Složení dešťové vody a jak ji efektivně vyčistit?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 07. 2022
voda je omezený zdroj

Dešťová voda není čistá, ačkoliv se tak na první pohled může jevit. Obsahuje velké množství pevných a rozpuštěných látek, které napomáhají jejímu vzniku a určují její vlastnosti. Jaké je tedy složení dešťové vody a jak zajistit, abyste ji mohli používat na zahradě či v domácnosti?

Obsah článku

Jak vzniká déšť?

Než si blíže popíšeme složení dešťové vody, je třeba pochopit, jak déšť vlastně vzniká. Dešťové kapky se v formují v mracích kondenzací molekul vodní páry okolo tzv. kondenzačních jader. Těmi jsou nejčastěji prach nebo pyl, nad mořskou hladinou pak také krystalky soli. Menší kapičky se spojují a jakmile překročí určitou hmotnost, spadnou z mraků na zem.

Než dešťové kapky dopadnou na zem, přicházejí do styku se vzdušnými plyny a dalšími látkami, jako jsou oxidy dusíku, sulfan a oxidy síry nebo oxid uhličitý. Tyto látky se do vody rozpouští a reagují za vzniku slabých kyselin, které snižují pH dešťové vody. Naopak rozpuštěný amoniakální dusík (NH3) kyselost dešťových srážek snižuje.

složení dešťové vody

Jaké je pH dešťové vody? A jak vznikají kyselé deště?

Hodnota pH srážkové vody na území České republiky se běžně pohybuje v rozmezí 4,4–6,5. Kyselost vody může během roku kolísat. Pokud hodnota pH klesne pod 5,5, mluvíme o kyselém dešti. Nejčastěji se tak děje v průmyslově znečištěných oblastech, kde se do ovzduší uvolňuje velké množství síry a dešťová voda tak obsahuje kyselinu sírovou. To se naštěstí po odsíření uhelných elektráren v ČR v 90. letech již neděje v takové míře.

Složení dešťové vody

Co konkrétně tedy dešťová voda obsahuje? Primárně se jedná o pevné a rozpuštěné látky, které posloužily jako kondenzační jádra při vzniku dešťových kapek v mracích. Při průchodu atmosféru se kapky po kontaktu se vzdušným oxidem uhličitým obohacují o slabý roztok kyseliny uhličité, který snižuje pH dešťové vody. V průmyslově znečištěných oblastech pak dešťová voda obsahuje také kyselinu dusičnou, kyselinu siřičitou a kyselinu sírovou, které dále snižují kyselost srážek..

Na druhou stranu dešťová voda neobsahuje žádné soli vápníku a hořčíku. Stává se tak neocenitelným zdrojem měkké vody.

složení dešťové vody

Složení dešťové vody v retenční nádrži

Dešťová voda, která se shromažďuje v retenční nádrži, obsahuje ale ještě něco navíc. Dostává se totiž do styku se střešní krytinou a okapy, na kterých ulpívá vzdušné znečištění pevnými i plynnými látkami. Jde zejména o prach, pyl, choroboplodné zárodky, spóry, řasy, mech, ptačí trus, zbytky živočichů, hmyzu a tlejících listů a rostlin. Dále se jedná o chemické znečištění lidského původu, především o saze, uhlovodíky, kovy a další vedlejší produkty spalování fosilních paliv.

Ke znečištění dešťové vody přispívají také drobné části samotné střešní krytiny:

  • Z eternitové střechy se mohou do dešťové vody uvolňovat azbestová vlákna. I proto je v České republice od roku 1995 zakázáno používat materiál obsahující azbest.

  • Střešní krytiny obsahující asfalt (bitumen, kanadský šindel, IPA) mohou způsobovat tmavé zabarvení dešťové vody.

  • Střechy s kovovou krytinou mohou podléhat korozi, a tím do dešťové vody uvolňovat oxidy mědi nebo zinku.

složení dešťové vody

Jak vyčistit dešťovou vodu?

Dobrou zprávou je, že chemické znečištění většinou nepřesahuje přípustné limity a mechanické nečistoty můžeme ze srážkové vody odstranit vhodnou filtrací. Tou ostatně musí být vybavena každá podzemní nádrž na dešťovou vodu.

Běžně se používá tzv. třístupňová filtrace, kdy je jeden filtr umístěn před vstupem do nádrže a zbývající dva se nacházejí přímo v nádrži. Tímto způsobem odstraníte z dešťové vody většinu hrubých nečistot a můžete ji použít k zálivce zahrady. Pro použití v domácnosti je zpravidla nutná ještě dodatečná filtrace dle míry znečištění srážkové vody.

Využití dešťové vody

Dešťová voda najde skvělé využití při zalévání rostlin. Má totiž teplotu blízkou vzduchu, neobsahuje chlór a je chudá na soli a minerály, takže nedochází k zasolování půdy. Po filtraci se dešťová voda hodí také ke splachování, praní prádla nebo běžnému úklidu v domácnosti.

Pokud byste chtěli dešťovou vodu použít ke sprchování, běžná třístupňová filtrace už vám stačit nebude. Podle nařízení EU totiž musí voda určena k osobní hygieně dosahovat kvality vody pitné. V takovém případě doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří vám poradí, jak dešťovou vodu efektivně vyčistit.

využití dešťové vody

Nádrž na dešťovou vodu snadno a rychle?

V případě dalších dotazů ohledně retenční nádrže nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme nezávaznou konzultaci zcela zdarma a zpracování odborného posudku k dotaci Dešťovka včetně vyřízení dotace od A do Z.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma