Dotace dešťovka pro novostavby

kraus@zakra.cz Michal Kraus
05. 12. 2022
Dotace dešťovka pro novostavby

Dešťovka pro novostavby nabízí způsob, jak ušetřit rodinnému rozpočtu a zvýšit hodnotu svého domu. Majitelé a stavebníci novostaveb v dnešní době, víc než kdy jindy přemýšlejí, jak snížit energetickou závislost domu. Mezi populární řešení pro novostavby patří i dotace dešťovka, která se zaměřuje na využití dešťových a případně šedých vod v novostavbě.

Obsah článku

Co je to Dešťovka?

Dešťovka je zkratka pro dotaci z programu Nová zelená úsporám, která cílí na šetrnější nakládání s dešťovými a šedými vodami. Dotace dešťovka podporuje zadržování vody na pozemku a její zpětné využití pro zalévání zahrady a splachování.

Dešťovka pro novostavby se nevztahuje na nejjednodušší řešení v podobě zálivky zahrady, ale naopak podporuje “složitější” řešení, kdy je dešťová voda využívána extenzivně i pro splachování. Zároveň motivuje k využívání šedých vod uvnitř objektu.

Dotace Dešťovka se vztahuje i na novostavby

Co je to novostavba z pohledu dotace?

Dotace dešťovka pro novostavby motivuje k využití dešťových a šedých vod pro zalévání a splachování uvnitř nemovitosti. Minimální výše podpory pro novostavby je 37 000 a maximální 105 000.

Novostavba, je každá nemovitost postavená pro účely bydlení, která je mladší 2 let od momentu kolaudace. Pokud tedy například zkolaudujete dům v březnu 2023, je považován za novostavbu do března 2025.

Jak řešení Dešťovky mohou majitelé novostavby využít?

Pro majitele novostaveb připadají v úvahu následující řešení:

Dešťová voda pro zalévání zahrady a splachování všech toalet

První variantou, kterou lze v rámci dešťovky pro novostavby využít, je sběr dešťové vody ze střechy. Následná akumulace v nádrži na dešťovou vodu a její využití pro zalévání zahrady a splachování všech toalet v nemovitosti.

Oproti stávajícím rodinným domům, kde postačí napojit jednu toaletu, musí majitelé novostaveb napojit všechny. Samozřejmostí jsou oddělené rozvody vody. Dešťová voda uvnitř objektu nesmí přijít do styku s vodou pitnou. Při stavbě nového rodinného domu způsobuje tento požadavek však minimální starosti.

U novostavby můžete využít dešťovou vodu na zalévání i splachování

Využití šedé vody

Šedá voda vzniká nejčastěji v koupelně při sprchování a praní prádla. Jde o vodu, která není zásadně znečištěna a může být znovu využita pro splachování. K jejímu čištění se používají domovní čistírny šedých vod, které se nejčastěji umisťují do technické místnosti.

Toto řešení dešťovky nevyužívá srážkovou vodu, ale pouze tu, kterou rodina vyprodukuje při vlastní hygieně. Není tak nutné pořizovat nádrž na dešťovou vodu. Hodí se k novostavbám s menší zahradou a například velkou garáží nebo již zmiňovanou technickou místností.

Dotaci dostanete i na řešení bez nádrže na dešťovou vodu. Postačí recyklace šedých vod v novostavbě

Kombinace dešťové a šedé vody pro zalévání a splachování

Poslední varianta kombinuje dvě předchozí. Majitel novostavby čerpá užitek z vody dešťové i šedé. Jde o kombinaci nádrže na dešťovou vodu a nádrže na šedou vodu. Dešťovou nebo již využitou vodou zaléváte a zároveň splachujete. Vaše novostavba tak nikdy nečerpá pitnou vodu na činnosti, kde stačí voda užitková.

Poslední typ dotace pro novostavby kombinuje šedé a dešťové vody

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kolik vám na dešťovku přispěje stát?

Finanční příspěvek pro novostavby je odvislý od vybraného řešení. Pro novostavby tedy platí následující podmínky:

Typ řešení pro novostavby

Výše státní podpory

Další podmínky

Zálivka + splachování dešťovou vodou

30 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3

Maximálně 65 000,-Dotace nesmí být vyšší než 50% nákladů

Využití šedých vod

60 000

Dotace nesmí být vyšší než 50% nákladů

Kombinace šedých a dešťových vod

70 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3

Maximálně 105 000,-Dotace nesmí být vyšší než 50% nákladů

Kdo má na dotaci nárok?

Kdo může žádat o podporu na Dešťovku

Pravidla Dešťovky pro novostavby stanovují, že o dotaci mohou žádat:

 • Stavebníci rodinného domu

 • Budoucí majitelé rodinného domu nebo

 • Osoba, které svědčí právo stavby

Další podmínky dotace pro novostavby

Dešťovka se vztahuje na rodinné domy a bytové domy. Kvalitativní parametry rodinného domu jsou vymezeny v §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde stojí:

 1. stavbou pro bydlení

  1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,

  2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví

Proč využít dotace na dešťovou vodu

Dešťovka pro novostavby má smysl. Důvodů, proč uvažovat dotaci je hned několik. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Nádrže na dešťovou vodu jsou “povinné”

Vodní zákon v poslední novele přibral důležité ustanovení v §5:

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb…. je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Výše uvedený odstavec 3) zákona stanovuje, že každý majitel novostavby musí řešit “srážkovou vodu”, konkrétně její záchyt a likvidaci. Když už jste “nuceni” akumulovat dešťové vody na pozemku, proč jimi rovnou i nesplachovat?

Protože se dešťovka u novostavby vyplatí

O finanční návratnosti dešťovky jsme již psali tady a tady. Obecně lze říci, že máte-li zahradu větší než 250 m2 a žijete v oblasti s průměrnými srážkami, má dotace racionální finanční návratnost. V našich modelech jsme se dostali k návratnosti mezi 6. a 7. rokem od investice.

Pokud chcete spočítat návratnost ve vašem konkrétním případě, neváhejte nás poptat.

Zvýší cenu nemovitosti

Je jasné, že majitel novostavby se nechystá svůj sen jen tak prodávat. Na druhou stranu zvýšit hodnotu nemovitosti se vždy hodí, zvlášť když hypotéka tak rychle neklesá. V dnešní době honby za energetickou soběstačností se parametry energetické náročnosti sledují velmi pečlivě.

Čím více nezávislý a energeticky pasivní dům máte, tím rychleji jeho cena roste. Po solárních panelech a tepelném čerpadle je Dešťovka jasnou volbou, jak svůj dům posunout o úroveň výše.

Investicí do energetické nezávislosti zvýšíte hodnotu své novostavby

Rodinný rozpočet bude odolnější vůči změnám cen

O kontinuálně rostoucí ceně vody jsme psali zde. Skokové nárůsty cen energií v letech 2022 a 2023 ukázali, že kdo je připraven, není překvapen. Konečně i růst cen vody v průměru o 20% v roce 2023 ukazuje, že i když je voda aktuálně stále relativně levná, nemusí tomu, tak být navždy.

Sucha vás trápit nemusí

Sucho a období sucha trápí i Českou republika. Příkladů, kdy sucha postihla i nás najdeme již spoustu. Vybudováním nádrže na dešťovou vodu nebo recyklací šedých vod získáte rezilienci vůči suchým dnům v letních měsících.

Pokud bojujete se suchem doporučujeme také zvážit pořízení vrtané studny.

Trocha ekologie bez greenwashingu

Nemusíme být aktivními členy Greenpeace, abychom přijali některá ekologická řešení, zvláště pokud mají zajímavou finanční návratnost a ulehčí rodinnému rozpočtu.

Jak postupovat při získání dotace krok za krokem?

 1. Vámi vybrané řešení doporučujeme konzultovat s odborníkem na hospodaření s dešťovou a šedou vodou. Pro tento krok můžete využít i naší bezplatné konzultace.

 2. Bude-li vám návrh řešení dávat smysl, připravíme pro vás odborný posudek

 3. Pomůžeme vám vybrat správnou nádrž na dešťovou vodu a další sortiment

 4. Bude-li mít zájem vyřídíme pro vás celou dešťovku na klíč včetně realizace

 5. Pokud si chcete dotaci zařídit sami, můžete postupovat podle našeho návodu na vyřízení dotace.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Na co nezapomenout při výběru nádrže na dešťovou vodu pro novostavbu?

Velikost nádrže na dešťovou vodu

Dotační výzva stanovuje minimální a maximální velikost nádrže. V nejmenším případě by mělo jít o 2m3. Největší by pak neměla přesáhnout 10m3. Respektive pořídit samozřejmě můžete i větší, zvláště jste-li v oblasti s nárazovými srážkami, ale dotace bude maximálně na 10m3.

Dalším předpokladem je umístění nádrže. Mělo by jít o podzemní nádrž na dešťovou vodu, tak aby se předešlo zamrznutí a negativním účinkům slunečního záření.

Odborný posudek

Ke každé žádosti o dešťovku je nutné nechat si připravit odborný posudek. Bez něj nelze podat žádost na portále AIS. Odborné posudky k dešťovce máme v malíku. Oproti jiným dodavatelům, u nás máte jistotu, že ho připraví autorizovaný vodohospodář. Můžete tak s námi probrat vše do hloubky.

Takto bude vypadat váš odborný posudek k dotaci dešťovka

Realizace na klíč a na fakturu

Realizaci dotace doporučujeme řešit dodávkou na klíč. Zaprvé se vyhnete starostem se zajišťováním subdodávek. Zadruhé budete mít záruky od jednoho dodavatele, případné reklamace tak posíláte jedním směrem a nezvnikají hádky mezi dodavatelem nádrže a například stavebníkem.

K žádosti o Dešťovku se navíc dokládající faktury, proti kterým se dotace vyplácí. Je snadnější dokládat jednu, než několik.

Doporučujeme přečíst

 

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma