Řazení:

Vaše nemovitost není napojena na kanalizační řád? Domácí čističky odpadních vod (ČOV) jsou ideálním řešením. Volba vhodné ČOV závisí na počtu osob v domácnosti. Zde naleznete ideální typy pro 2 osoby. Čističku vám dokážeme také naprojektovat, úředně povolit a postavit.