Jímka vs. septik: Co se vyplatí?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
25. 04. 2021
Versus fighting background concept

Jaký je rozdíl mezi septikem a jímkou? Jaká technologie se vyplatí? Septik je vodním dílem, který čistí odpadní vody. Výsledkem je přečištěná odpadní voda, kterou je možné vsakovat bez nutnosti vyvážet. Jímka neboli žumpa je nádoba pro akumulaci odpadních vod. Po jejím naplnění je nutné objednat fekální vůz.

Obsah článku

Jak na likvidaci odpadních vod

Nakládat s odpadními vodami můžete vesměs čtyřmi způsoby. Nejjednodušším řešením je vybudovat kanalizační přípojku a nemovitost napojit na obecní kanalizaci. Ta ale nemusí být vždy k dispozici, v takovém případě lze uvažovat nad pořízením domovní čistírny odpadních vod (ČOV), septiku nebo jímky. Poslední dvě jmenované možnosti lze doporučit zejména k rekreačním zařízením, jako je chata či chalupa. Pojďme se proto podívat na srovnání těchto dvou možností – jímka vs. septik.

Co je jímka

Odpadní jímka je tradičním řešením, jak nakládat s odpadními vodami u starších nemovitostí nebo u rekreačních zařízení. Jedná se o bezodtokou nádrž, do které jsou přiváděny veškeré odpadní vody z domácnosti a jejíž obsah je třeba čas od času nechat vyvézt fekálním vozem. 

jímka vs. septik

Vývoz jímky

Cena za vývoz žumpy se pohybuje v rozmezí od 800–3 500,-. Otázkou je, jak často k vám fekální vůz bude muset přijet?

Vývoz žumpy je proces, při kterém fekální vůz odčerpá odpadní vody z jímky a odveze do centrální čistírny odpadních vod, kde dojde k jejich přečištění.

Jak rychle se jímka naplní, záleží na spotřebě vody v domácnosti a na objemu samotné nádrže. V případě, že se jímka nachází u chaty, lze předpokládat, že jedna osoba denně vyprodukuje přibližně 120 litrů odpadních vod. Jímka na vyvážení se přitom běžně vyrábí o objemu 4 kubíků neboli 4 000 litrů. V grafu vidíte, za jak dlouho se za těchto okolností jímka naplní, budou-li chatu obývat 2, 3 nebo 4 lidé.

jímka na vyvážení

Z grafu lze vyčíst, že v případě dvou osob bude třeba jímku o objemu 4 kubíků nechat vyvézt po 20 dnech. Jestliže se počet osob zvýší na 4, fekální vůz můžete volat už po 10 dnech. Jen za vývoz jímky tak za pouhý měsíc zaplatíte 2 400–9 000,-. 

TIP: Pozor na to, že některé firmy si navíc účtují paušální poplatek, cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.

Nový zákon o žumpách

S vývozem jímky souvisí i nový zákon o žumpách, který vešel v platnost v lednu 2021. Majitelé jímek jsou tak nově povinni prokázat, že si fekálie z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal běžné spotřebě domácnosti.

Nebude-li vlastník jímky schopen doložit doklady o vyvezení žumpy, může mu úřad udělit pokutu až do výše 100 000,-.

Velikost jímky

Jak velkou jímku si pořídit? To záleží zejména na počtu osob, které ji budou používat, a na vaší představě o četnosti vývozu žumpy. K rodinným domům se standardně doporučují jímky o objemu 8 až 15 m³, k rekreačním objektům pak stačí menší nádrže o objemu 3 až 8 m³. Jak často budete takovou jímku vyvážet, vám napoví již zmíněný graf.

vývoz jímky

Kolik stojí jímka

Cena odpadní jímky se odvíjí od velikosti nádrže (od 1 m³ až do 25 m³) a od jejího materiálu. K nejlevnějším patří plastové žumpy, zatímco za betonovou nádrž si logicky připlatíte. Cenové rozpětí je tak poměrně široké a pohybuje se od 8–70 tisíc korun. 

TIP: Nezapomeňte do celkové ceny započítat také náklady za pravidelný vývoz žumpy.

Jímka na vyvážení nedává smysl, pokud náklady na její vývoz přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení v horizontu 10 let.

Je třeba stavební povolení na jímku?

Povolení ke stavbě jímky nepotřebujete, jelikož se nejedná o vodní dílo (narozdíl od septiku a domovní ČOV). Jediné, co se od vás očekává, je ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Kam se hodí jímka na vyvážení

Jímku na vyvážení lze doporučit pouze k nemovitostem, které jsou obývány jen část roku. V opačném případě by se náklady na vývoz jímky vyšplhaly do závratných výšin a jímka by přestala dávat ekonomický smysl. Jakmile četnost vývozu jímky překročí určitou úroveň, je na místě začít uvažovat nad pořízením tříkomorového septiku.

jímka na chatu

Co je septik

Septik je zpravidla tříkomorová nádrž, ve které se odpadní vody postupně zbavují kalu. Přečištění ale není dokonalé, proto se za septik umísťuje ještě zemní filtr (například pískový) nebo aktivní biologický filtr, který se postará o finální dočištění. Takto přečištěnou odpadní vodu lze následně vypouštět přímo na pozemku nebo ji využít k zálivce zahrady.

Tříkomorový septik je nádrž, kde se za pomoci mechanických procesů čistí odpadní voda. Tradičně je tříkomorový septik bezodtoký, ale  může být doplněn o filtr, který přečistí vody tak, aby bylo možné je vsakovat.
Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Jak funguje tříkomorový septik s filtrem

Odpadní vody postupně protékají jednotlivými komorami septiku, kde dochází k jejich biologicko-mechanickému čištění. V první komoře je voda zbavena pevných nečistot, zatímco v druhé komoře probíhá sedimentace a rozklad většiny organických usazenin. Do třetí komory vtéká již přečištěná voda, nicméně proces z předchozích dvou komor se opakuje.

Výhodou je, že septik funguje výhradně na principu průtočnosti, takže nespotřebovává elektrickou energii. Navíc se v něm nenachází bakterie jako v domovní ČOV, takže si hravě poradí i s delším obdobím nečinnosti.

Vývoz septiku

Ani v případě septiku vás návštěva fekálního vozu nemine. V nádrži se totiž usazuje kal, který je třeba jednou za čas odstranit. Zpravidla to ale není častěji než 1–2× do roka, samozřejmě v závislosti na objemu septiku.

Cena za vývoz septiku se opět pohybuje kolem 800–3 500,-. Přibližné náklady na vývoz septiku vám nastíní následující tabulka:

Velikost septiku

Počet osob

Počet vývozů za rok

Cena za 1 vývoz

Ročně zaplatíte

4 m³

4

2

1 500 Kč

3 000 Kč

10 m³

4

1

2 000 Kč

2 000 Kč

Velikost septiku

Septik je třeba vybírat s ohledem na počet osob, které danou domácnost z 90 % času obývají. Jak velký septik tedy zvolit pro 4 osoby? Standardně se na trhu setkáte se septikem o objemu 4 m³. Pokud za něj dosadíte filtr a přečištěné odpadní vody necháte vsakovat na pozemku, vývoz septiku budete řešit pravděpodobně jen jednou ročně.

Septik je vhodné vybrat podle kombinace kritérií. Za hlavní parametry pro výběr septiku lze považovat objem, tvar a cenu septiku.

Výběr filtru

Filtr je nutností, jestliže chcete odpadní vody přečistit na takovou úroveň, aby je bylo možné vypouštět na pozemku, do povrchových vod nebo do dešťové kanalizace. V opačném případě by se ze septiku stala de facto bezodtoká jímka, kterou by bylo třeba neustále vyvážet.

Jaký filtr ale zvolit? Nejčastěji se setkáte s pískovým a biologickým filtrem, pojďme se na oba podívat podrobněji.

 • Pískový filtr – jedná se o typ zemního filtru, který se vyplatí v případě, že chcete likvidovat přečištěné odpadní vody do vod povrchových nebo do jednotné kanalizace.

 • Biologický filtr – využijete ho v situaci, kdy odpadní vody chcete likvidovat vsakem či využít pro zálivku. Biologický filtr si můžete představit jako další nádrž (většinou samonosnou).

Jaká je cena septiku

Kolik stojí tříkomorový septik? Cena za samotné čistící zařízení se pohybuje od 15–20 tisíc korun bez DPH, liší se ale v závislosti na typu, výrobci a příslušenství, které je v ceně zahrnuto. V tabulce vidíte přehled septiků, které jsou k sehnání na českém trhu:

Výrobek

Orientační cena

Tříkomorový septik 4m3 samonosný

19 000,00 Kč

Tříkomorový septik 4m3 dvouplášťový

24 000,00 Kč

Tříkomorový septik 4m3 k obetonování

16 000,00 Kč

Pískový filtr

17 000,00 Kč

Biologický filtr

21 000,00 Kč

Průměrná cena za tříkomorový septik se pohybuje kolem 18 tisíc korun bez DPH. Záleží ale na objemu, pevnosti skeletu a značce. K finální ceně je třeba započítat nejen cenu za filtr, ale také náklady na projekt a povolení septiku, hydrogeologický posudek a stavební práce.

Je třeba ke stavbě septiku povolení?

Septik je dle zákona považován za vodní dílo, proto k jeho stavbě potřebujete povolení. Tomu předchází vypracování projektu septiku, se kterým se následně vydáte na stavební úřad. Pro získání povolení septiku platí stejná pravidla jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. To znamená, že máte na výběr – septik můžete nechat povolit buď na ohlášení, nebo formou vodoprávního řízení.

Potřebuji projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt septiku je nutným dokumentem, který předkládáte úřadům, když chcete žádat o povolení se stavbou septiku

Kam se hodí septik

Tříkomorový septik je ideálním parťákem na chatu či chalupu, kde nepobýváte celoročně. Nespotřebovává elektrickou energii, nevyžaduje stálý přísun odpadních vod a vývoz kalu nemusíte řešit častěji než 2× ročně.

Chci zjistit více informacíMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jímka vs. septik: Výhody a nevýhody

Ještě nemáte jasno, zda zvolit jímku, nebo septik? Pojďme si ještě jednou shrnout veškeré jejich výhody a nevýhody.

Výhody jímky:

 • relativně nízké pořizovací náklady (v případě obyčejné plastové nádrže)

 • ke stavbě stačí ohlášení na stavebním úřadě

 • bez nutnosti rozboru odpadních vod

Nevýhody jímky:

 • vysoké náklady na vývoz žumpy

 • zápach při čerpání odpadních vod

 • nutnost dokládat vyvážení jímky

 • nehodí se k trvale obydlenému objektu

Výhody septiku:

 • nízké provozní náklady

 • nízká četnost vývozu septiku (zpravidla 1–2x ročně)

 • bez spotřeby elektrické energie

 • není třeba zajišťovat stálý přísun odpadních vod

 • vysoká účinnost čištění odpadních vod (ve spojení s filtrem)

 • lze ho umístit i k trvale obydlenému objektu

Nevýhody septiku:

 • vyšší pořizovací náklady

 • nutnost stavebního povolení

 • v případě vsakování přečištěné vody nutnost hydrogeologického posudku

Thinking woman making decision and have an idea. She looking up on grey background

Jímka vs. septik: Shrnutí

Bezodtoká jímka i tříkomorový septik jsou nádrže určené k nakládání s odpadními vodami, a to ideálně u rekreačních objektů, kde nepobýváte celoročně. Jímka pro vás bude vhodným řešením v případě, že na chatě či chalupě trávíte naprosté minimum času. Naopak septik lze umístit i k trvale obydleným nemovitostem, vyvážet ho totiž stačí zpravidla jen párkrát do roka dle objemu a vytíženosti.

Jestliže se rozhodnete pro tříkomorový septik, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o vypracování projektu. Rádi vám poradíme i s výběrem septiku a jeho umístěním na pozemku. Napište nám, zavolejte nebo si prostudujte naše další blogové články.

Potřebuji projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma