Jímka či žumpa na odpadní vodu na klíč do 2 dnů

kraus@zakra.cz Michal Kraus
16. 08. 2023
3-1692199130.png

Jímka neboli laicky žumpa je stále oblíbeným způsobem likvidace odpadních vod. Naše společnost nabízí stavbu jímky na klíč. Rádi vás provedeme celým procesem od výběru správné velikost, přes projekt, povolení až po realizaci jímky. Jak tedy vypadá realizace žumpy na klíč?

Obsah článku

Co je jímka na odpadní vodu

Jímka nebo archaicky žumpa je plastová či betonová nádrž, do které odpadní vody z domu či chaty natékají, a kde se akumulují.

V jímce nedochází k čištění odpadních vod, které znáte například z domácí čističky odpadních vod či septiku s filtrem. I proto je nutné jímku následně pravidelně vyvážet a vyhnout se tak případné pokutě

Kdy je možná realizace na klíč

Vodní zákon stanovuje hierarchický žebříček pro řešení likvidace odpadních vod u chat a rodinných domů. 

V první instanci by odpadní vody měly být likvidovány pomocí kanalizační přípojky. Není-li v obci kanalizace, pak se doporučuje domovní ČOV, popřípadě tříkomorový septik s filtrem.

Až poslední možností z pohledu zákona je tedy bezodtoká jímka. Ta se typicky instaluje do míst, kde nelze povolit čističku nebo septik. Například v:

 • Ochranném pásmu vodního zdroje

 • Při velmi vysoké hladině podzemní vody

 • Kvůli územnímu plánu

 • apod.

Jak vypadá spolupráce s námi

Realizace jímky na klíč představuje všechny tyto činnosti:

 • Obhlídka místa a technická konzultace

 • Příprava rozpočtu stavby

 • Projekt a povolení (je-li potřeba)

 • Dopravu žumpy na místo

 • Venkovní instalaci jímky včetně napojení na odpady z domu

 • Zprovoznění jímky

1.Návštěva místa

Prvním krokem je osobní návštěva. Uvidíme se na místě realizace. Náš technik vám vše vysvětlí. Získá tak podklady pro případný projekt, ale i pro vytvoření cenové nabídky.

2.Nabídka žumpy na klíč

Připravíme vám položkový rozpočet stavby a technologie. Společně se smlouvou o dílo vám jej zašleme k odsouhlasení.

3.Administrativa

Vyžaduje-li to úřad nebo situace připravíme projekt a zajistíme všechna potřebná povolení ke stavbě. 

4.Jímku doručíme na místo

Doručíme vybranou jímku na místo.

5.Realizace

Vykopeme, uložíme, obsypeme, inu prostě uděláme z jímky funkční zařízení. 

Cena za realizaci žumpy na klíč

Cena za jímku na klíč se pohybuje od 65 000 do 130 000,-.

V dnešní době je samozřejmě klíčová cena. Dalo by se říci, že dopředu se určuje těžko, protože existují proměnné typu:

 • Kam s vykopanou zeminou

 • Typ podloží

 • Velikost a výběr jímky

Nicméně, z pohledu ostatních služeb na klíč, je jímka tím nejlevnějším řešením. Běžná cena žumpy se pohybuje v rozpětí od 25 000,- do 50 000,-. Cena realizace pak bývá od 40 000,- od 80 000,-.

Projekt a povolení bezodtoké jímky

Je potřeba pro žumpu projekt? Bezodtoká jímka není z pohledu zákona vodním dílem. Typicky stačí jednoduchý typ projektové dokumentace a ohlašení stavby.

Většina jímek a žump se sice staví načerno, nicméně rádi za vás obstaráme tento formální krok, ať máte vše v pořádku nejen vůči úřadu, ale i vůči sousedům.

Časté dotazy k žumpě a jímce

Kde stavíte jímky na klíč?

Jímky a žumpy stavíme v celém Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji.

Jak velkou jímku koupit na chatu?

Velikost jímky by měly primárně definovat kapacity fekálního vozu. Běžně mají objem mezi 6 a 8 m3. Z toho ohledu doporučujeme jímky o kubík či dva větší, než je kapacitu fekálního vozu. 

Jímka vs. septik: Co se vyplatí?
Související článek Jímka vs. septik: Co se vyplatí?

Jak velkou jímku koupit k rodinnému domu?

U rodinného domu platí totéž, co u chat. Je dobré si uvědomit, že jedna osoba vyprodukuje denně 100 litrů odpadních vod. Ze zkušenosti víme, že nikdo nechce řešit fekální vůz častěji, než 1x za měsíc. 

4členná rodina vytvoří kubík odpadních vod za 2,5 dne. I podle tohoto výpočtu se dopočítáte ideální velikosti.

Jak velkou odpadní jímku vybrat?
Související článek Jak velkou odpadní jímku vybrat?

Je lepší betonová nebo plastová žumpa?

Někdy betonová a jindy plastová. Betonové jsou samozřejmě pevnější a často levnější. Na druhou stranu jejich doprava je jednak drahá, a pak není jednoduché jejich uložení. Betonové jímky jsou tak dostupné jen některým pozemkům, kam bez problémů dosáhne rameno.

Jak často se musí jímka vyvážet?

Vývoz žumpy závisí na jejím objemu a produkci odpadních vod. Chcete-li se dopočítat dnů ve vašem případě můžete využít tento vzoreček:

(Objem jímky v m3) / (Počet osob x 0,1) = počet dnů.

Co kromě jímek stavíte?

Samozřejmě nestavíme jen žumpy a jímky na odpadní vody, rádi vám pomůžeme s:


- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku