Vlastnictví přípojek inženýrských sítí: Komu patří vodovodní a kanalizační přípojka

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 05. 2023
silnice-(1).png

Komu patří vodovodní a kanalizační přípojka? Kdo by měl hradit jejich opravu? A kdy na vás může obec převést povinnost podílet se na výstavbě nových inženýrských sítí? Vše se dozvíte v tomto článku.

Obsah článku

Co je vodovodní a kanalizační přípojka z pohledu zákona?

Nejprve trocha legislativy. Definici vodovodní a kanalizační přípojky nám vymezuje zákon o vodovodech a kanalizacích

Vodovodní přípojka a její definice

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vodovodní přípojka: od A do Z v roce 2024
Související článek Vodovodní přípojka: od A do Z v roce 2024

Kanalizační přípojka a její definice

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka: 9 věcí, které musíte vědět
Související článek Kanalizační přípojka: 9 věcí, které musíte vědět

Vodovodní i kanalizační přípojka patří dle zákona č. 274/2001 Sb. tomu, kdo platil za její výstavbu. Zákon dále stanoví, že novou přípojku platí majitel nemovitosti, ke které je připojena.

Vlastnictví vodovodní a kanalizační přípojky

Komu tedy patří vodovodní a kanalizační přípojka? Jde o majetek provozovatele vodovodu a kanalizace nebo o soukromý majetek. 

Komu patří přípojka postavená po 1.1.2002

Vlastnictví přípojek je definováno účinností zákona o vodovodech a kanalizacích. Vodovodní a kanalizační přípojky postavené po 1.1.2002 patří dle zákona tomu, kdo zaplatil její výstavbu.

Přípojky staví na své náklady odběratel, tedy vy jakožto majitel nemovitosti a uživatel přípojek inženýrských sítí.

Komu patří starší přípojky 

U starších přípojek platí právní fikce, zákon předpokládá, že patří tomu, jehož nemovitosti slouží, neprokáže-li se opak. V případných sporech je tedy nutné obrátit se na stavební úřad. 

Odkud kam je vodovodní a kanalizační přípojka vaše

Vodovodní i kanalizační přípojka je vaše po celém jejím úseku

Kdo platí opravu vodovodní a kanalizační přípojky

Jak je to s případnou finanční participací na opravách? V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy dochází ke sporu, komu patří daný úsek a kdo by měl finančně participovat na opravě přípojky. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích obecně vymezuje následující povinnosti spojené s opravami přípojek:

Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Z výše uvedeného plyne, že na veřejném prostranství opravuje přípojku provozovatel. Na soukromém pozemku, pak vlastník přípojky.

V případech, kdy je však potřeba vyměnit celou přípojku, nejde tedy o běžnou opravu, hradí tuto výměnu její majitel v plné výši. 

Kdo platí opravu vodovodní či kanalizační přípojky

Jak postupovat před pořízením kanalizační či vodovodní přípojky

  1. Oslovte projektanta. Každá přípojka musí mít svůj projekt. Naše společnost nabízí projekt vodovodní i kanalizační přípojky.

  2. Vyžádáme si vyjádření k existenci sítí a zjistíme technické možnosti připojení.

  3. Připravíme projektovou dokumentaci

  4. Vyřídíme povolení ke stavbě přípojky

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma