Na co si dát pozor při koupi pozemku

kraus@zakra.cz Michal Kraus
24. 06. 2021
10

O tom, jak vybrat pozemek pro stavbu domu, jsme již psali. Pojďme se ale nyní podívat na to, co si prověřit před jeho koupí. Co si včas zkontrolovat, na co se zaměřit, kde zjistit potřebné informace a na koho se obrátit? Vždy se vyplatí investovat čas, úsilí a trochu peněz do důkladného prověření pozemku, než neuváženou koupí přijít o mnohem více. 

Obsah článku

Jedná se skutečně o pozemek určený ke stavbě?

Nenechte se zmást tím, že se pozemek nachází například na konci zastavěné ulice. Ani to není zárukou, že na něm budete moci postavit rodinný dům. Ze všeho nejdříve proto nahlédněte do územního plánu dané obce – váš vybraný pozemek musí spadat do takzvaného zastavitelného území.

Pokud tomu tak je, přesvědčte se také, že se jedná o plochu určenou pro bydlení, a ne například pro lehkou výrobu nebo občanskou vybavenost. Tyto informace si můžete ověřit na stavebním úřadě.

je pozemek skutečně stavební?

Co říká územně plánovací informace

Pokud chcete mít naprostou jistotu, že na daném pozemku můžete postavit svůj vysněný dům, vyplňte žádost o územně plánovací informaci. Přiložte k ní jednoduchý půdorys domu, případně fotku toho, jak si ho představujete, a vše zaneste na Odbor územního plánování. Do 30 dnů vám přijde vyrozumění o regulativech, které se pro stavbu domu na pozemku vztahují. Zjistíte například, jaký je povolený počet podlaží, sklon střechy, typ oken nebo zda můžete mít balkón. 

Kdo je majitelem pozemku?

Ověřte si, že osoba, která vám pozemek ke koupi nabízí, je vlastníkem nemovitosti nebo má k prodeji potřebné oprávnění. Tuto informaci najdete v katastru nemovitostí v takzvaném listu vlastnictví. Pokud má pozemek více majitelů, je třeba jednat o koupi pozemku se všemi, i kdyby vlastnili jen desetinu parcely.

kdo je majitelem pozemku a kde to zjistit?

Nevztahují se na pozemek věcná břemena?

List vlastnictví nese informaci také o tom, zda se na pozemek nevztahují věcná břemena, která jeho užívání omezují ve prospěch jiných osob. Věcná břemena mohou například umožňovat vstup pracovníkům ČEZu nebo sousedovi, který část pozemku využívá jako svou příjezdovou cestu.

Vede k pozemku příjezdová cesta?

Příjezdová cesta k pozemku je nutnou podmínkou jednak pro udělení stavebního povolení, jednak k získání hypotečního úvěru. Pozor na to, že musí být alespoň 3,5 metry široká, aby umožnila průjezd stavební techniky a hasičů.

Pokud na pozemek nevede obecní příjezdová cesta, je třeba zajistit přístup ze sousedovy parcely. Buď se s ním dohodnete na zřízení věcného břemene chůze a jízdy, nebo na odkupu podílu na jeho příjezdové cestě.

vede na pozemek příjezdová cesta?

Nechte si provést hydrogeologický, geologický a radonový průzkum

Přestože si mnoho lidí tyto průzkumy nechává dělat až pro potřebu stavebního povolení, je vhodnější zajistit si je dopředu a případně včas od koupi pozemku upustit. Pokud se vám takto brzy nechce do průzkumů investovat, zeptejte se sousedů, kteří stejným procesem prošli během stavby svých domů. Informace o přítomnosti spodní vody, geologickém podloží a obsahu radonu totiž bývají stejné pro celou lokalitu.

Nenachází se pozemek v povodňové zoně nebo záplavové oblasti?

Jestliže se v okolí pozemku nacházejí vodní plochy a toky, poptejte se v pojišťovně, do jaké povodňové zóny daná lokalita spadá. Na základě toho se dozvíte, jaké budou podmínky pro pojištění budoucího rodinného domu.

Důležitým pojmem je také záplavová oblast, která je vypočítána pro případ vylití vodního toku nebo plochy do okolí. Pokud pozemek do této zóny zasahuje, budete muset podle toho upravit i projekt budoucího domu. Informaci ohledně záplavové oblasti vám poskytne správce konkrétního vodního toku nebo plochy. Požadavky na technické provedení stavby se dozvíte opět v územním plánu, nebo na konkrétním stavebním úřadě a odboru územního plánování.

Nevztahují se na pozemek ochranná pásma?

Zavolejte si na stavební úřad nebo úřad územního plánování a chtějte vědět, zda se na pozemek nevztahují nějaká ochranná pásma. Nevedou přes něj dráty vysokého napětí nebo například například původní účelová komunikace? Pokud ano, stavba domu se tím značně zkomplikuje.

Neleží pozemek v chráněné krajinné oblasti?

Na tom, že se pozemek nachází v chráněné krajinné oblasti, není nic špatného. Mějte ale na paměti, že stavba domu v takové lokalitě je vždy složitější, jelikož se řídí mnoha přísnými pravidly a podmínkami. Pokud se váš vysněný dům nese v duchu moderní architektury, pak ho budete muset stavět mimo CHKO.

regulativy na stavbu domu

Vyhovuje vám lokalita, kde se pozemek nachází?

Jestliže uvažujete nad koupí konkrétního pozemku, s největší pravděpodobností se vám líbí i jeho okolí. Vyhovuje vám dopravní dostupnost i občanská vybavenost. Navíc vám ale doporučujeme, abyste se zaměřili na další, neméně důležité věci: 

  • Nenachází se v okolí pozemku velkochov dobytka, který můžete za větrného počasí cítit až na terase?

  • Neleží v blízkosti pozemku vodní plocha, která bude v létě lákat otravné komáry?

  • Neplánuje se v okolí například výstavba dálničního obchvatu, který by výrazně zhoršil průjezdnost obcí nebo zvýšil míru hluku?

Předjednejte si hypoteční úvěr

Jestliže chcete koupi pozemku financovat hypotečním úvěrem, začněte to řešit s předstihem. Může se totiž stát, že banka vám z nějakého důvodu nebude ochotna nebo schopna úvěr poskytnout. Zajímat ji bude vaše daňové přiznání, zda na pozemek vede příjezdová cesta a zda na něm lze skutečně stavět (což se standardně dokládá již zmíněnou územně plánovací informací).

hypoteční úvěr na pozemek

Je pozemek zasíťovaný?

Kupovaný pozemek nemusí být nutně zasíťovaný, měli byste ale mít jistotu, že zasíťovat lze. Raději si proto zmapujte okolí pozemku a zjistěte, v jaké vzdálenosti se nachází vodovod, kanalizace a elektřina, případně plynovod. Pro jistotu rovnou obvolejte i jednotlivé správce sítí a ujistěte se, že zřízení přípojek a napojení nebude problém.

Přečtěte si také, jak na zasíťování pozemku. Co to obnáší a na kolik vás zřízení přípojek vyjde?

Co když sítě nejsou k dispozici?

Elektřina bude pravděpodobně dostupná všude, problém ale může nastat s napojením na vodu a kanalizaci. I to lze ale vcelku snadno vyřešit.

Jako zdroj užitkové i pitné vody poslouží vrtaná studna a s likvidací odpadních vod si poradí buď domovní čistička odpadních vod (ČOV), nebo tříkomorový septik.

Pitnou vodu zajistí vrtaná studna

Vrtaná studna zpravidla dosahuje hloubky několika desítek metrů, výjimečně až 100 metrů, a jímá tak hlubší podzemní vodu než její historický předchůdce, studna kopaná. Podzemní vodu lze navíc efektivně oddělit od vody podpovrchové, která bývá znečištěná pesticidy a dalšími chemikáliemi používanými v zemědělství. Díky tomu je vrtaná studna zdrojem kvalitnější vody, která po chemickém rozboru může být používána jako voda pitná. 

vrtaná studna nahradí vodovodní přípojku

Jelikož se vrtaná studna podle zákona považuje za vodní dílo, potřebujete k její realizaci povolení vodoprávního úřadu. To získáte pouze tehdy, předložíte-li na úřadě projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb.

Máte zájem o projekt vrtané studny zcela bez starostí? Nechte si poradit, jak na vrtanou studnu. Nabízíme konzultaci zdarma. Rádi vám připravíme projekt vrtané studny a oběhneme za vás všechny úřady. Začněte řešit vlastní zdroj vody už dnes.

Potřebuji projekt vrtané studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Přečtěte si také: 

Domovní ČOV zlikviduje odpadní vody u rodinného domu

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) je stále oblíbenějším řešením všude tam, kde není možné napojit nemovitost na obecní kanalizaci. Důvodem může být buď to, že kanalizace v dané lokalitě zcela chybí, nebo je příliš vzdálená a kanalizační přípojka by vás vyšla zbytečně draho.

domovní čistírna odpadních vod nahradí kanalizační přípojku

Pokud byste si čističku odpadních vod rádi pořídili, ale nevíte si rady s výběrem konkrétního typu nebo právě s tím, jak přečištěnou vodu likvidovat, obraťte se na nás. Konzultaci vám poskytneme zcela zdarma a vy tak získáte jasnou představu o tom, jak dále postupovat.

V případě vašeho zájmu vám rádi vypracujeme projekt domovní ČOV na míru. Není pro nás problém ani obíhání úřadů, shánění potřebných dokumentů a následné získání povolení ke stavbě ČOV.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Přečtěte si také:

Tříkomorový septik se postará o odpadní vody na chatě

Nutno podotknout, že ne vždy je domovní ČOV tím nejlepším řešením. Například k rekreačním objektům, jako je chata či chalupa, se doporučuje umístit spíše tříkomorový septik, který je moderním nástupem staré známé žumpy.

Jedná se o tříkomorovou jímku, ve které dochází k čištění odpadních vod. Běžně se prodává společně s biologickým nebo zemním filtrem, který výrazně zvyšuje kvalitu čistícího mechanismu. Díky tomu můžete přečištěné vody ze septiku vypouštět do vod povrchových či podzemních, případně do veřejné kanalizace neukončené obecní čistírnou.

tříkomorový septik nahradí kanalizační přípojku

Realizace septiku je možná pouze v případě, že ji schválí příslušný úřad na základě projektové dokumentace od autorizovaného inženýra. Pokud ještě nemáte projekt septiku, stačí nám napsat, s radostí si ho vezmeme na starost a postaráme se také o povolení ke stavbě septiku.

Potřebuji projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Přečtěte si také:

Závěr

Od chvíle, kdy vám do oka padne váš vysněný pozemek, do podepsání kupní smlouvy, uplyne často několik týdnů. Využijte je na maximum a o kupovaném pozemku si zjistěte první poslední, ať nekupujete zajíce v pytli. Prověřte si veškeré právní náležitosti a ujistěte se, že se jedná o to pravé místo, kde chcete vybudovat svůj domov. Pokud si nejste něčím jistí, raději se obraťte na odborníky, kteří vám dokážou ušetřit čas, starosti a ve výsledku i peníze.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma