Jak získat domovní čistírnu odpadních vod? Postup ČOV krok za krokem

kraus@zakra.cz Michal Kraus
26. 07. 2021
domovní čistírna na klíč krok za krokem

Domovní čistírna odpadních vod najde využití zejména u rodinných domů, které nelze napojit na kanalizaci. Uvažujete nad jejím pořízením i vy a zajímá vás, co vše je potřeba zařídit, kde začít a koho oslovit? Provedeme vás celým postupem realizace domovní ČOV krok za krokem, takže už vás nic nezaskočí.

Obsah článku

Svépomocí, nebo na klíč?

Čistírnu domácích vod můžete realizovat dvojím způsobem – buď svépomocí, nebo na klíč. Zatímco v prvním případě si na některé věci najmete firmu a něco zvládnete zcela sami nebo s pomocí party pomocníků, v druhém případě se o vše postará dodavatelská společnost.  A když říkáme vše, myslíme skutečně vše – od projektu přes povolení až po finální zapojení čistírny.

Službu domovní ČOV na klíč volí zejména lidé, kteří chtějí ušetřit čas a starosti a rádi si za to připlatí. V porovnání s realizací svépomocí vás totiž domovní čistírna odpadních vod na klíč může vyjít až na dvojnásobek.

Zajímá vás více? Přečtěte si další články nebo se podívejte na názorné video:

Krok č. 1: Jak budete nakládat s odpadními vodami

Možná vás to překvapí, ale první, co byste měli začít řešit, je způsob nakládání s přečištěnou vodou z čistírny. Proč je to tak důležité?

Způsob likvidace odpadních vod rozhoduje o tom, zda budete potřebovat hydrogeologický posudek. Společně s typem povolení domovní ČOV (buď ohlášení, nebo vodoprávní řízení) má navíc vliv na to, zda vámi zvolená čistírna musí mít certifikaci CE.

Nechci využívat přečištěné vody z čističky ani je vsakovat

 • Likvidace do povrchových vod

  • Přečištěná voda se vypouští do nedalekého vodního roku (rybník, řeka, potok)

  • Je třeba hlídat kvalitu přečištěné vody

 • Likvidace do dešťové kanalizace

  • Dešťová kanalizace nesmí být zakončena centrální čistírnou odpadních vod

  • Kvalita přečištěné vody nemusí být tak přísně hlídána

V tomto případě můžete sáhnout i po levnějších typech domovních čistíren. Svým klientům zpravidla doporučujeme čistírnu Variocomp od společnosti ASIO.

Nechci využívat přečištěné vody z čističky, ale musím je vsakovat

 • Likvidace do podzemních vod neboli vsak

  • Přečištěná voda se vsakuje do vod podzemních přímo na pozemku

  • Je zapotřebí hydrogeologický posudek, který potvrdí, že je podloží ke vsaku vhodné

V tomto případě hraje důležitou roli způsob, jakým chcete domovní čistírnu povolit. Pokud se rozhodnete pro takzvané ohlášení, pak vám nezbyde nic jiného, než si pořídit čistírnu s certifikací CE. Půjdete cestou vodoprávního řízení? Pak se při výběru čistírny nemusíte omezovat.

Ať tak či tak, doporučit vám můžeme domácí čistírnu odpadních vod AT6 od společnosti ABPlast.

Chci využívat přečištěné vody z čističky

 • Likvidace do podzemních vod neboli vsak se zálivkou

  • Přečištěná voda natéká do retenční (akumulační) nádrže, odkud je čerpána na zalévání zahrady

  • Je zapotřebí hydrogeologický posudek

Pro tento případ platí totéž co pro výše zmíněný vsak bez zálivky a je tedy vhodné zamyslet se nad tím, jak domácí čistírnu odpadních vod povolíte. Každopádně můžete vybrat domovní čističku Monocomp od společnost ASIO a máte po starostech.

Krok č. 2: Výběr domovní čistírny odpadních vod

Jakmile víte, jakým způsobem budete nakládat s přečištěnou vodou, výběr čistírny odpadních vod pro vás bude hned o poznání jednodušší. Přesto zbývá zohlednit ještě několik důležitých parametrů.

domovní čistírna odpadních vod – postup krok za krokem

Domovní čistírna odpadních vod podle počtu ekvivalentních osob

Počet ekvivalentních osob (EO) je v podstatě počet osob, které obývají danou domácnost. Každá domovní ČOV je navržena tak, aby zvládla vyčistit určité množství odpadních vod – problém nastává v případě, že zvolíte buď poddimenzovanou, nebo naopak předimenzovanou čistírnu, kterou vaše rodina plně nevyužije.

Nemusíte se ale bát – výrobci vám výběr usnadňují tím, že většina čističek je dimenzována pro určité rozpětí počtu osob. Takže pokud máte tušení, že se v následujících letech vaše rodina rozroste nebo naopak děti konečně vyletí z hnízda, můžete zvolit čističku pro 2–5 EO.

Jak získat domovní čistírnu odpadních vod? Postup ČOV krok za krokem

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Domovní čistírna odpadních vod podle způsobu likvidace přečištěné vody a způsobu povolení

Pojďme si pro jistotu ještě jednou zopakovat, jak způsob likvidace přečištěné vody a způsob povolení ovlivňují výběr čistírny.

Jestliže hodláte přečištěnou vodu vypouštět do vodního toku nebo do dešťové kanalizace, čistírna odpadních vod nemusí splňovat žádná specifická kritéria. Pokud se ale rozhodnete pro vsak (ať už bez, nebo se zálivkou zahrady) a zároveň chcete čistírnu povolit formou ohlášení, musíte zvolit takovou, která má certifikaci CE.

Domovní čistírna odpadních vod podle zákaznického servisu

Domovní čistírna odpadních vod vám bude sloužit dobře jen v případě, že ji budete pravidelně kontrolovat a servisovat. Ať už se jedná o pravidelné revize, nebo akutní opravy, jistě uvítáte kvalitní a rychlý zákaznický servis.

Proto doporučujeme vybírat domácí čistírnu odpadních vod od výrobce, který je buď v dojezdové vzdálenosti, nebo má distribuční centra ve vašem kraji. Výhodou samozřejmě je, pokud výrobce nabízí prodlouženou záruku na zboží nebo doživotní servis zdarma.

Domovní čistírna odpadních vod podle pořizovací ceny

Cena domovní čističky odpadních vod je mnohdy to první, čeho si lidé při jejím pořizování všímají. V žádném případě ale nedoporučujeme rozhodovat se pouze na základě tohoto faktoru. Mnohem důležitější je, co za danou cenu získáte. Pro kolik osob je čistírna dimenzována? Je v ceně zahrnuto základní příslušenství? Poskytuje výrobce dopravu čistírny nebo její zapojení zdarma?

Z vlastní zkušenosti víme, že na českém trhu lze sehnat kvalitní čističky odpadních vod, které vás nezruinují. Prohlédněte si přehled cenově dostupných domovních čistíren, které můžeme vřele doporučit.

Nevíte si rady s výběrem domovní čistírny? Přečtěte si náš podrobný článek “Jak vybrat domovní ČOV” nebo se na nás obraťte s dotazem. Nabízíme nezávaznou konzultaci zdarma.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Krok č. 3: Hydrogeologický posudek

Jestliže chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, budete potřebovat odborný posudek od hydrogeologa. Ten mimo jiné zhodnotí, zda je váš pozemek vhodný pro vsakování a zda nehrozí riziko kontaminace spodních vod.

hydrogeologický posudek k domácí ČOV

Kontakt na hydrogeologa seženete na internetu, poptat se ale můžete také na stavebním úřadě nebo v naší projekční kanceláři. Našim klientům zajišťujeme hydrogeologický posudek k domácí čistírně odpadních vod zdarma. Poptáme hydrogeology ve vašem okolí a předložíme vám jejich nabídky, ze kterých si vyberete tu nejvýhodnější.

Potřebuji hydrogeologaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Krok č. 4: Oslovení projektanta a projekt domovní ČOV

Čistírna odpadních vod je dle zákona považována za vodní dílo, jehož stavbu musí povolit stavební úřad. Ten tak činí na základě projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra.

Projekt domovní ČOV u nás vyřídíte prakticky celý online z pohodlí svého domova. V dohodnutý termín od nás obdržíte hotovou projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady. To vše za cenu 11 990,- Kč (s DPH), ve které jsou již zahrnuty případné změny.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Zajímá vás více informací? Přečtěte si naše další články:

Krok č. 5: Povolení domovní čistírny odpadních vod

Domácí čističku odpadních vod lze povolit dvěma způsoby – ohlášením a vodoprávním řízením. Jak se od sebe oba způsoby liší, můžete vidět v tabulce:

Kritéria

Vodoprávní řízení

Ohlášení

Lhůta úřadů k vyřízení

60 dnů

30 dnů

Platnost řízení

Omezená, na 10 let

Neomezená

Podmínky k vypouštění vod

Stanoví úřad

Nestanovuje úřad

Rozbor vzorku vypouštěných vod

2x ročně

Revizní kontroly po 2 letech

Správní poplatek

300 Kč

500 Kč

Ohlášení domácí čistírny odpadních vod

Ohlášení domovní ČOV na první pohled působí jako rychlejší, jednodušší a vesměs výhodnější způsob povolení. Jeho vyřízení trvá pouhých 30 dnů a výsledkem je získání povolení na dobu neurčitou. 

povolení domovní ČOV

Na druhou stranu je třeba počítat s mnohem vyšší administrativní zátěží, nutností stavebního dozoru při instalaci čistírny a také revizními kontrolami, které provádí technický komisař. A abychom nezapomněli – pokud chcete přečištěnou vodu vsakovat, stavební úřad vám povolení jen a pouze čističku s certifikací CE.

K ohlášení domovní čističky odpadních vod si připravte následující dokumenty

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k danému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Speciální stanoviska

 • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

 • Provozní řád domovní ČOV (Ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.)

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu

 • Plná moc k zastupování (pokud za vás povolení vyřizuje pověřená osoba)

Výhody ohlášení: 

 • Správní řízení trvá jen 30 dnů

 • Rozhodnutí o povolení čistírny je zpravidla na dobu neurčitou

 • Revize čistírny 1x za 2 roky

Nevýhody ohlášení:

 • Vyšší administrativní náročnost

 • Pokud chcete vodu vsakovat, musíte koupit čistírnu s certifikátem CE

Povolení domovní ČOV formou vodoprávního řízení

Klasickým způsobem, jak povolit domovní čistírnu, je vodoprávní řízení, na které má správní orgán 60 dnů. Vydává se s omezenou platnosti maximálně na 10 let a přináší klientům povinnost 2x do roka poslat na vodoprávní úřad rozbor vzorků přečištěné vody.

Na druhou stranu vás potěší administrativní náročnost a možnost koupit domácí čistírnu odpadních vod bez certifikace CE.

K povolení domovní čističky odpadních vod přes vodoprávní řízení si připravte:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Speciální stanoviska

 • Plná moc k zastupování (pokud za vás povolení vyřizuje pověřená osoba)

Výhody vodoprávního řízení:

 • Menší administrativní náročnost

 • Možnost povolit vsak bez certifikace čistírny

Nevýhody ohlášení:

 • Omezená platnost rozhodnutí

 • Povinnost zasílat 2x ročně vzorky

Zajímá vás více informací? Přečtěte si naše další články:

Víte, že za vás zvládneme vyřídit nejen projekt domovní ČOV, ale také její povolení? Jestliže nechcete trávit hodiny na úřadech, přenechte nám starosti se sháněním stanovisek a odborných vyjádření.

Potřebuji povolení ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Krok č. 6: Instalace domácí čističky odpadních vod

Jakmile máte vybranou čističku odpadních vod a vyřízené veškeré legislativní formality, zbývá vám jediné, a to dopravit ČOV na váš pozemek a zprovoznit ji. S dopravou se to má různě – někteří výrobci nabízejí dopravu čistírny zdarma, jiní za poplatek nebo dokonce vůbec. Pak vám nezbyde nic jiného, než si sjednat externího dopravce s potřebným vybavením (nezapomeňte, že čistírna váží více než 200 kg).

domovní čistírna odpadních vod krok za krokem

Samotná instalace domovní ČOV zahrnuje následující úkony:

 • Výkopové práce

 • Realizace základové desky

 • Uložení potrubí

 • Uložení čistící nádrže

 • Zásyp (a případně betonování) čističky

 • Umístění a napojení dmychadla

 • Zprovoznění čistírny

 • Zaškolení obsluhy

Některé úkony zvládnete jistě svépomocí nebo s partou kamarádů, odbornější práce je ale vhodnější nechat na specializované firmě, která má s instalací ČOV zkušenosti. Například o zprovoznění čistírny se vždy stará servisní pracovník. 

Krok č. 7: Kolaudace domovní ČOV

Jakmile je domácí čistírna odpadních vod na svém místě, zbývá vám už pouze poslední krok – kolaudace. Až ta vám definitivně umožní používat vaše nové čisticí zařízení legálně. O kolaudaci zažádejte na stavebním úřadě a s sebou si vezměte následující dokumenty:

 • Projekt domovní ČOV

 • Provozní řád domácí čistírny

 • Vyjádření správce toku (pokud likvidujete odpadní vody vsakem)

Proč využít služeb projekční kanceláře Zakra?

projekt domovní čistírny odpadních vod snadno a rychle

 • Jsme rychlí – Na projekt vaší domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu ČOV vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.

 • Jsme féroví Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.

 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně.

 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Celý proces realizace domácí čističky odpadních vod si vezmeme na starost.

Využijte odbornou konzultaci zcela zdarma a vyžádejte si od nás nezávislou nabídku našich služeb. Zda jich využijete, záleží jen na vašem rozhodnutí. Pracovali jsme už na stovkách zakázek, díky kterým si dnes naši klienti užívají bezstarostného života v rodinném domku, a to i v lokalitách, kde ho nebylo možné napojit na běžnou kanalizační síť. Přidáte se k nim i vy? 

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma