Čistička odpadních vod: Jak se čistí voda?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 01. 2023
Malá čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod patří do každého města, obce nebo domácnosti. Při zjednodušeném pohledu zjistíme, že byť jsou tyto čističky velikostně rozdílné, fungují na podobném principu. V dnešním článku se podíváme na základní rozdělení čističek odpadních vod, od největších až po ty domácí. Jak fungují a také jak pořídit domovní čističku pro vaše bydlení.

Obsah článku

Jak fungují čističky odpadních vod

Všechny typy čističek odpadních vod fungují na podobném principu, rozdíly jsou především v jejich velikosti. Nejprve je nutné odpadní vodu zbavit pevných a velkých plovoucích částic. Ty se zachytávají v úvodní fázi čištění a dále nevstupují do procesu čištění.

U větších čističek odpadních vod, pak následuje fáze odstranění písku, kterou už střídá mechanicko-biologické čištění. Zde se za pomoci bakterií zbavuje odpadní voda organických sloučenin, dusíku a fosforu.

Následuje usazovací fáze, kdy zbylý kal klesne ke dnu a nahoře zůstane přečištěná odpadní voda (viz níže). Tato voda se nejčastěji likviduje vypouštěním do vodního toku, v případě domovních čistíren je pak možný i vsak, v případě, že je kladný hydrogeologický posudek.

Co se děje s vodou z čistírny

V případě, že se bavíme o velké čističce odpadních vod, pak je prakticky vždy voda z této čističky svedena do vodního toku. Většina čistíren, stejně tak vodáren, vzniká poblíž vodního toku.

Voda zbavena všech nečistot je vypouštěna do toku, odkud ji následně využije vodárna, která vodu opět upraví pro použitelnost v domácnosti.

Výše uvedené neplatí nutně pro domácí čističky odpadních vod. V případě, že čistička odpadních vod slouží pro bydlení, je možné vodu z čistírny likvidovat tzv. vsakem. To znamená, že přečištěná odpadní voda se vsakuje přímo na pozemku majitele. K realizaci takové likvidace je nezbytný hydrogeologický posudek a projekt domovní čističky.

Případně může být voda z domovní čistírny svedena do jednotné kanalizace (pozor nesmí jít o výlučně dešťovou kanalizaci). S tímto typem kanalizace se běžně setkáváme v menších obcích. Každá kanalizace musí mít svůj kanalizační řád, podle kterého se pozná, jaké vody se do kanalizace smějí vypouštět a jaké už ne.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak vypadá čistírna odpadních vod

Čistička odpadních vod vypadá vždy trochu jinak, logicky je rozdíl ve vzhledu v případě, kdy je o čističku pro město, obec a kdy pro domácnost. Níže se podíváme na ukázku každé z nich.

Jak vypadá městská čistička

Městská čistička odpadních vod je oproti svým menším sestrám atypická nejen rozlehlosti, ale také v tom, že nejde o jeden kompaktní výrobek. Jde o rozlehlost složenou ze spousty komponent, z nichž většina se nachází “venku”.

Městská čistička odpadních vod je rozlehlá stavba. Často slouží stovkám tisíc obyvatel.

Obecní čistička může vypadat jako rodinný domek u řeky

Takto například vypadá schéma obecní čističky odpadních vod od společnosti TopolWater.

Malou domácí čističku odpadních vod po zakopání skoro nenajdete

Nakonec se dostáváme k malé čističce odpadních vod, která se na rozdíl od větších čističek umísťuje vždy pod zem. Na první pohled, tak skoro není znát její umístění (je vidět pouze víko, případně část komínku).

Příklad malé čističky odpadních vod, konkrétně jde o Monocomp od společnosti ASIO.

Jak má vypadat voda z ČOV

Odpadní voda by po celém čistícím cyklu měla být čirá a bez znatelného zápachu. Stále se jedná o vodu odpadní, tzn. není možné ji konzumovat či využívat v domácnosti.

Není ani špatně pokud je voda z ČOV mírně zabarvená do hněda. Pokud si nejste jisti stavem vody u vaší domovní čističky odpadních vod, doporučujeme provést sedimentační zkoušku, kdy odeberte do průhledné nádoby přečištěnou vodu z ČOV a necháte zhruba 30 minut nehybně stát. Sedimentující kal by neměl být vyšší než ⅓ nádoby.

Městská čistička odpadních vod: Královna všech čistíren

Čističku odpadních vod najdete v každém městě. Jak už víte, obvykle se bude nacházet u vodního zdroje. Pokud nevíte, kde se čistička nachází, můžete využít mapy.cz s dotazem na “ČOV”.

Městská čistička je velká stavba, tvořena spoustou bloků, kde dochází k úpravám vody. Například plzeňská čistička odpadních vod je dimenzována pro 180 000 obyvatel a denně zpracuje 50 000 kubíků vody za den. Snadno si tedy dokážete představit, o jak velkou čističku musí jít.

Jak funguje městská čistička

Městská čistička odpadních vod funguje na principu mechanicko-biologického čištění. Síť kanalizací přivádí odpadní vodu do čističky pod zemí. Začátkem čištění je tedy využití šnekových čerpadel, které dostanou vodu na povrch.

Dalším krokem je tzv. hrubé předčištění. Odpadní voda protéká přes česle, které zachytí mechanické znečištění (pevné částice).

Po česlích přicházejí na řadu lapáky písku, ty mají jediný úkol, oddělit z odpadní vody písek. Tím je dokončena fáze hrubého předčištění.

Po této první filtraci postupuje voda do fáze mechanicko-biologického čištění. Voda natéká do usazovacích nádrží, kde se jemné látky usadí na dno (podobně jako u sedimentační zkoušky). V této fázi vzniká kal, který pak čistička využívá například pro výrobu elektřiny na svůj vlastní provoz.

Městská čistička odpadních vod využívá při čištění odpadních vod velké nádrže, kde se nečistoty usazují u dna.

Voda v čističce dále postupuje do aktivační nádrže, kde jsou využity bakterie (biologické čištění, podobné tomu u domovní čističky odpadních vod). V aktivační části je odpadní voda zbavena organických látek, dusíku a fosforu.

Po tomto zásahu putuje odpadní voda do dosazovací nádrže (společně s bakteriemi z předchozí fáze). Bakterie podobně jako u usazovacích nádrží, sednou dolů a jsou odčerpány. Navrchu usazovací nádrže zůstává vyčištěná odpadní voda, kterou už čeká cesta do řeky.

Obecní čistička odpadních vod aneb konečně kanalizace

Dalším typem čističky odpadních vod, je obecní čistírna. Funguje velmi podobně jako ta městská, jen v menším provedení. Díky vybudování obecní čističky odpadních vod je možné v obci postavit kanalizaci a pomocí kanalizační přípojky připojit majitele nemovitostí k technické infrastruktuře.

Jak funguje obecní čistička

Obecní čistička odpadních vod funguje podobně jako ta městská. I v tomto případě celý cyklus čištění začíná hrubým předčištěním, kde odstraňujeme jednak pevné nečistoty (pleny, kapesníky, utěrky…) a také písek.

Po předčištění natéká voda do nádrží, kde již přichází na řadu biologické čištění. Dojde k odstranění dusíku, částečně fosforu a organického znečištění. Po čistícím cyklu se reaktor (nádrž) vypne a dojde k usazení nečistot (kalu), který je následně odčerpán.

Tím je čistící cyklus hotový a odpadní voda může pokračovat do toku.

Schéma obecní čističky odpadních vod. Opět v podání společnosti TopolWater.

Je obecní čistička povinná

Je a není. Obecně platí povinnost pro obce vybudovat obecní čističku odpadních vod v případech, kdy v obci žije více než 2 000 osob.

Realita je sice trochu jiná, ale ne vždy vinou obce. Existují oblíbené lokality, které se začali více osidlovat teprve nedávno a povinnost vybudovat obecní čističku, tak mohla vzniknout teprve nedávno.

Navíce je pro obec finančně velmi náročné vybudovat obecní čističku včetně kanalizace. Takové rozhodnutí nechtějí často zastupitelé udělat, respektive nechtějí rozhodnutí uspěchat.

Často se tak naši klienti dostávají do situace, kdy chtějí nahradit jímku na vyvážení domovní čističkou odpadních vod, ale je jim zamítnutý projekt, s odůvodněním, že v obci vznikne kanalizace.

Domácí čistička odpadních vod aneb kanalizace v nedohlednu

Nejmenší variantou čističky odpadních vod je domácí čistička. Ta se nejčastěji staví u rodinných domů, kde není možné připojení ke kanalizaci. Její výhodou jsou menší rozměry ve srovnání se septikem a vysoká kvalita přečištění. Díky domovní čističce odpadních vod, tak můžete bydlet takřka kdekoliv.

Jak funguje domovní čistička odpadních vod

O fungování domovní čističky odpadních vod jsme již toho napsali hodně. Nebudeme zde tedy znovu popisovat podobný cyklus jako v případě městské a obecní čističky.

Mohlo by vás, ale zajímat, že u domovních čističek existují 2 typy čištění. První je klasické, za využití více komor, přičemž v každé probíhá jiná fáze čištění. Tuto variantu najdeme například u velmi prodávané čističky Variocomp.

Ukázka, jak funguje malá čistička odpadních vod Variocomp.

Vedle klasického čištění existuje ještě varianta SBR, kterou využívá například čistička Monocomp nebo Topas. Jde o modernější přístup, kdy se v jednom reaktoru střídá více čistících cyklů. Tento typ čistírny je navíc vybaven řídící jednotkou a lépe si poradí s vyšší zátěží nebo nepravidelným provozem.

Jak zařídit domácí čističku odpadních vod

Malá čistička odpadních vod je zákonem považována za vodní dílo. Její pořízení podléhá byrokracii ve smyslu projektu a povolení. Pojďme si ukázat, jak zařídit domovní čističku krok za krokem:

 1. Ověření, že čistička jde realizovat. Je nutné vyloučit možné napojení na kanalizaci, které je zákonem vždy preferováno. Dále, že se nejedná o specifickou oblast, kde by byly čističky zakázané (například národní park).

 2. Rozhodnout se, jak bude nakládáno s přečištěnou odpadní vodou. V úvahu připadají 4 možnosti, řadíme je dle preference úřadu:

  1. Jednotná kanalizace

  2. Povrchové vody - např. potok v blízkosti pozemku

  3. Vsak - k tomu je nutný hydrogeologický posudek

  4. Akumulace a rozstřik -  k tomu je nutný hydrogeologický posudek

 3. Hydrogeologický posudek v případě likvidace odpadních vod vsakem. Vypouštíte-li odpadní vody do kanalizaci či potoka, není posudek nutný.

 4. Výběr domovní čističky. Zatím stačí si vybrat, kupovat ji ještě nemusíte.

 5. Projekt domovní čističky odpadních vod od autorizovaného vodohospodáře.

 6. Povolení čističky:

  1. Řízením nebo

  2. Ohláškou

 7. Koupě a realizace čističky odpadních vod, rovnou třeba na klíč.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma