Kam vypustit septik? Tipy pro správné řešení

kraus@zakra.cz Michal Kraus
09. 10. 2023
kam-vypoustet-septik.png

Kam vypustit septik? Jak na to jít správně a vyvarovat se pokutě nebo znečištění okolí? Poradíme vám s likvidací odpadních vod ze septiku. Podobné doporučení totiž platí i pro domácí čističky odpadních vod a žumpy. Jak je to tedy doopravdy s vypouštěním septiku?

Obsah článku

Kam vypustit septik

Septik se vypouští tzv. vývozem odpadních vod, který je prováděný licencovanou společností pro likvidaci odpadních vod, respektive tzv. fekálním vozem. Septik obsahuje tzv. černé vody, které dle litery zákona nesmí být likvidovány svépomocí.

V praxi se často setkáváme s technikami, jakými jsou vypouštění septiku na zahradu či vybudování septiku s přepadem do trativodu a ideálně s vyústěním na pole či do obecní dešťové kanalizace.

Tato řešení jsou z pohledu vodního zákona již přežitkem doby a v případě nového projektu septiku již není možné takovou likvidaci odpadních vod navrhovat. V současné době platí tato pravidla:

Technologie

Vypouštění

Frekvence 

Starý septik = žumpa

vždy po naplnění

až 12x ročně

Septik s filtrem

v rámci údržby

ideálně 1x ročně

Domovní ČOV

v rámci údržby

ideálně 1x ročně

Kam naopak ne

Máte-li doma klasický starý septik bez dodatečného filtru (pískového či biologického), pak váš septik nesplňuje definici “přímého čištění” dle vodního zákona. Jeho obsah byste měli vždy likvidovat objednáním fekálního vozu. 

Nikdy tedy nevypouštějte septik svépomocí:

  • Na zahradě

  • Na pole

  • Do řeky či jiného typu vodního zdroje

  • Do kanalizace

  • Jakkoliv jinak, než umožňuje zákon

Starý septik se musí nechat vyvézt

Jak už víte z našich článků, není septik jako septik. Septik bývá často nesprávně zaměňován za odpadní jímku neboli žumpu, kdy nedochází k čištění odpadních vod. Někteří se také domnívají, že tříkomorový septik bez doplňkového filtru je možné vypouštět. 

Tříkomorové septiky bez pískového či biologického filtru je nutné nechat vyvážet. Nesmí se vypouštět a to pod pohrůžkou pokuty

Septik s filtrem se vypouští minimálně

Když nechcete septik pravidelně vyvážet, nabízí se řešení v podobě domácí čističky odpadních vod nebo již zmiňovaného septiku s filtrem. V obou případech se jedná o technologii přímého čištění odpadních vod. 

Voda z domovní ČOV a septiku s filtrem je zbavena většiny nečistot a může být zlikvidována následujícím způsobem:

  • vsakem, za předpokladu kladného hydrogeologického posudku

  • vypouštěním do vodního toku

  • vypouštěním do jednotné kanalizace (pozor, nezaměňovat s dešťovou kanalizací)

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

biologický septik ekocis

Kdy septik vypustit a vyvézt

Septik bez filtru by se tedy neměl nikdy svépomocně vypouštět. Takový septik je nezbytné nechat pravidelně vyvážet, vždy po jeho naplnění. Více o tomto tématu, najdete v těchto článcích:

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Vývoz septiku: Cena a jak nevyvážet
Související článek Vývoz septiku: Cena a jak nevyvážet
Septik s pískovým filtrem od 38 400,-
Související článek Septik s pískovým filtrem od 38 400,-
Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-
Související článek Septik s biologickým filtrem: Kompletní sestava od 39 000,-

Dlouhodobým řešením je tedy pořízení tříkomorového septiku s filtrem nebo domovní čistírna odpadních vod.


- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma