Jaká je cena inženýrských sítí?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
28. 09. 2021
inženýrské sítě na pozemku

Vlastníte nezasíťovaný pozemek, který chcete napojit na vodu, kanalizaci, plyn a elektřinu? Pak vám nezbyde nic jiného, než na vlastní náklady zřídit všechny potřebné přípojky. V článku se dozvíte, z čeho se skládá cena inženýrských sítí a jaké jsou alternativy každé z nich.

Obsah článku

Co jsou inženýrské sítě

Inženýrské sítě se starají o přívod a odvod energií, vody a plynu na pozemek. Konkrétně se jedná o vodovodní, kanalizační a plynovou přípojku a přípojku elektřiny. Jejich vybudování je třeba řešit před samotnou stavbou domu.

Zasíťovaný vs. nezasíťovaný pozemek

U zasíťovaných pozemků se inženýrské sítí nacházejí zpravidla na jejich hranici, což podstatně zjednodušuje následnou výstavbu domu. V takovém případě je provozovatel sítě v podstatě povinen umožnit investorovi vybudovat přípojku až do jeho nového domu. Výjimkou jsou situace, kdy stávající síť nemá kapacitu na připojení dalšího odběratele.

Bývá pravidlem, že zasíťované pozemky se prodávají o několik stovek tisíc korun dráž než pozemky nezasíťované. Důvodem je finančně nákladné vybudování infrastruktury, které je zahrnuto v ceně.

K nezasíťovaným pozemkům je třeba inženýrské sítě nejprve přivést, a to na vlastní náklady. Ptáte se, jak na to a kolik vás to bude stát?

jak dovést sítě na pozemek

Ověření kapacity u provozovatele sítě

Chystáte-li se stavět dům takzvaně na zelené louce, v první řadě si ověřte kapacitu sítí a možnost přípojky na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů. Bohužel dosud neexistuje přehledný celostátní systém, kde by byly zaneseny veškeré inženýrské sítě, natož všechny přípojky. Některé obce však disponují digitální technickou mapou, v níž lze tyto informace dohledat.

Nejjednodušším řešením přesto zůstává telefonát nebo osobní návštěva stavebního úřadu a jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí. Dozvíte se aktuální informace a hned budete vědět, na čem jste.

Postup připojení inženýrských sítí

V případě vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky je postup víceméně totožný. Jakmile vám provozovatel sítě potvrdí možnost připojení k dané sítí, můžete oslovit autorizovaného projektanta. Ten vypracuje projektovou dokumentaci, se kterou se můžete vydat na stavební úřad.

Přípojky lze povolit samostatně ve stavebním řízení nebo společně se stavbou nemovitosti. Pro přípojky do 50 m délky stačí územní souhlas, v ostatních případech je nutné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Jednodušší situace nastává v případě zřizování přípojky elektřiny. Dle poslední novely energetického zákona zřizuje elektrickou přípojku v zastavěném území provozovatel distribuční soustavy na vlastní náklady. Stačí, pokud podáte žádost o připojení dané parcely a následně od distributora obdržíte vyrozumění, kdy bude připojení provedeno.

jaká je cena inženýrských sítí

Kdo hradí napojení pozemku na inženýrské sítě

Veškeré náklady spojené s realizací přípojky vody, kanalizace a plynu jdou vždy na vrub stavebníka – nejčastěji tedy majitele pozemku. Výjimkou je opět zřízení přípojky elektřiny – stavebník hradí pouze paušální částku 12 500 korun, ostatní náklady jsou přímo za distributorem energie.

Náklady na zřízení přípojky elektrické energie hradí stavebník pouze v případě, že se jedná o nezastavěnou oblast a přípojku delší než 50 metrů.

Z čeho se skládá cena inženýrských sítí

Na otázku, kolik vás bude stát vodovodní, kanalizační nebo plynovodní přípojka, bohužel neexistuje jednoduchá a všeobecně platná odpověď. Cena inženýrských sítí se odvíjí zejména od délky přípojky a terénu, pod kterým povede její trasa. Dále se do ní promítne projektová dokumentace a správní poplatky, použitý montážní materiál, složitost realizace, zprovoznění přípojky, případně také poplatek obci za napojení na síť.

Z čeho se skládá celková cena inženýrských sítí?

 • Geodetické zaměření (je-li třeba)

 • Projekt přípojky

 • Poplatky za vyřízení povolení přípojky

 • Vytyčení stávajících inženýrských sítí

 • Materiál a díly přípojky

 • Stavební materiál

 • Výkopové a zemní práce

 • Instalace a zprovoznění přípojky

Projektová dokumentace k inženýrským sítím

Dle zákona smí projektovou dokumentaci k přípojkám zpracovat pouze odborný projektant, kterým je právnická nebo fyzická osoba, jež má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti.

Projektovou dokumentaci využijete při vyřizování stavebního povolení výstavby přípojky. Cena za zpracování se pohybuje kolem 13 000 Kč. Obsah předkládané projektové dokumentace je stanoven ve stavebním zákoně (Zákon č. 183/2006 Sb.).

Sháníte-li projekt vodovodní nebo kanalizační přípojky, obraťte se na naši projekční kancelář Zakra. Za pevně stanovenou cenu 11 990 Kč (včetně DPH) od nás obdržíte projektovou dokumentaci, která je připravena pro jednání s úřady.

Potřebuji projekt vodovodní přípojkyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení stavby inženýrských sítí

Projektová dokumentace slouží jako podklad k získání povolení stavby přípojky. Ten obdržíte buď formou územního souhlasu (přípojka do 50 metrů), nebo územního rozhodnutí (přípojka nad 50 metrů). V obou případech budete platit správní poplatek v řádech stokorun.

Vytyčení stávajících inženýrských sítí

Jestliže skrz pozemek procházejí inženýrské sítě, musíte je před stavbou přípojek nechat vytyčit, aby nedošlo k havárii. Za vytyčení jedné sítě zaplatíte zhruba 500 Kč, připočíst však musíte také hodinovou sazbu pracovníka (1000–1500 Kč/hod).

Výkopové a zemní práce

Cena za výkopové práce se odvíjí od typu povrchu, pod kterým bude přípojka vést. Přibližnou cenu lze stanovit dle ukazatelů za běžný metr (bm):

 • asfaltová komunikace – cca 6 000 Kč/bm

 • chodník asfalt – cca 5 000 Kč/bm

 • chodník dlažba – cca 5 000 Kč/bm

 • zatravněná nezpevněná plocha – cca 3 500 Kč/bm

Výkopové a zemní práce tvoří největší položku na vašem seznamu výdajů. Zároveň však máte možnost snížit celkovou cenu přípojky až o polovinu jen tím, že si výkopové práce obstaráte svépomocí. Finální zapojení a zprovoznění přípojky však vždy nechte na odborníkovi.

jaká je cena inženýrských sítí

Konečné napojení přípojky

Montáž samotné přípojky, tedy její konečné napojení na vodovodní, kanalizační nebo plynový řad, vždy nechte na profesionálovi. Nejčastěji si to na starost vezme přímo pracovník distributorské sítě. Počítejte s cenou kolem 8–12 000 Kč.

Jaká je celková cena inženýrských sítí

Jak může vypadat finální cena přípojky vody, kanalizace nebo plynu? Rozebrali jsme pro vás cenu vodovodní přípojky položku po položce, abyste si mohli udělat lepší představu o nákladech, které vás čekají.

Mějte na paměti, že se jedná o orientační nacenění. Skutečná cena se bude lišit zejména v závislosti na délce přípojky a typu terénu. Z tabulky můžete lehce odvodit také cenu kanalizační a plynové přípojky, která se skládá v podstatě ze stejných položek.

Služba

Cena (včetně DPH)

Konzultace

0,-

Projekt vodovodní přípojky

11 990,-

Správní poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení jedné sítě

500,-

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500,-

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Výkop chodník - asfalt

5 000,-/bm

Výkop chodník - dlažba

5 000,-/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500,-/bm

Cena za připojení vodovodní přípojky

10 000,-

Jaká je cena elektrické přípojky

V případě přípojky elektrické energie vás čeká příjemné překvapení, o kterém jsme se již zmínili. Jestliže se přípojka bude zřizovat v zastavěné oblasti a její délka nepřesáhne 50 metrů, veškeré náklady za vás hradí distributor (ČET, E.ON, PRE).

Jediné, co musíte udělat, je podat žádost distributorovi o připojení a zaplatit symbolický poplatek za připojení elektroměru (zpravidla 12 500 Kč). Distributor má následně rok na zřízení přípojky. Sám si zpracuje projektovou dokumentaci, získá vyjádření všech zainteresovaných stran, požádá o územní souhlas, stavbu zrealizuje, zaměří a vyřídí majetkoprávní vztahy (věcná břemena).

Jakmile se ale jedná o stavbu přípojky v nezastavěné oblasti nebo její délka přesáhne 50 metrů, budete ji muset vybudovat na vlastní náklady.

jaká je cena inženýrských sítí

Co když pozemek nelze napojit na sítě?

Může se stát, že narazíte na pozemek, který nelze napojit na inženýrské sítě. Buď se tyto v obci vůbec nenacházejí (častý případ kanalizace), jejich kapacita je nedostatečná, nebo jsou od hranice pozemku natolik vzdálené, že by se jejich výstavba nevyplatila.

I v takových případech však existuje řešení – pitnou vodu zajistí vrtaná studna a likvidaci odpadních vod si vezme na starost septik nebo domovní čistírna.

Co když se v blízkosti pozemku nenachází vodovod nebo jeho kapacita nestačí k tomu, abyste se k němu mohli připojit?

Možností je vybudování vrtané studny, která vaši domácnost dokáže zásobit užitkovou i pitnou vodou. Vlastní studna má koneckonců spoustu výhod – minimálně ušetříte za vodné a stočné a díky pravidelným kontrolám kvality vody víte, co pijete.

Zda se na vašem pozemku nachází dostatečně silný pramen spodní vody a jak hluboko se případně nachází, dokáže zjistit přivolaný hydrogeolog. Zajímá vás víc? Přečtěte si jak na vrtanou studnu od A do Z.

TIP: K zálivce zahrady, splachování toalety nebo praní prádla lze využít také dešťovou vodu, která se shromažďuje v podzemní retenční nádrži.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co když se v blízkosti pozemku nenachází obecní kanalizace a stavba přípojky nepřipadá v úvahu?

Chybějící obecní kanalizace je stále velmi častým jevem, a to zejména na venkově. Můžete být tedy naprosto v klidu – existuje totiž hned několik způsobů, jak likvidovat odpadní vody, aniž byste nemovitost napojili na kanalizaci.

domovní čistírna odpadních vod ekocis ek-s4

 • Žumpa neboli bezodtoká jímka – Klasické řešení, které se k moderním rodinným domům dnes již nedoporučuje. Odpadní vody natékají do plastové či betonové nádrže, odkud se musejí jednou za čas nechat vyvézt fekálním vozem.

 • Tříkomorový septik s filtrem – Ideální způsob likvidace odpadních vod na chatě či chalupě. V tříkomorové nádrži, která funguje bez spotřeby elektřiny, dochází k usazování kalu a k částečnému přečištění odpadních vod. O zbytek nečistot se postará přídavný filtr, díky kterému lze přečištěnou vodu následně vypouštět přímo na pozemku nebo použít k zálivce zahrady.

 • Domovní čistírna odpadních vod neboli ČOV – Nejmodernější způsob nakládání s odpadními vodami u trvale obydlených objektů. V čistírně probíhají mechanicko-biologické procesy, které dokážou odpadní vody zbavit až 97 % nečistot. Přečištěnou vodu lze následně akumulovat v retenční nádrži a používat k zálivce zahrady.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co když se v blízkosti pozemku nenachází plynovod?

Plynovod je ještě o něco větší raritou než obecní kanalizace. Pokud tedy vlastníte pozemek, ke kterému lze přivést plynovou přípojku, můžete si gratulovat. Zemní plyn je levnější než elektřina a poskytuje stejně komfortní vytápění. Současně je vytápění plynem považováno za ekologické.

Nenachází-li se v blízkosti pozemku plynovod, máte celou řadu možností, jak svůj dům vytápět:

 • Vytápění elektřinou se velmi často považuje za drahé a nevýhodné. Neplatí to ale vždy. Topení pomocí přímotopů či elektrokotlů je ideální volbou pro nízkoenergetické či pasivní domy či malé zateplené byty.

 • Vytápění tepelným čerpadlem zažívá v současné době boom. Důvodem je jednak rostoucí cena plynu a elektřiny, jednak možnost využití dotací na pořízení nových čerpadel.

 • Vytápění tuhými palivy má i dnes řadu příznivců, protože i přes náročnější obsluhu a údržbu přináší cenově dostupný zdroj tepla. Máte-li možnost získat levné dřevo či dřevěné pelety, určitě se vyplatí nad možností topení na tuhá paliva uvažovat.

Co když se v blízkosti pozemku nenachází trafostanice (rozvodná stanice elektrické energie) nebo její kapacita není dostatečná?

Může se stát, že trafostanice, která zásobuje elektřinou domy ve vašem sousedství, nemá dostatečnou kapacitu k tomu, abyste se k ní připojili také vy. V tom případě můžete požádat distributora o výstavbu nové trafostanice a distribuční sítě. Jestliže se v okolí nacházejí i další pozemky určené k zástavbě, které se v budoucnu budou připojovat k elektrické síti, pak máte poměrně vysokou šanci, že distributor vaší žádosti vyhoví.

Další možností je získávat 100% elektrické energie ze slunce tak, jak to dělají takzvané ostrovní domy vybudované v oblasti bez inženýrských sítí. Nutností je nejen promyšlený fotovoltaický systém, ale také chytrý výběr spotřebičů, které mají minimální spotřebu energie.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku