Výhody a nevýhody domácí čističky odpadních vod (ČOV)

kraus@zakra.cz Michal Kraus
29. 05. 2023
Výhody a nevýhody domácí čističky odpadních vod

Jaké jsou výhody a nevýhody domácí čističky odpadních vod? Je to výrobek, který se obejde bez větší údržby nebo je s čističkou více starostí, než užitku? A co finance, vyplatí se investovat do domovní čistírny? V tomto článku nabízíme transparentní výčet všech výhod a nevýhod, se kterými se u domácí čističky můžete setkat. 

Obsah článku

Co je domácí čistička odpadních vod a kdy je dobré ji pořídit

Domácí čistička odpadních vod je alternativou ke kanalizaci. Její pořízení je však podmíněno nemožností připojení ke splaškové kanalizaci.

ČOV vs. kanalizační přípojka: Kdy je povinné připojení ke kanalizaci?
Související článek ČOV vs. kanalizační přípojka: Kdy je povinné připojení ke kanalizaci?

Domácí čističku si můžete představit jako plastovou nádobu soudkovitého tvaru, o rozměrech zhruba 2m x 1,2m a váze kolem 150 kg. Domovní čistírna se postará o přečištění tzv. černých vod, na vody určené k likvidaci buď přímo na pozemku či s vyústí do vod povrchových.

Výhody čistíren odpadních vod

Nejprve se na domácí čističky podíváme z pozitivní stránky. Přeci jen domovní čistírny existují především proto, aby lidem pomáhali bydlet bez starostí o odpady a s lepším vlivem na přírodu.

Mezi výhody domácích čističek odpadních vod patří:

  • Možnost koupit levnější pozemek pro bydlení

  • Hospodárnější provoz, než v případě žumpy

  • Využití přečištěné odpadní vody na zalévání zahrady

  • Čištění odpadních vod v souladu se zákonem

  • Nové čistírny jsou vhodné i na chatu

Výhody domácí čističky odpadních vod

Úspora za pozemek

První velkou a nespornou výhodou je možnost bydlet a stavět na pozemku, ke kterému není zavedena kanalizace. Zasíťování pozemku je jednou z nejdražších položek nového bydlení.

S domácí čističkou odpadních vod můžete bydlet bez větších starostí prakticky kdekoliv. 

Před investicí do domovní čistírny odpadních vod, přesto doporučujeme ověřit, že není možná alternativa kanalizační přípojky. Stačí si požádat o tvz. vyjádření k existenci sítí. Rádi vám s investigací alternativ pomůžeme. 

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Vyjádření k existenci sítí: kdy a jak zjistit vedení inženýrských sítí
Související článek Vyjádření k existenci sítí: kdy a jak zjistit vedení inženýrských sítí

Je levnější na provoz, než žumpa

Historicky se pro tzv. “decentralizované” čištění odpadních vod využívala bezodtoká jímka neboli žumpa. Ta se však v dnešní době dostala na poslední místo potravinového řetězce. Taxativní výčet možností, jak likvidovat odpadní vody je uveden v §5, odst. 3) vodního zákona.

Oproti žumpě není nutné čističku vyvážet, resp. nemusí se vyvážet tak často. Jak víte z našich článků, tak prakticky žádná domácí čistička není 100% bezúdržbová. Přebytečný kal z domovní ČOV totiž můžete totiž kalovým čerpadlem vyčerpat na svém pozemku.

Vývoz jímky: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení
Související článek Vývoz jímky: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení

Zatímco obsah žumpy musíte odvést fekálním vozem na místní čističku odpadních vod. Průměrný vývoz stojí jednotky tisíc korun. Navíc je pod pohrůžkou pokuty nutné uchovávat doklady o vývozu jímky

Vodu z čističky lze využít na zálivku

Přečištěnou odpadní vodu není nutné hned likvidovat vsakem. Za domovní čistírnu lze umístit akumulační nádrž a tuto vodu můžete využít pro zalévání zahrady. V kombinaci s nádrží na dešťovou vodu, tak lze ušetřit tisíce ročně

Cena vody 2024 aneb kde a jak ušetřit tisíce
Související článek Cena vody 2024 aneb kde a jak ušetřit tisíce

Neporušujete zákon

I dnes se pořád setkáváme s případy, kdy je likvidace odpadních voda řešena propustnou žumpou či septikem s přepadem do trativodu, který odpadní vody odvádí neznámo kam. 

Ani jedno řešení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a kromě již výše uvedené pokuty, hrozí navíc postih za nelegální likvidaci odpadních vod

Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout
Související článek Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout

Dobře funguje i na chatě

Poslední výhodou je i technický pokrok domácích čističek. Ty si dnes již hravě poradí i s přerušovaným provozem na chatě. Pomocí řídících jednotek je možné distribuovat množství aktivovaného kalu postupně a čistička tak bude fungovat dobře i na místech, kde trvale nebydlíte.

Aktuálně tedy doporučujeme septik s filtrem primárně v lokalitách, které bývají na zimu opuštěné. 

Jakou domovní čistírnu odpadních vod pořídit na chatu?
Související článek Jakou domovní čistírnu odpadních vod pořídit na chatu?

Nevýhody domácích čističek odpadních vod

Aby tento článek nebyl jednostranně zaměřený ve prospěch domácích čističek, je potřeba zmínit i nevýhody, které k provozu čistíren patří. 

Nevýhodou domácích čističek odpadních vod je:

  • Byrokracie spojená s pořízením vodního díla

  • Nutná údržba

  • Závislost na elektřině

Nevýhody domovní čistírny odpadních vod

Jde o vodní dílo

Domovní čistírna odpadních vod je dle zákona vodním dílem. Z toho titulu je před jejím pořízením potřeba poptat projekt domovní čistírny. A po jeho dokončení získat povolení ke stavbě

Z toho titulu se jednak pořízení domácí čističky prodraží, protože je do nákladů potřeba započítat i náklady na byrokracii a za druhé vám úřad stanoví povinnosti, jak se o čističku starat (viz. další kapitola).

Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky
Související článek Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky

Neexistuje zcela bezúdržbová varianta

O údržbě domovní čistírny jsem již psali výše. Primárně je potřeba dbát na pravidelné odstraňování přebytečného kalu. Dále je vám úřad stanoví povinnost odebírat 2x ročně vzorky (v případě vodoprávního řízení) či 1x za 2 roky provést revizi vodního díla (v případě ohlášení). 

100% bezúdržbová čistička odpadních vod je mýtus
Související článek 100% bezúdržbová čistička odpadních vod je mýtus

K čištění odpadních vod je nutná elektřina

Zvláště v dnešní době může být za nevýhodu považována spotřeba elektřiny. Domácí čistička funguje na principu aerobních procesů, kdy dochází k provzdušňování reaktoru a čištění odpadních vod.

Průměrná domovní čistírna ročně spotřebuje kolem 500 kWh. Alternativou nezávislou na elektřině je septik s filtrem, ale ani ten není zcela bez výhod (např. péče o dodatečné filtry). 

Kromě spotřeby elektřiny je nutné brát v potaz, že čistička je navíc vybavena spotřebiči, konkrétně jde o dmychadlo a řídící jednotku, které se budou muset jednou za čas vyměnit.

Může fungovat čistička odpadních vod bez elektřiny?
Související článek Může fungovat čistička odpadních vod bez elektřiny?

Závěrem: Bilancování výhod a nevýhod

Domácí čistička odpadních vod je na údržbu rozhodně náročnější, než kanalizační přípojka. Zvýší váš účet na elektřinu a minimálně jednou za půl roku vás zaměstná kvůli odkalení. 

Na druhou stranu vám dává čistička šanci bydlet, kde si přejete a dnes již nabízí vysoký komfort bez nutnosti časté péče. Pokud se o čistírnách chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma