Jak přivést vodu na nezasíťovaný pozemek?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
24. 10. 2021
šetrné hospodaření s vodou

A je tu pokračování našeho seriálu o nezasíťovaných pozemcích. Tentokrát se podíváme na to, jak dovést vodu na nezasíťovaný pozemek v případě, že vodovodní přípojka nepřichází v úvahu. Možností je hned několik, tak se nemusíte bát, že zůstanete odkázáni jen na balenou vodu!

Obsah článku

Kdy nepřipadá v úvahu realizace vodovodní přípojky

To, že na pozemek nejsou přivedeny inženýrské sítě, ještě neznamená, že ho nelze zasíťovat. Konkrétně v případě vodovodní přípojky je třeba nejprve zjistit, jak daleko od hranice pozemku se nachází vodovod. Jestliže leží ve vzdálenost několika metrů a jeho kapacita umožňuje připojení další nemovitosti, můžete se bez obav pustit do realizace vodovodní přípojky.

vodovodní přípojka

Pokud by se ale realizace přípojky enormně prodražila (což se může stát, pokud vodovod leží například více než 50 metrů od hranice pozemku) nebo pokud se vodovod v obci vůbec nenachází, přicházejí na řadu alternativní řešení.

Před tím, než se pustíte do zřizování inženýrských sítí, si pro jistotu ověřte, že daný pozemek je skutečně určen ke stavbě. Jak to poznáte? Zpravidla stačí nahlédnout do územního plánu obce – jestliže je pozemek zahrnut do zastavitelné oblasti, pak ho lze převést na stavební parcelu. Bližší informace vám poskytnou na příslušném stavebním úřadě.

Jak přivést vodu na nezasíťovaný pozemek

Tam, kde standardní řešení (tedy připojení na vodovod) nepřichází v úvahu, se nabízí hned několik alternativních možností. Nejčastěji se setkáte s vrtanou studnou, zdrojem vody (zejména té užitkové) se ale mohou stát také retenční nádrže na dešťovou vodu a domovní čistírny odpadních vod.

Chci nezávislou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vodu na nezasíťovaný pozemek přivede vrtaná studna

Nelze-li nemovitost zásobit vodou z vodovodního řádu, přichází na řadu vrtaná studna. Ta se standardně vede do hloubky 15–30 metrů dle vydatnosti pramene a kvality podzemní vody. Některé vrty dokážou dům zásobit rovnou svou vydatností, k těm méně vydatným se ale vyplatí pořídit zásobník na vodu, díky kterému je zajištěn nepřerušený přísun vody do domácnosti.

vrtaná studna jako zdroj vody na nezasíťovaném pozemku

Dobrou zprávou je, že voda ze studny má v podstatě stejné použití jako voda z veřejného vodovodu. Při posuzování však hodně záleží na vydatnosti zdroje a jeho kvalitě, a tedy potřebě případné úpravy vody.

A co studna kopaná? Ta se v současné době již příliš nedoporučuje. Jímá totiž vodu z relativně mělké hloubky, která se vyznačuje nízkou kvalitou. V období sucha může navíc dojít k poklesu studniční vody, jelikož její množství je přímo závislé na množství srážek.

Jak zřídit vrtanou studnu

Pokud se rozhodnete zásobit svou nemovitost vodou ze studny, připravte se na zdlouhavé obíhání úřadů. Postup stavby vrtané studny jsme podrobně popsali v samostatném článku, pojďme si ale připomenout ty nejdůležitější kroky na cestě za vlastním zdrojem vody.

 • Vyhledání vody na pozemku – nejdůležitější krok ještě před tím, než začnete obíhat úřady a pustíte se do stavby samotné studny. Nachází se vůbec na vašem pozemku vodní zdroj? A pokud ano, je dostatečně vydatný?

 • Hydrogeologický posudek – přivolaný hydrogeolog posoudí, zda je váš pozemek pro stavbu vrtané studny vhodný a doporučí typ hloubení.

 • Průzkumný vrt a jeho povolení – v případě vrtané studny je dnes již nutností. Na jednu stranu máte díky průzkumného vrtu jistotu, že se zdroj vody na vašem pozemku skutečně nachází. Na druhou stranu to znamená, že vás čeká jedna z vícera návštěv vodoprávního úřadu. Průzkumný vrt je totiž potřeba povolit.

 • Projektová dokumentace – jelikož je vrtaná studna vodním dílem, neobejdete se bez projektové dokumentace. Vypracovat ji smí pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb.

 • Povolení vrtané studny – s projektem v ruce můžete zamířit na stavební a následně i vodoprávní úřad pro veškerá potřebná povolení. Konkrétně se jedná o:

  • stavební povolení pro stavbu studny (územní rozhodnutí) – vydává stavební úřad

  • povolení stavby vodního díla, jeho součástí je hydrogeologický posudek – vydává vodoprávní úřad

  • povolení k nakládání s vodami neboli povolení k odběru podzemní vody – vydává vodoprávní úřad

Potřebuji projekt vrtané studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je cena vrtané studny

Cena vrtané studny se pohybuje v rozmezí od 50 000 do 100 000 korun. Finální cena vrtané studny záleží především na hloubce vrtu, avašak roli hraje také skladba hornin. Například za vrtání v jílovité či písčité půdě si zákonitě připlatíte.

Průměrná cena za 1 metr vrtu je 2 500,-. Do výsledné částky však nezapomeňte započítat také cenu za hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci a administrativní poplatky.

Zdrojem užitkové vody mohou být retenční nádrže

O tom, jak budete nakládat s dešťovou vodou, musíte vždy rozhodnout ještě před stavbou domu. Ideálním řešením je pořízení retenční nádrže, ve které bude dešťovka čekat na další využití. Retenční nádrž se tak může stát vhodným alternativním zdrojem užitkové vody pro případ, že vrtaná studna nedokáže pokrýt spotřebu celé domácnosti.

retenční nádrž jako zdroj vody na nezasíťovaném pozemku

Použití srážkové vody je dané jejím složením. Vzhledem k tomu, že je relativně čistá s nízkou tvrdostí, lze ji použít například k praní prádla, běžnému úklidu nebo splachování toalety. A aby toho nebylo málo, po adekvátní úpravě může sloužit také k osobní hygieně.

Chci nezávaznou konzultaciMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Využít lze také šedou vodu

Často přehlíženým zdrojem užitkové vody je takzvaná šedá voda. Pod tímto pojmem se skrývají odpadní vody, které neobsahují fekálie ani moč – tedy voda ze sprch, umyvadel, praček a myček na nádobí. V novějším pojetí se do šedých vod často nezařazuje odpadní voda z kuchyní, jelikož obsahuje velké množství hůře odstranitelných látek, jako jsou oleje a tuky.

domovní čistírna odpadních vod

K přečištění šedých vod slouží domovní čistírna, která dokáže odstranit až 97 % nečistot. Takto vzniklá “bílá voda” je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a má tak všechny předpoklady k tomu, abyste ji opětovně použili – a to jak na zahradě, tak v domácnosti.

Pozor ale na to, že s použitím přečištěné vody k zálivce zahrady musí nejprve vyslovit souhlas vodoprávní úřad. Ten ke svému rozhodnutí potřebuje projekt domovní čistírny odpadních vod a hydrogeologický posudek. V něm musí být výslovně uvedeno, že váš pozemek je z hlediska podloží vhodný pro takzvaný vsak se zálivkou.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Závěrem

Nacházíte-li se v situaci, kdy uvažujete nad koupí nezasíťovaného pozemku nebo ho již vlastníte, pak vás budou zajímat i naše další články ze série Co s nezasíťovaným pozemkem.

 • V prvním díle jsme se zaměřili na rozdíl mezi zasíťovaným a nezasíťovaným pozemkem.

 • Třetí díl vám přinese tipy na to, jak si poradit s likvidací odpadních vod v místech, kde neexistuje obecní kanalizace.

 • Čtvrtý díl věnujeme alternativám plynového vytápění.

 • A nakonec si posvítíme i na to, jak se dá svítit i bez elektřiny.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku