Jak vyřešit odpadní vody na nezasíťovaném pozemku?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
29. 10. 2021
Co je septik a tříkomorový septik

V dnešním, v pořadí už třetím, článku ze série o nezasíťovaných pozemcích, se zaměříme na odpadní vody. V ideálním případě se v blízkosti pozemku nachází obecní kanalizace, ke které svou nemovitost můžete připojit. Ale co když tomu tak není? Pak přichází na řadu domovní čistírna odpadních vod, tříkomorový septik nebo stará dobrá žumpa.

Obsah článku

Kdy nelze vybudovat kanalizační přípojku

To, že na pozemek nejsou přivedeny inženýrské sítě, ještě neznamená, že ho nelze zasíťovat. Konkrétně v případě likvidace odpadních vod je třeba nejprve zjistit, jak daleko od hranice pozemku se nachází kanalizační potrubí. Jestliže leží ve vzdálenost několika metrů a jeho kapacita umožňuje připojení další nemovitosti, můžete se bez obav pustit do realizace kanalizační přípojky.

kanalizační přípojka pro likvidaci odpadních vod

Pokud by se ale realizace přípojky enormně prodražila (což se může stát, pokud potrubí leží například více než 50 metrů od hranice pozemku) nebo pokud se kanalizace v obci vůbec nenachází, přicházejí na řadu alternativní řešení.

Před tím, než se pustíte do zřizování inženýrských sítí, si pro jistotu ověřte, že daný pozemek je skutečně určen ke stavbě. Jak to poznáte? Zpravidla stačí nahlédnout do územního plánu obce – jestliže je pozemek zahrnut do zastavitelné oblasti, pak ho lze převést na stavební parcelu. Bližší informace vám poskytnou na příslušném stavebním úřadě.

Jak odvést z nezasíťovaného pozemku odpadní vody

Tam, kde standardní řešení (tedy připojení na kanalizaci) nepřichází v úvahu, se nabízí hned několik alternativních možností. Nejčastěji se setkáte s domovní čistírnou odpadních vod, v některých případech ji ale může nahradit tříkomorový septik a výjimečně také bezodtoká jímka neboli žumpa.

odpadní vody na nezasíťovaném pozemku

1. možnost: Domovní čistírna odpadních vod

Jestliže nemovitost nelze napojit na kanalizaci, nejjednodušším řešením je investice do domovní čistírny odpadních vod (ČOV). Celoplastové zařízení pojme veškerou odpadní vodu z domácnosti a dokáže ji zbavit až 97 % nečistot. 

domovní čistírna odpadních vod

Než se pustíte do realizace domovní ČOV, je třeba vyřešit, jak naložíte s přečištěnou vodou. Ta musí z čistírny někam odtéct – buď do dešťové kanalizace, nebo do podzemních či povrchových vod.

Jak si pořídit domovní čistírnu odpadních vod

  • Hydrogeologický posudek – Hydrogeologa je třeba na pozemek přivolat pouze v případě, že se chystáte přečištěnou vodu z čistírny likvidovat vsakem (případně vsakem se zálivkou). Přivolaný odborník následně posoudí, zda je váš pozemek z hlediska podloží pro vsak vhodný a zda nehrozí riziko kontaminace spodních vod.

  • Projekt domovní ČOV – Domovní čistička odpadních vod je dle zákona vodním dílem, proto k její realizaci potřebujete projektovou dokumentaci. Tu smí vyhotovit autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který k tomu má veškerá potřebná oprávnění.

  • Povolení domovní ČOV – S projektem v ruce se můžete konečně vydat na úřady, kde budete žádat jednak o stavební povolení (spadá pod kompetenci stavebního úřadu), jednak o povolení k nakládání s vodou (spadá pod kompetenci vodoprávního úřadu).

  • Stavba a zapojení domovní ČOV – Nakonec už zbývá čističku dopravit na pozemek, instalovat do připraveného výkopu a finálně zapojit. Značnou část přitom zvládnete svépomocí, avšak montáž čistírny, její nastavení a spuštění nechte raději na odbornících.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je cena domovní ČOV

Cena samotného čisticího zařízení se pohybuje mezi 30–80 tisíc korun. Vliv na ni má zejména velikost čističky (respektive počet osob, které zvládne obsloužit) a příslušenství, které společně s čistírnou získáte.

Do finální ceny domovní ČOV je pak třeba započítat ještě výdaje za hydrogeologický posudek (plánujete-li likvidovat přečištěné vody vsakem), projektovou dokumentaci, administrativní poplatky a výkopové práce.

2. možnost: Tříkomorový septik

Samotný septik se v podstatě neliší od bezodtoké jímky a jeho obsah je proto třeba pravidelně vyvážet. Jakmile za něj ale umístíte přídavný filtr, zvýší se účinnost čištění odpadních vod a ty je následně možné vypouštět stejně jako v případě domovní čistírny. Tedy do dešťové kanalizace nebo do povrchových či podzemních vod.

tříkomorový septik na odpadní vody

Ptáte se, kdy zvolit raději septik než domovní čistírnu? Obecně platí, že tříkomorový septik se skvěle hodí k likvidaci odpadních vod u rekreačních objektů, jako je chata nebo chalupa. Na rozdíl od domácí čistírny totiž funguje i bez přívodu elektřiny a navíc si dokáže lépe poradit s přerušovaným provozem. Jestliže tedy na chatu jezdíte jen v létě nebo třeba jen na víkendy, nemusíte mít strach, že by septiku vaše nepřítomnost jakkoliv vadila.

Jak si pořídit tříkomorový septik

Ač to tak na první pohled může působit, ani realizace tříkomorového septiku se neobejde bez projektové dokumentace a povolení. A tušíte správně – chcete-li vodu ze septiku vsakovat přímo na pozemku, potřebovat budete také hydrogeologický průzkum.

Potřebuji projekt septikuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je cena septiku

Za samotný septik zaplatíte přibližně 20 tisíc korun, nemalá částka však padne také na přídavný filtr. Kromě toho se opět nevyhnete výdajům za hydrogeologický posudek (pokud je třeba), projektovou dokumentaci, administrativní poplatky a výkopové práce na pozemku.

3. možnost: Bezodtoká jímka na odpadní vody

Nad bezodtokou odpadní jímkou byste měli uvažovat až v případě, že veškerá alternativní řešení (kanalizační přípojka, domovní ČOV a septik) zkrachují. Na první pohled však může její pořízení vypadat lákavě – plastová nádrž je relativně levná a především vám odpadají starosti s projektem a povolením. Jediným pravidlem, které je třeba dodržet, je vzdálenost žumpy minimálně 5–12 m od domovní studny v závislosti na propustnosti prostředí.

bezodtoká jímka neboli žumpa na odpadní vody

Proč se žumpa nevyplatí

Ptáte se, proč tedy stavbu žumpy nedoporučujeme? Důvodem jsou vysoké poplatky za vývoz žumpy. Za objednání fekálního vozu totiž zaplatíte až 3 500 korun. Pokud k trvale obydlenému domu postavíte jímku o objemu 12 m³, ve čtyřech lidech ji naplníte za zhruba 30 dní (za předpokladu, že na člověka připadá 100 l odpadních vod denně). Ročně tak pouze za vývoz jímky zaplatíte klidně až 42 tisíc korun.

Dle našeho názoru se jímka neplatí v momentě, kdy si spočítáme, že náklady na vývoz jímky přesáhnou v horizontu 10 let náklady na alternativní řešení (například domovní ČOV nebo septik).

Kdy je jímka vhodným řešením

Obecně lze říci, že řešit odpadní vody vývozem jímky se vyplatí pouze v extrémních případech, kdy je jímka vyvážena maximálně jedenkrát do roka a majitel nemovitosti nemá prostředky na jednorázovou investici. Ve všech ostatních případech se vyplatí investovat do udržitelnějšího řešení.

Závěrem

Nacházíte-li se v situaci, kdy uvažujete nad koupí nezasíťovaného pozemku nebo ho již vlastníte, pak vás budou zajímat i naše další články ze série Co s nezasíťovaným pozemkem.

  • V prvním díle jsme se zaměřili na rozdíl mezi zasíťovaným a nezasíťovaným pozemkem.

  • Ve druhém díle jsme se podívali na to, jak na pozemek přivést vodu, není-li možné vybudovat vodovodní přípojku.

  • Čtvrtý díl věnujeme alternativám plynového vytápění.

  • A nakonec si posvítíme i na to, jak se dá svítit i bez elektřiny.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma