Jak díky užitkové vodě ušetřit za vodné a stočné?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 08. 2022
Jak šetřit vodou v domácnosti

Bez vody se neobejdeme ani jeden den a to se projevuje také na účtech za vodné a stočné. Přesto existuje způsob, jak za vodu platit méně. Začněte využívat vodu ze studny a zachytávat dešťovku nebo si pořiďte domovní čistírnu odpadních vod.

Obsah článku

Co je vodné a stočné?

Cenu vody standardně tvoří dvě části – vodné a stočné.

  • Vodné – platba za pitnou vodu a její dodání. Povinnost platit vodné vzniká ve chvíli, kdy poprvé otočíte vodovodním kohoutkem.

  • Stočné – platba za odpadní vodu, její odvádění a čištění. Stočné vám nabíhá v momentě, kdy voda zmizí v kanalizaci.

Vodné a stočné se platí obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby. Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně.

jak ušetřit za vodné a stočné

Povinnost platit vodné a stočné nemá každý

Ne vždy však musíte vodné a stočné platit. Oba poplatky jsou vám účtovány pouze v případě, že využíváte vodu z vodovodního řádu, která následně odtéká do kanalizace. V současné době už ale existuje mnoho systémů, které vám umožňují hospodařit s tzv. užitkovou vodou a tím ušetřit za vodné i stočné.

Co si představit pod pojmem užitková voda? Jedná se o vodu ze studny, dešťovou vodu a šedou vodu ze sprch a umyvadel, kterou lze po určitých hygienických úpravách používat na splachování záchodů, na závlahu nebo na praní.

Kdy nemusím platit vodné a stočné?

Zatímco vodné neplatíte v případě, že neodebíráte vodu z vodovodního řádu, se stočným je to trochu složitější. Abyste se vyhnuli placení stočného, nesmíte být napojeni na kanalizaci, která ústí do centrální čistírny odpadních vod. To znamená, že je třeba odpadní vody z domácnosti likvidovat jiným způsobem. Pojďme se podívat, jaké možnosti se vám nabízejí.

V některých případech nemusíte platit stočné dokonce ani tehdy, pokud jste napojeni na kanalizaci. Týká se to zejména zahrádkářů, kteří vodu z vodovodu používají k zálivce zahrady, a tudíž ji nevypouštějí do kanalizace. Stačí si nechat nainstalovat tzv. druhotný vodoměr sloužící k odečtu spotřebované vody, která nejde do kanalizace.

povinnost platit vodné a stočné

Jak ušetřit za vodné? Pitnou vodu nahraďte vodou užitkovou

Pokud chcete ušetřit za vodné, není nic jednoduššího, než pitnou vodu z vodovodu nahradit vodou užitkovou. Nejsnáze tak učiníte na zahradě – při zalévání se osvědčuje studniční voda, dešťová voda z retenční nádrže, ale i přečištěná odpadní voda, která se hromadí v akumulační nádrži.

Pro zálivku je ideální zejména srážková voda. Na rozdíl od vody z vodovodu je měkčí, obsahuje hodně dusíku (přírodní hnojivo) a naopak žádný chlor.

Užitkovou vodu lze ale zavést i do domácnosti. Počítat ale musíte s vyššími náklady a stavebními úpravami. Užitková voda, kterou používáte ke splachování toalety, praní prádla nebo ke sprchování, musí projít důkladnou filtrací a mít vlastní rozvody.

Jak ušetřit za stočné? Začněte recyklovat odpadní vody

Poplatek za stočné vám naběhne v momentě, kdy odpadní vody vypustíte do obecní kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod. Naopak v případě, že máte na zahradě odpadní jímku (neboli žumpu), septik nebo domovní čistírnu odpadních vod, stočné se vás netýká.

Ačkoliv jímka byla dříve naprosto klasickým způsobem likvidace odpadních vod, v současné době nedává její pořízení ekonomický smysl. Proč? Důvodem je vysoká cena za vývoz žumpy, který je tím častější, čím početnější je vaše domácnost.

Naštěstí má bezodtoká jímka své nástupce, kterým jsou tříkomorový septik s filtrem a domovní čistírna odpadních vod. V obou případech ústí odpadní vody do plastové nádrže umístěné na pozemku, kde jsou zbaveny nečistot. Přečištěné odpadní vody pak můžete likvidovat trojím způsobem – do podzemních a povrchových vod nebo do dešťové kanalizace. Ať už zvolíte jakoukoliv z uvedených variant, stočné platit nebudete.

Tip: Jak se liší septik a domovní ČOV? A které zařízení se vyplatí právě vám?

užitková voda ušetří za vodné a stočné

Získejte dotaci na hospodaření s užitkovou vodou

Využití užitkové vody nikdy nebylo jednodušší. Pokud se chystáte stavět rodinný dům, můžete zažádat o dotaci Dešťovka, která pokryje až polovinu výdajů na pořízení systému pro recyklaci srážkové nebo šedé vody.

Dotační program podporuje celkem tři způsoby využití:

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

  • Zachytávání srážkové vody pro splachování WC a zálivku

  • Využívání přečištěné odpadní vody pro splachování WC a zálivku (s možným využitím srážkové vody)

K žádosti o dotaci je třeba přiložit tzv. odborný posudek. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která obsahuje mimo jiné situační výkres, schéma a řez akumulační nádrže nebo čistírny šedých vod a technickou zprávu s výpočty.

Odborný posudek vám zpracujeme v rozsahu požadovaném dotačním titulem poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí. Kontaktujte nás a využijte nezávaznou konzultaci zdarma.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma