředí

 • Ověřujeme záplavová území

Jak vyřizuje povolení Zakra

Nejsme dokonalí a ne všechna řízení dokážeme dokončit v nejkratším možném termínu. Nicméně využívám systém automatických urgencí před uplynutím zákonné lhůty. 

Umíme za klienta poslat stížnost na nečinnost správního orgánu a také podat odvolání ke Krajskému úřadu, má-li to smysl. 

Vždy se tedy snažíme vyřízení povolení ČOV či septiku držet v nejkratších možných lhůtách, ale i tak doporučujeme plánovat stavbu 5 měsíců od dokončení projektu. 

Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)
Související článek Top domácí čistička odpadních vod: Recenze a ceny (2024)
- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma