Jak využít vodu z domovní čistírny odpadních vod?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 10. 2021
čistička eko sbr bio

Běžná čtyřčlenná domácnost denně spláchne do kanalizace téměř 500 litrů pitné vody. Velkou část přitom tvoří takzvaná šedá voda, kterou lze po přečištění v domovní čistírně odpadních vod (ČOV) opětovně upotřebit. V dnešním článku vám proto poradíme, jak můžete vodu z domovní čistírny využít k zálivce zahrady, splachování toalety nebo praní prádla.

Obsah článku

Co je šedá voda

Pojem šedá voda označuje splaškovou vodu, která neobsahuje fekálie ani moč. Konkrétně se tedy jedná o vodu ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí. V novějším pojetí se do šedých vod často nezařazuje odpadní voda z kuchyní, jelikož obsahuje velké množství hůře odstranitelných látek, jako jsou oleje a tuky.

3 odstíny odpadních vod: Kromě šedé vody rozlišujeme také vodu hnědou, žlutou a černou. Jak se od sebe liší? Hnědá voda obsahuje fekálie, žlutá voda obsahuje moč a černá voda vzniká spojením vody žluté a hnědé. Tento druh odpadních vod nelze ani po přečištění použít v domácnosti (například ke splachování toalety). Jediné přípustné využití je k zálivce zahrady.

Jak přečistit šedou vodu

K přečištění šedých vod slouží domovní čistírna, která dokáže odstranit až 97 % nečistot. Takto vzniklá “bílá voda” je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a má tak všechny předpoklady k tomu, abyste ji opětovně použili – a to jak na zahradě, tak v domácnosti.

Domovní čistírnu odpadních vod možná znáte jako zařízení, které se instaluje u nemovitostí, jenž nelze napojit na městskou kanalizaci. Do čističky natékají odpadní vody z domácnosti, které procházejí mechanicko-biologickým procesem čištění, jehož výsledkem je voda zbavená až 97 % nečistot.

jak využít vodu z domovní čistírny odpadních vod

Co ovlivňuje kvalitu přečištění odpadních vod

Čističky odpadních vod pracují na principu mechanicko-biologických procesů, při kterých využívají činnosti živých mikroorganismů. Aby se mikroorganismům v čistírně dobře dařilo a kvalita čištění odpadních vod byla vysoká, je třeba dodržovat určité zásady. Mezi ty základní patří:

  • Zajišťovat pravidelný přísun odpadních vod.

  • Nepřetěžovat čistírnu větším přísunem odpadních vod, než na který je dimenzována.

  • Zajišťovat neustálý přísun kyslíku do aktivační části čistírny, kde se nacházejí bakterie.

  • Nepoužívat příliš agresivní čisticí a dezinfekční přípravky.

  • Nevypouštět do čistírny toxické látky, léky, neředěné kyseliny či zásady a větší množství olejů a tuků.

Chcete vodou z čistírny zalévat? Nechejte si vypracovat hydrogeologický posudek

S použitím přečištěné vody k zálivce zahrady musí nejprve vyslovit souhlas vodoprávní úřad. Ten ke svému rozhodnutí potřebuje projekt domovní čistírny odpadních vod a hydrogeologický posudek. V něm musí být výslovně uvedeno, že váš pozemek je z hlediska podloží vhodný pro takzvaný vsak se zálivkou.

Kolik za hydrogeologický posudek zaplatíte? Připravte si zhruba 4–10 000 korun.

voda z domovní čistírny odpadních vod k zálivce zahrady

Pro jistotu počítejte s možností, že hydrogeologický posudek dopadne negativně – to znamená, že se na pozemku nenachází dostatečná plocha pro rozstřik, takže vám úřad vsakování přečištěné vody nepovolí. Pro jistotu vám proto doporučujeme poptat se sousedů, kteří už danou situaci řešili, případně zavolat na vodoprávní úřad a celou záležitost tzv. předjednat.

TIP: Chcete-li likvidovat odpadní vody vsakem se zálivkou a zároveň povolovat domovní ČOV ohlášením, musíte si pořídit čistírnu s certifikací CE.

Akumulační nádrž k domovní ČOV

Abyste mohli vodu z čistírny používat k zalévání zahrady, potřebujete také ryze praktickou věc – akumulační nádrž, která pojme zásobu přečištěné vody. Někteří výrobci domovních čistíren nabízejí nádrž jako příslušenství, které je již zahrnuto v pořizovací ceně čistírny. Pokud vás zajímá vás, doporučujeme vám k přečtení článek, ve kterém jsme srovnávali největší výrobce domovních čistíren na českém trhu.

Dobrou zprávou pro každého majitele rodinného domu je, že na pořízení akumulační nádrže se vztahuje dotační program Dešťovka, díky kterému můžete ušetřit až 50 % výdajů. 

Jak získat dotaci na akumulační nádrž k ČOV?

Zajímat vás bude konkrétně třetí varianta dotačního programu Dešťovka, která předpokládá využití přečištěné šedé vody na splachování toalety, případně k zálivce zahrady. Dotační příspěvek se skládá z fixní částky (20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. V každém případě však činí maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů.

Třetí dotace Využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody

Jak dotační program funguje a jak o dotaci na retenční nádrž žádat, jsme shrnuli v našich předešlých článcích.

Chci získat dotaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Zajímá vás, zda lze získat dotaci také na čističku odpadních vod? Stručně řečeno – ano, lze, ale pouze v případě, že o dotaci žádá obec nebo městská část.

Jak velkou akumulační nádrž pořídit?

Objem akumulační nádrž závisí především na počtu osob, které budou využívat domovní čistírnu. Vycházet je třeba z faktu, že jedna osoba denně vyprodukuje zhruba 100–150 litrů odpadních vod. 

Důležitou roli hraje také to, zda nádrž kombinujete se vsakovacím objektem, či nikoliv. Vybudování vsakovacího objektu se v případě potřeby postará o samovolný odtok přebytečné vody z nádrže, takže vás výběr vhodné velikosti nemusí tolik trápit.

Obecně lze říci, že na 100 m² travnaté plochy využijete cca 0,5 m³ litrů denně, což je v podstatě spotřeba vody čtyřčlenné rodiny.

Složitější situace nastává v momentě, kdy si pořídíte bezodtokou akumulační nádrž. Do úvahy musíte vzít skutečnost, že mimo vegetační období se bude přečištěná voda v nádrži pouze hromadit. V takovém případě je vaší povinností kontaktovat akreditovanou společnost a nechat vodu vždy jednou za čas vyvézt. Z toho důvodu doporučujeme volit velikost nádrže podle objemů fekálních vozů, tedy v rozpětí např. 5–12 m³.

Chcete na svém pozemku navíc zachytávat dešťovou vodu? V tom případě už budete potřebovat dvě samostatné retenční nádrže – jednu na dešťovou vodu a druhou na přečištěnou vodu z domovní čistírny. Většina úřadů vám totiž nepovolí místit odpadní a dešťové vody.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak využít vodu z domovní čistírny na zahradě

Chcete-li vodu z domovní čistírny odpadních vod použít jen a pouze na zahradě, kromě projektu domovní ČOV, hydrogeologického posudku a pořízení akumulační nádrže nemusíte řešit nic dalšího. Jakmile získáte souhlas vodoprávního úřadu se stavbou čistírny a s využitím přečištěných vod, nic už vám nestojí v cestě.

jak využít vodu z domovní čistírny k zálivce zahrady

Neustále ale mějte na paměti, že i přečištěná voda obsahuje stopové množství nečistot a zbytky mikroorganismů. Z tohoto důvodu ji doporučujeme používat například k zálivce trávníku, okrasných záhonů a stromů. Chcete-li zavlažovat také zahradní plodiny určené k následné konzumaci, investujte do dezinfekčního modulu, který vyčištěnou vodu pomocí UV lampy zbaví zbytkových mikroorganismů.

Jak využít vodu z domovní čistírny v domě

Zavést přečištěnou vodu z domovní čistírny odpadních vod do domácnosti je o něco složitější proces. Dle zákona musíte totiž striktně oddělit rozvody pitné a užitkové vody, aby nedošlo ke kontaminaci vodovodního řádu. Za dvojí rozvody vody si samozřejmě připlatíte, investice se vám ale co nevidět vrátí v podobě úspory na vodném a stočném.

Přečištěná voda z čistírny se hodí zejména ke splachování toalety, na které denně padne až třetina  litrů vody. Kromě toho lze v bílé vodě prát prádlo nebo ji použít k mytí podlah.

voda z čistírny odpadních vod ke splachování toalety

Projekt domovní ČOV s akumulační nádrží

Domovní čistírna odpadních vod je narozdíl od vodovodní nebo kanalizační přípojky vodním dílem, její projekt proto smí vypracovat pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb. Naše projekční kancelář Zakra má k projektování domovních ČOV s akumulační nádrží veškerá potřebná oprávnění. Kromě toho za vás umíme vyřídit povolení domovní čistírny nebo vypracovat odborný posudek pro získání dotace Dešťovka.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Pokud potřebujete poradit s výběrem čističky odpadních vod a akumulační nádrže nebo vás zajímá, jak efektivně využít přečištěnou vodu na zahradě či v domácnosti, stačí nám napsat či zavolat – úvodní konzultaci poskytujeme zcela zdarma.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Proč využít služeb projekční kanceláře Zakra?

  • Jsme rychlí – Na projektovou dokumentaci nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Dáváme si záležet, abyste termín dokončení projektu vždy znali dopředu a mohli s ním počítat.

  • Jsme féroví Cenu projektu znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud budete potřebovat něco předělat nebo se úředníkovi nebude něco líbit, máte tuto předělávku v ceně.

  • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Naši práci uchováváme v bezpečí cloudu, takže nehrozí její ztráta. Vyvinuli jsme vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně.

  • Pomůžeme vám vyřídit veškerá potřebná povolení – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma